Difference between revisions of "Documentatie dataharmonisatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Documentatie)
Line 28: Line 28:
 
| -
 
| -
 
|- style="height:43px"
 
|- style="height:43px"
| [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.2.pdf INSPIRE Generic Conceptual Model] (D2.5)  
+
| [https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.5_v3.4rc3.pdf INSPIRE Generic Conceptual Model] (D2.5)  
 
| 3.4rc3  
 
| 3.4rc3  
 
| 2013-04-05  
 
| 2013-04-05  

Revision as of 08:51, 26 October 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Voor ieder INSPIRE thema is door de EU een data specificatie vastgelegd die beschrijft welke gegevens en op welke manier deze gegevens moeten worden geleverd. Dit is vastgelegd in een Dataspecificatie. Deze dataspecificaties worden gepubliceerd op het officiële INSPIRE-portaal. Op dit portaal vind je de meest actuele dataspecificaties van INSPIRE: data-specifications

Documentatie

Met ingang van 10 December 2013 zijn er van alle thema's stabiele versies van de data specificaties beschikbaar. Deze zijn te vinden via onderstaande links. De publicatie van definitieve versies van data specificaties voor annex II en III resulteert ook in gewijzigde specificaties voor annex I omdat in de oorspronkelijke annex I middels candidate types en placeholders werd verwezen naar de nog niet ontwikkelde specificaties van annex II en III. Deze voorziene wijziging van de annex I specificaties is op 17 april 2014 gepubliceerd en resulteert in data specificaties met versie nummers 3.1 voor de annex I thema's.

Relevante documentatie met betrekking tot dataspecificaties
titel versie datum opmerking
Data Specificaties 4.0 2017-04-01 Data specificaties voor alle themas in UML,GML,Feature Catalogue en Code list dictionaries voor voor Annex I, II en III
Definition of Annex Themes and Scope (D2.3) 3.0 - -
INSPIRE Generic Conceptual Model (D2.5) 3.4rc3 2013-04-05 Basismodel met hierin de voor alle dataspecificaties relevante ‘basis typen’.
Methodology for the development of data specifications: baseline version (D2.6) 3.0 - -
Guidelines for the Encoding of Spatial Data (D2.7) 3.1 2009-09-07 -
Data models r 4618 - Delen van modellen die genoemd worden in IR's zijn definitief (approved). Dit geldt niet voor de extended delen (geen onderdeel IR's, wel van dataspecificaties) (draft)

Find Your Scope

Wanneer je niet zeker bent onder welk INSPIRE-thema een bepaalde dataset valt, is de tool find your scope erg nuttig. Naast de mogelijkheid om het juiste INSPIRE thema te vinden, biedt deze tool ook een overzicht van alle objecten die binnen INSPIRE zijn gedefinieerd.