Documentatie dataharmonisatie

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:27, 4 June 2014 by Pgenuchten (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Voor mensen met een smal beeldscherm: scroll naar beneden!Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie NGR 5. Validatie

Voor ieder INSPIRE thema is door de EU een data specificatie vastgelegd die beschrijft welke gegevens en op welke manier deze gegevens moeten worden geleverd. Dit is vastgelegd in een data specificatie. Deze data specificaties worden gepubliceerd op het officiële INSPIRE portaal. Op deze portal vind je de meest actuele data specificaties van INSPIRE: Data specifications


Met ingang van 10 December 2013 zijn er van alle thema's stabiele versies van de data specificaties beschikbaar. Deze zijn te vinden via onderstaande links. De publicatie van definitieve versies van data specificaties voor annex II en III resulteert ook in gewijzigde specificaties voor annex I omdat in de oospronkelijke annex I middels canidate types en placeholders werd verwezen naar de nog niet ontwikkelde specificaties van annex II en III. Dez voorziene wijziging van de annex I specificaties is op 17 april 2014 gepubliceerd en resulteert in data specificaties met versie nummers 3.1 voor de annex I thema's.


Relevante documentatie ivm data-specificaties
Titel Versie     Datum Opmerking
Data specifications

3

2013-12-10

2014-04-17

Data specificaties voor alle themas in UML,GML,Feature Catalogue en Code list dictionaries. Voor annex I (versie 3.1) voor annex II en II (versie 3.)
Definition of Annex Themes and Scope (D2.3)  3.0
INSPIRE Generic Conceptual Model (D2.5)  3.4rc3 2013-04-05 Basismodel met hierin de voor alle dataspecificaties relevante ‘basis typen’.
Methodology for the development of data specifications: baseline version (D2.6)  3.0 -
Guidelines for the Encoding of Spatial Data (D2.7)  3.1 2009-09-07
Data models r 4618
De datamodellen zijn deels definitief (APRROVED) : de delen die genoemd worden in de implementing rules zijn definitief. De extended delen (deze maken geen deel uit van de implementing rules maar wel van de data specificaties) zijn nog niet definitief (DRAFT)