Difference between revisions of "Dataharmonisatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
m (Gtrouborst moved page Data Harmonisatie to Dataharmonisatie: taalkundig)
Line 1: Line 1:
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}} {{TOC_INSPIRE}}  
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}} {{TOC_INSPIRE}}  
  
<br>
 
  
'''Opmerking over de term 'Harmonisatie':'''
+
Dataharmonisatie is het vertalen (ook wel ''mappen'') van data, zoals die zijn opgeslagen bij de dataprovider, naar een INSPIRE-conforme structuur <!--COMMENT: links-->. Sommige partijen definiëeren dataharmonisatie ruimer. In dat geval heeft dataharmonisatie ook een beleidskundige dimensie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de provincies. Zij bieden de gegevens over de [http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_hoofdstructuur Ecologische Hoofdstructuur] (EHS) <!--COMMENT: link naar WikiPedia--> niet twaalf keer afzonderlijk aan, maar slechts één keer landsdekkend. Voordat de data gemapt kon worden, bleek interne harmonisatie van de beleidskundige betekenis nodig.
  
*Met data harmoniseren wordt in deze context gedoeld op het vertalen (mappen) van de data zoals ze opgeslagen zijn bij de data provider naar een INSPIRE conforme structuur. <br>
+
Op deze wiki gaat het over dataharmonisatie in enge zin; het beleidskundige perspectief wordt buiten beschouwing gelaten.
*Bij de provincies wordt er met deze term ook wel gedoeld op het onderling harmoniseren van het beleidskundig begrippenkader. Zo wordt bv de EHS&nbsp;niet 12x voor INSPIRE&nbsp;aangeboden (per provincie), maar slechts 1x landsdekkend. Om de EHS&nbsp;landsdekkend op consistente wijze te kunnen aanbieden, bleek het nodig te zijn eerst intern de beleidskundige betekenis te harmoniseren, alvorens aan de data-mapping (=data-harmonisatie volgens INSPIRE)&nbsp;te beginnen.<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
De wiki laat het beleidskundige harmoniseren achterwege, en begint vanaf het data-mappen.
 

Revision as of 14:13, 12 September 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Dataharmonisatie is het vertalen (ook wel mappen) van data, zoals die zijn opgeslagen bij de dataprovider, naar een INSPIRE-conforme structuur . Sommige partijen definiëeren dataharmonisatie ruimer. In dat geval heeft dataharmonisatie ook een beleidskundige dimensie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de provincies. Zij bieden de gegevens over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet twaalf keer afzonderlijk aan, maar slechts één keer landsdekkend. Voordat de data gemapt kon worden, bleek interne harmonisatie van de beleidskundige betekenis nodig.

Op deze wiki gaat het over dataharmonisatie in enge zin; het beleidskundige perspectief wordt buiten beschouwing gelaten.