Difference between revisions of "Documentatie dataharmonisatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
<br>  
 
<br>  
  
Voor ieder INSPIRE thema is door de EU een data specificatie vastgelegd die beschrijft welke gegevens en op welke manier deze gegevens moeten worden geleverd. Dit is vastgelegd in een data specificatie. Deze data specificaties worden gepubliceerd op het officiële [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm INSPIRE portaal]. Op deze portal vind je de meest actuele data specificaties van INSPIRE: [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2 Data specifications]  
+
Voor ieder INSPIRE thema is door de EU een data specificatie vastgelegd die beschrijft welke gegevens en op welke manier deze gegevens moeten worden geleverd. Dit is vastgelegd in een Data Specificatie. Deze data specificaties worden gepubliceerd op het officiële [http://inspire.ec.europa.eu INSPIRE portaal]. Op deze portal vind je de meest actuele data specificaties van INSPIRE: [http://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892 Data specifications]  
  
<br>Met ingang van 10 December 2013 zijn er van alle thema's stabiele versies van de data specificaties beschikbaar. Deze zijn te vinden via onderstaande links. De publicatie van definitieve versies van data specificaties voor annex II en III resulteert ook in gewijzigde specificaties voor annex I omdat in de oospronkelijke annex I middels canidate types en placeholders werd verwezen naar de nog niet ontwikkelde specificaties van annex II en III. Dez voorziene wijziging van de annex I specificaties is op 17 april 2014 gepubliceerd en resulteert in data specificaties met versie nummers 3.1 voor de annex I thema's.<br>  
+
<br>Met ingang van 10 December 2013 zijn er van alle thema's stabiele versies van de data specificaties beschikbaar. Deze zijn te vinden via onderstaande links. De publicatie van definitieve versies van data specificaties voor annex II en III resulteert ook in gewijzigde specificaties voor annex I omdat in de oorspronkelijke annex I middels candidate types en placeholders werd verwezen naar de nog niet ontwikkelde specificaties van annex II en III. Dez voorziene wijziging van de annex I specificaties is op 17 april 2014 gepubliceerd en resulteert in data specificaties met versie nummers 3.1 voor de annex I thema's.<br>  
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 19: Line 19:
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels Data specifications]  
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels Data specifications]  
 
|  
 
|  
3<br>  
+
4.0<br>  
  
 
|  
 
|  
2013-12-10
+
april 2017
  
2014-04-17
+
| Data specificaties voor alle themas in UML,GML,Feature Catalogue en Code list dictionaries voor voor Annex I, II en III<br>
 
 
| Data specificaties voor alle themas in UML,GML,Feature Catalogue en Code list dictionaries. Voor annex I (versie 3.1) voor annex II en II (versie 3.)<br>
 
 
|-
 
|-
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.3_Definition_of_Annex_Themes_and_scope_v3.0.pdf Definition of Annex Themes and Scope] (D2.3)  
 
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.3_Definition_of_Annex_Themes_and_scope_v3.0.pdf Definition of Annex Themes and Scope] (D2.3)  
Line 48: Line 46:
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels Data models]  
+
| [http://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892 Data models]  
 
| r 4618  
 
| r 4618  
 
| <br>  
 
| <br>  
| De datamodellen zijn deels definitief (APRROVED)&nbsp;: de delen die genoemd worden in de implementing rules zijn definitief. De extended delen (deze maken geen deel uit van de implementing rules maar wel van de data specificaties) zijn nog niet definitief (DRAFT)<br>
+
| De datamodellen zijn grotendeels definitief (Status: APRROVED): de delen die genoemd worden in de Implementing Rules zijn definitief. De extended delen (deze maken géén deel uit van de Implementing Rules, maar wél van de Data Specificaties) zijn nog niet definitief (Status: DRAFT)<br>
 
|}
 
|}

Revision as of 15:09, 28 June 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Voor ieder INSPIRE thema is door de EU een data specificatie vastgelegd die beschrijft welke gegevens en op welke manier deze gegevens moeten worden geleverd. Dit is vastgelegd in een Data Specificatie. Deze data specificaties worden gepubliceerd op het officiële INSPIRE portaal. Op deze portal vind je de meest actuele data specificaties van INSPIRE: Data specifications


Met ingang van 10 December 2013 zijn er van alle thema's stabiele versies van de data specificaties beschikbaar. Deze zijn te vinden via onderstaande links. De publicatie van definitieve versies van data specificaties voor annex II en III resulteert ook in gewijzigde specificaties voor annex I omdat in de oorspronkelijke annex I middels candidate types en placeholders werd verwezen naar de nog niet ontwikkelde specificaties van annex II en III. Dez voorziene wijziging van de annex I specificaties is op 17 april 2014 gepubliceerd en resulteert in data specificaties met versie nummers 3.1 voor de annex I thema's.


Relevante documentatie ivm data-specificaties
Titel Versie     Datum Opmerking
Data specifications

4.0

april 2017

Data specificaties voor alle themas in UML,GML,Feature Catalogue en Code list dictionaries voor voor Annex I, II en III
Definition of Annex Themes and Scope (D2.3)  3.0
INSPIRE Generic Conceptual Model (D2.5)  3.4rc3 2013-04-05 Basismodel met hierin de voor alle dataspecificaties relevante ‘basis typen’.
Methodology for the development of data specifications: baseline version (D2.6)  3.0 -
Guidelines for the Encoding of Spatial Data (D2.7)  3.1 2009-09-07
Data models r 4618
De datamodellen zijn grotendeels definitief (Status: APRROVED): de delen die genoemd worden in de Implementing Rules zijn definitief. De extended delen (deze maken géén deel uit van de Implementing Rules, maar wél van de Data Specificaties) zijn nog niet definitief (Status: DRAFT)