Difference between revisions of "Data-validatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 31: Line 31:
 
Door de test op de geometrieën heeft het gebruik van deze validator naast het gebruik van de Europese validator, ook voor annex I thema's meerwaarde.
 
Door de test op de geometrieën heeft het gebruik van deze validator naast het gebruik van de Europese validator, ook voor annex I thema's meerwaarde.
  
Link naar de Nederlandse INSPIRE validator:http://validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp/testprojects?testdomain=INSPIRE
+
Link naar de Nederlandse INSPIRE validator: http://validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp/testprojects?testdomain=INSPIRE

Revision as of 15:36, 11 July 2018


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Het valideren van de dataset helpt bij het ontwikkelen van INSPIRE conforme data.

INSPIRE validators zijn bedoeld als hulpmiddelen om fouten in de toepassing van standaarden te verminderen.

Validatie is een mechanisme om te controleren of een bepaalde dataset aan de specificaties voldoet en is een onmisbaar hulpmiddel om tot een correcte implementatie te komen. Er zijn verschillende validatietools beschikbaar om (verschillende onderdelen van) een INSPIRE dataset te valideren.


Europese INSPIRE validator

Op 25 juli 2017 is een Europese INSPIRE validator gelanceerd. Daarmee is er nu voor alle lidstaten één tool waarmee je kunt testen in hoeverre je voldoet aan de INSPIRE vereisten. De Europese validator is ontwikkeld voor INSPIRE datasets Annex I. Nederland heeft via de INSPIRE Maintenance and Implementation Group een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze validator.

De lancering van deze Europese validator vermindert de kans op interpretatieverschillen door lidstaten van de technische richtlijnen. De validator wordt nu op Europees niveau onderhouden en doorontwikkeld.

Met de Europese validator, worden testen uitgevoerd voor de volgende onderdelen:

  • Thema specifieke vereisten
  • Generieke vereisten voor INSPIRE datasets
  • Applicatie schema
  • GML


Link naar de Europese INSPIRE validator: http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/validator/

Nederlandse INSPIRE validator

De Nederlandse validator voor INSPIRE datasets, kan slechts een beperkte test uitvoeren voor alle thema's. Er worden testen uitgevoerd voor de volgende onderdelen:

  • Applicatie schema
  • GML
  • De geometrieën tegen ISO 19107 (Spatial Schema).

Door de test op de geometrieën heeft het gebruik van deze validator naast het gebruik van de Europese validator, ook voor annex I thema's meerwaarde.

Link naar de Nederlandse INSPIRE validator: http://validatie.geostandaarden.nl/etf-webapp/testprojects?testdomain=INSPIRE