Difference between revisions of "Documentatie dataharmonisatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
<br>  
 
<br>  
  
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: auto;"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" width="auto"
 
|+ '''Tabel 3: Data-Specificaties per Thema, Annex I'''  
 
|+ '''Tabel 3: Data-Specificaties per Thema, Annex I'''  
 
|-
 
|-

Revision as of 10:59, 12 April 2011


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSaandeslag 2.gif

Het officiële publicatie platform van de richtlijn is de INSPIRE portal; hier vind je de meest actuele documenten van INSPRIRE.

Let erop dat de ‘meest actuele versie’ niet noodzakelijkerwijs betekent dat het ook de definitieve versie is. Zo wordt op moment van schrijven de Implementing Rule voor Data Specifications voorgelegd aan de INSPIRE Committee; de huidige beschikbare versie is dus een draft (wetsvoorstel).


Tabel 3: Data-Specificaties per Thema, Annex I
Titel Versie Datum Opmerking
INSPIRE Data Specification on Protected Sites V3.1.0 03-05-2010
INSPIRE Data Specification on Transport Networks V3.1 03-05-2010
INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels V3.01 03-05-2010
INSPIRE Data Specification on Geographical Names V3.01 03-05-2010
INSPIRE Specification on Geographical Grid Systems V3.01
03-05-2010 Specificatie beschrijft niet een werkelijke dataset                    
INSPIRE Specification on Coordinate Reference Systems V3.1 03-05-2010 Specificatie beschrijft niet een werkelijke dataset
INSPIRE Data Specification on Administrative Units V3.01
03-05-2010
INSPIRE Data Specifications on Addresses V3.01
03-05-2010
INSPIRE Data Specification on Hydrography V3.01
03-05-2010


Opmerkingen bij de huidige Data Specifications:

  • De huidige beschikbare Data Specifications beschrijven alleen de thema’s uit Annex I
  • Guidelines van versie 3 wordt grosso modo als ‘stabiel’ beschouwd. Ze kunnen opgevolgd worden door een hogere versie, maar dit gaat voornamelijk om aanvullingen, verbeteringen of betere voorbeelden. Deze wijzigingen passen binnen de vigerende wetsteksten passen.
    • Laatste versie van de dataspecs 3.0.1 en 3.1 is van mei 2010.
  • Voor metadata kan er een jaarlijkse herziening verwacht worden.


Tabel 4: Andere relevante documentatie ivm data-specificaties
Titel Versie     Datum Opmerking
INSPIRE Consolidated UML Model - April 2010 UML model met hierin packages van Foundation Schemas, het Generic Conceptual Model en de UML modellen van de thema’s van annex I, II en III
GML Application Schemas - April 2010
INSPIRE Code List Dictionaries - April 2010 XML codelijsten met toegestane domeinwaarden (per feature TYPE)
Definition of Annex Themes and Scope D 2.3, V3.0
INSPIRE Generic Conceptual Model D 2.5, V 3.2 07.09.2009 Basismodel met hierin de voor alle dataspecificaties relevante ‘basis typen’.
Methodology for the development of data specifications: baseline version D 2.6, V3.0 -
Guidelines for the Encoding of Spatial Data D.2.7, V3.1 07.09.2009