Difference between revisions of "Control panel"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Control panel)
 
Line 2: Line 2:
 
== Control panel==
 
== Control panel==
  
Het INSPIRE Control Panel geeft inzicht in de status van de implementatie van INSPIRE in Nederland. Daarmee biedt het INSPIRE-dataproviders meer inzicht in de mate waarin hun data aan de eisen en wensen van de Europese Commissie voldoet. Dit gebeurt met behulp van automatische controles. Het Control Panel maakt hiervoor gebruik van de metadata-UUID's in het INSPIRE-Aanmerkingsregister, metadata uit het Nationaal GeoRegister en validatieresultaten uit het dynamisch dashboard van European Environmental Agency (EEA). De actualisatie van de implementatiestatus is op dit moment nog niet live en vindt maandelijks plaats.
+
Het INSPIRE control panel is niet meer actief.
<br>
 
  
Het [http://inspirelab.geonovum.nl/controlpanel_demo/index.html Control Panel] maakt onderscheid tussen as is datasets (linkerkolom) en geharmoniseerde datasets (rechter kolom). Verder is het mogeljk om de voortgang van de implementatie in te zien op de volgende niveaus:
+
Omdat het INSPIRE control panel geen actuele informatie meer kon verschaffen over de status van de implementatie van INSPIRE in Nederland en omdat de Europese Commissie inmiddels voorzieningen aanbiedt, is besloten in de Stuurgroep INSPIRE van 13 november 2019 om het control panel uit te schakelen.
  
- nationaal<br>
+
Dataproviders kunnen gebruik maken van:
- per Annex<br>
 
- per dataprovider<br>
 
<br>
 
Op dataproviderniveau biedt het Control Panel bovendien een analayseknop die gedetailleerder inzicht geeft in de totstandkoming van de implementatiestatus.
 
Meer informatie over de INSPIRE-implementatie vindt u op de INSPIRE-wiki:
 
  
- [http://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Checklist_dataharmonisatie checklist dataharmonisatie]<br>
+
* het INSPIRE Geoportal om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke beschikbaaheid van de datasets
 +
* [https://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Validatie#Link_checker_INSPIRE_Geoportal_en_Thematic_viewer de INSPIRE linkchecker] om (ook vooraf) te testen of relaties tussen metadata, services en datasets goed gelegd zijn
  
<br>
+
Op de wikipagina [https://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Validatie Validatie] staat informatie over de validatie van INSPIRE bronnen (metadata, datasets, services).
<br>
 
Voor vragen over het INSPIRE Control Panel kunt u terecht bij de INSPIRE-helpdesk:
 
[email protected]geonovum.nl.
 

Latest revision as of 08:53, 15 November 2019


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Control panel

Het INSPIRE control panel is niet meer actief.

Omdat het INSPIRE control panel geen actuele informatie meer kon verschaffen over de status van de implementatie van INSPIRE in Nederland en omdat de Europese Commissie inmiddels voorzieningen aanbiedt, is besloten in de Stuurgroep INSPIRE van 13 november 2019 om het control panel uit te schakelen.

Dataproviders kunnen gebruik maken van:

  • het INSPIRE Geoportal om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke beschikbaaheid van de datasets
  • de INSPIRE linkchecker om (ook vooraf) te testen of relaties tussen metadata, services en datasets goed gelegd zijn

Op de wikipagina Validatie staat informatie over de validatie van INSPIRE bronnen (metadata, datasets, services).