Download Service Direct Access via WFS

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De Technical Guidance beschrijft in hoofdstuk 7 hoe een Download service voor Direct Access geïmplementeerd kan worden met een Web Feature Service en Filter Encoding. Een dergelijke Web Feature Service biedt uitgebreide filter mogelijkheden op INSPIRE datasets, zodat gebruikers de selecties kunnen maken en downloaden die ze zelf wensen.


Zie de pagina Download Service Pre-defined Datasets via WFS voor informatie over Web Feature Service 2.0: ISO 19142 / ISO 19143 en Conformance classes als eis.

Eisen INSPIRE voor Direct Access Download Service met Web Feature Service

Het aanbieden van Direct Access Download Service via een Web Feature Service is een methode om aan de eisen uit de Implementing Rule te kunnen voldoen. Een dergelijke WFS stelt een gebruiker in staat om, in aanvulling op alles wat een Pre-defined datasets Download Service via WFS biedt, eigen selecties te maken van de data en dat direct te gebruiken (of downloaden). Bijvoorbeeld door selecties te maken met ruimtelijke, temporele en administratieve filters.

Een dergelijke Download service biedt de meeste funtionaliteit aan een gebruiker en maakt het mogelijk om alleen die data op te vragen (en versturen) die nodig is, in plaats van gehele datasets. Dit kan vooral bij grote datasets en/of dynamische datasets erg belangrijk zijn.


De Technical Guidance bevat de eisen die INSPIRE stelt aan een dergelijke WFS:

  1. voldoen aan alle eisen die gelden voor een Pre-defined datasets Download Service via WFS;
  2. voldoen aan de conformance class Basic WFS uit WFS 2.0, zodat de WFS minimale filtering ondersteunt en de operatie GetPropertyValue;
  3. voldoen aan de conformance class Ad hoc Query uit FE 2.0, zodat de WFS door de client gemaakte filters kan verwerken;
  4. voldoen aan de conformance class Resource Identification uit FE 2.0, zodat de WFS met Resource Identifiers bevraagd kan worden. Het gebruik van Resource Identifiers ten opzichte van GetFeatureById is bijvoorbeeld handig bij gebruik van versiemechanismes van features, zodat alle versies van een resource opgevraagd kunnen worden;
  5. voldoen aan de conformance class Minimum Standard Filter uit FE 2.0. Dit is met de filter operatoren PropertyIsEqualTo, PropertyIsNotEqualTo, PropertyIsLessThan, PropertyIsGreaterThan, PropertyIsLessThanOrEqualTo, PropertyIsGreaterThanOrEqualTo en alle logische operatoren (And, Or, Not).
  6. voldoen aan de conformance class Minimum Spatial Filter uit FE 2.0. Dit betekent dat de filter operator BBOX ondersteund moet worden.
  7. voldoen aan de conformance class Minimum Temporal Filter uit FE 2.0. Dit betekent dat de filter operator During ondersteund moet worden. Hiermee kunnen objecten opgevraagd worden die wat betreft tijd (of tijsperiode) vallen in een bepaalde periode;
  8. voldoen aan de conformance class Minimum XPath uit FE 2.0. Hiermee kunnen via XPath opgegeven waardes gebruikt worden in een filter. Er wordt een subset van XPath ondersteuning vereist. Deze is beschreven in paragraaf 7.4.4 van de Filter Encoding standaard 2.0.


Meertaligheid

De eisen aan meertaligheid zijn dezelfde als voor Pre-defined datasets Download Service via WFS.

Voorbeelden

pm zodra TG 3.0 beschikbaar is


Quality of Service
Zie http://wiki.geonovum.nl/index.php/Quality_of_Services. Als de Technical Guidance nadere uitwerking gaat verschaffen, volgt hier een toelichting daarop.


Verhouding tot NL profiel op ISO 19142 / ISO 19143

Het Nederlands profiel op ISO 19142 WFS 2.0 versie 1.1 stelt eisen aan Nederlandse WFS implementaties. Het Nederlands profiel is afgestemd op de INSPIRE specificaties. Per eis staat in het nederlands profiel aangegeven of die van INSPIRE komt of dat het een specifieke aanvulling voor Nederland is. Een voorbeeld van dat laatste is ondersteuning voor het Rijksdriehoekstelsel.

Het profiel bevat ook een aparte bijlage met de zaken die INSPIRE nog extra vereist ten opzichte van het Nederlands profiel.