Difference between revisions of "Data-validatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
<br>
 
<br>
  
Validatie is een mechanisme om te controleren of een bepaalde dataset of service aan bepaalde specificaties voldoet en is een onmisbaar hulpmiddel om tot een correcte implementatie te komen. Er zijn verschillende validatietools beschikbaar om (verschillende onderdelen van) een INSPIRE dataset of service te valideren.<br>
+
Validatie is een mechanisme om te controleren of een bepaalde dataset of service aan de specificaties voldoet en is een onmisbaar hulpmiddel om tot een correcte implementatie te komen. Er zijn verschillende validatietools beschikbaar om (verschillende onderdelen van) een INSPIRE dataset of service te valideren.<br>
  
  
Line 17: Line 17:
 
Met de Nederlandse INSPIRE validator (http://validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp/testprojects?testdomain=INSPIRE) kun je de controles uitvoeren voor de volgende onderdelen:
 
Met de Nederlandse INSPIRE validator (http://validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp/testprojects?testdomain=INSPIRE) kun je de controles uitvoeren voor de volgende onderdelen:
 
* INSPIRE Annex I, II en III datasets
 
* INSPIRE Annex I, II en III datasets
* INSPIRE Download Services (WFS en Atom)
 
* INSPIRE View Services (WMS)
 
* INSPIRE Metadata voor datasets, dataset series en services
 
 
  
 
   
 
   
 
De validator controleert of een GML document conform de INSPIRE data specificaties is. Tevens controleert deze validator op conformiteit van de geometrieën tegen ISO 19107 (Spatial Schema). De validator ondersteunt alle Annex I, II en III thema’s van INSPIRE. <br>
 
De validator controleert of een GML document conform de INSPIRE data specificaties is. Tevens controleert deze validator op conformiteit van de geometrieën tegen ISO 19107 (Spatial Schema). De validator ondersteunt alle Annex I, II en III thema’s van INSPIRE. <br>
  
Voor meer informatie over metadata-validatie zie: [http://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Valideren_Metadata http://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Valideren_Metadata]
 
  
 
<br>
 
<br>
  
 
Er dient opgemerkt te worden dat de validatietool op de Geonovum site slechts een aantal aspecten van de INSPIRE specificatie valideert; er kan nog veel meer gevalideerd worden.
 
Er dient opgemerkt te worden dat de validatietool op de Geonovum site slechts een aantal aspecten van de INSPIRE specificatie valideert; er kan nog veel meer gevalideerd worden.

Revision as of 13:40, 10 July 2018


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Validatie is een mechanisme om te controleren of een bepaalde dataset of service aan de specificaties voldoet en is een onmisbaar hulpmiddel om tot een correcte implementatie te komen. Er zijn verschillende validatietools beschikbaar om (verschillende onderdelen van) een INSPIRE dataset of service te valideren.


Europese INSPIRE validator

Op 25 juli 2017 is een Europese INSPIRE validator gelanceerd. Daarmee is er nu voor alle lidstaten één tool waarmee je kunt testen in hoeverre je voldoet aan de INSPIRE vereisten. De Europese validator werkt voor INSPIRE datasets Annex I, Metadata en Downloadservices (Atom en WFS). Nederland heeft via de INSPIRE Maintenance and Implementation Group een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze validator.

De lancering van deze Europese validator vermindert de kans op interpretatieverschillen door lidstaten van de technische richtlijnen. De validator wordt nu op Europees niveau onderhouden en doorontwikkeld.

Link naar de Europese INSPIRE validator: http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/validator/

Nederlandse INSPIRE validator

Met de Nederlandse INSPIRE validator (http://validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp/testprojects?testdomain=INSPIRE) kun je de controles uitvoeren voor de volgende onderdelen:

  • INSPIRE Annex I, II en III datasets


De validator controleert of een GML document conform de INSPIRE data specificaties is. Tevens controleert deze validator op conformiteit van de geometrieën tegen ISO 19107 (Spatial Schema). De validator ondersteunt alle Annex I, II en III thema’s van INSPIRE.Er dient opgemerkt te worden dat de validatietool op de Geonovum site slechts een aantal aspecten van de INSPIRE specificatie valideert; er kan nog veel meer gevalideerd worden.