Codelists, VoidReasonValue

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Gebruik van codelijsten en enumerations
INSPIRE harmoniseert data onder andere aan de hand van codelijsten en opsommingen (enumerations). De codelijsten structureren de mogelijke domeinwaarden van (bepaalde) attributen. De codelijsten zijn thema-afhankelijk, maar sommigen zijn generiek over alle thema’s toepasbaar. Een voorbeeld hiervan is VoidReasonValue. Deze codelijst wordt in meerdere thema’s gebruikt en wordt in de centrale INSPIRE regsitry beheert.

De benodigde codelijsten zijn het eenvoudigste te traceren via paragraaf 5.2.2 Feature Catalog van de betreffende Data Spec. Ook is het in het UML diagram zichtbaar. Tabel 5 geeft een overzicht van de verschilende types die binnen het schema package van het betreffende thema gebruikt worden.

De codelijsten zijn van de INSPIRE site te downloaden. De huidige versie is van april 2010.


VoidReasonValue
Een van de centraal beheerde codelijsten die onderdeel is van Base Types, is VoidReasonValue. Hiermee wordt de reden van lege waarden (void) aangegeven. De lijst bestaan nu uit twee waarden:

  • Unkown: wordt gebruikt als de waarde van een attribuut gemeten wordt , maar voor een bepaald object onbekend is (om een of andere reden). De ‘Unknown’ waarde wordt dus alleen bij objecten gebruikt die een missing value heeft.
  • Unpopulated: het kenmerk van een object bestaat wel, maar wordt niet voor de dataset geregistreerd. In dit geval krijgen alle objecten de waarde ‘Unpopulated’.


Tabel 6: Codelists
Titel Versie Opmerking
General Conceptual Model V 3.2
Data Specification DS2.8.I.x V 3.1 De betreffende data specificatie is nodig voor de feature catalogue.
code list dictionaries april 2010 De codelijsten (XML bestanden)
INSPIRE Consolidated UML Model april 2010 In het UML model worden per thema de codelijsten gepresenteerd