Data-validatie

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:48, 27 November 2013 by Quak (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSaandeslag 2.gif

Validatie is een mechanisme om te controleren of een bepaalde dataset aan de specificaties voldoet en is een onmisbaar hulpmiddel om tot een correctie implementatie te komen. Er zijn verschillende validatie tools om verschillende onderdelen van een INSPIRE product te valideren.

  • Schema-validatie, oftewel de GML schema-validatie is beschikbaar via de validatie-pagina van de geonovum site. De validator stelt voor elk INSPIRE thema een aparte validatie ter beschikking die de dataprovider in staat stelt om de geharmoniseerde dataset of dataset serie te conroleren op INSPIRE conformiteit. Zowel geometrie-validatie (zie ook paragraaf Invulinstructie) als validatie van de applicatie schemas van een INSPIRE thema komen hierin aan bod.
  • Voor metadata validatie zie: http://wiki.geonovum.nl/index.php/Valideren_Metadata


Er dient opgemerkt te worden data de validatool op de Geonovum site slechts een aantal aspecten van de INSPIRE specificatie valideert; er kan nog veel meer gevalideerd worden. Binnen INSPIRE is al een tijdlang sprake van een INSPIRE validator die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van INSPIRE conforme services. Voorlopig is deze service echter nog niet beschikbaar.