Download service maken

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:25, 16 July 2018 by Wlooijen (talk | contribs) (Deadlines)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie

Soorten implementatie van een Download Service

De Technical Guidances (voor directe links naar de specificaties) en de Commission Regulation amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation service zijn de huidig geldige documenten die Download Services en de eisen eraan beschrijven. De Commission Regulation is de wettekst die aangeeft welke downloadservices moeten en mogen worden aangeboden binnen INSPIRE. De Technical Guidance geeft richtlijnen hoe deze services conform de Implementing Rule moeten worden toegepast.

Op 9 augustus 2013 is versie 3.1 van de Technical Guidance definitief gepubliceerd met de specificaties voor WFS en ATOM implementaties van een Download Service. Op 16 december 2016 zijn specificaties gepubliceerd voor implementatie van een Download Service via WCS (voor coverage data) of via SOS (voor sensor data). Deze pagina geeft een korte toelichting per service type over de eisen.

Voor WFS en ATOM implementaties is deze pagina gebaseerd op de technische richtlijnen uit de laatste versie van het document (versie 3.1). Voor details over deze update, zie de pagina Verschillen Download Services 3.1 t.o.v. 3.0.

Het document INSPIRE Domain Model geeft inzicht in de plaats die Download Services innemen binnen de INSPIRE architectuur.


Pre-defined en Direct Access

INSPIRE verlangt onder andere dat datasets te downloaden moeten zijn via een Download Service. Indien relevant, moeten ook delen van datasets te downloaden zijn via de download service. Volgens de Implementing Rules bestaan er twee soorten download service die mogen worden geïmplementeerd:

Pre-defined dataset download services
Dit is een volledige dataset of een deel van een volledige dataset, die als een enkele vooraf gedefinieerde eenheid wordt aangeboden om te downloaden. Hierbij is het niet mogelijk om selecties te maken op basis van locatie, of om inhoud te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de codering of het coordinate reference system (CRS).


Direct Access download services
De direct access download service kent een uitbreiding van de functionaliteit ten opzichte van de pre-defined dataset download service. De direct access download service geeft meer controle over de download door directe toegang te verlenen tot de inhoud van de dataset. Hierbij kan men denken aan het downloaden van selecties van de dataset door middel van een query. Zo'n query kan ruimtelijke criteria definiëren, maar kan ook een selectie doen op basis van bepaalde attributen van de ruimtelijke objecten in de dataset of waardes van een coverage.


Technische standaarden

De Technical Guidance documenten geven verschillende technische standaardoplossingen voor de uitvoering van de twee verschillende typen download services.

Voor vector data zijn de volgende implementaties beschreven:
Pre-defined dataset download services moeten worden aangeboden als:

 • Atom (Atom Syndication Format) óf
 • ISO DIS 19142 – Web Feature Service óf
 • Web Coverage Service óf
 • Sensor Observation Service


Direct access download services mogen worden aangeboden als:

 • ISO DIS 19142 – Web Feature Service met ISO DIS 19143 – Filter Encoding voor pre-defined datasets of voor direct access.
 • Web Coverage Service met processing mogelijkheid óf
 • Sensor Observation Service met extra bevragingsmogelijkheden.


De downloadbare gegevens moeten in in ieder geval worden aangeboden in de volgende formaten:

 • ISO 19136:2007 Geographic information -- Geography Markup Language (GML) voor vectordata
 • Andere formaten, zoals aangegeven in de data specificaties. Rasterdata, zoals van Elevation, kan bijvoorbeeld ook als (Geo)TIFF worden aangeboden. Data voor verscheidene thema's uit Annex II en Annex III kan als rasterdata worden gepubliceerd. Een WCS implementatie van een Download Service is dan logsicher.


Deadlines

Voor Annex I en Annex II datasets golden de volgende deadlines:

 • op 28-06-2012: Download Services beschikbaar volgens de Initial Operating Capability. De service dient dan wel aan de INSPIRE-standaard voor downloadservices te voldoen, maar hoeft nog niet te voldoen aan de vereisten met betrekking tot kwaliteit. De service dient te zijn voorzien van metadata.
 • op 28-12-2012: Download Services volledig beschikbaar, inclusief voldoen aan de eisen van Quality of Service

Voor Annex III datasets golden de volgende deadlines:

 • op 3-12-2013 : Download Services volledig beschikbaar, inclusief voldoen aan de eisen van Quality of Service

Zie de Roadmap op de EU website voor alle deadlines.

Methoden uit de Technical Guidance

Hieronder voglt voor verschillende soorten data een beknopte beschrijving van de Technical Guidances. Eerst voor vector data, vervolgens raster data (coverages) en tenslotte sensordata.

Vector data

Versie 3.1 van de Technical Guidance voor Download Services onderscheidt drie methoden voor het implementeren van een Download Service voor vector data.


1. Atom implementatie van een Pre-defined Dataset Download Service
Dataset die in zijn geheel (als één bestand) gedownload kan worden, zonder dat er een selectie van de dataset gemaakt wordt door de client. Met andere woorden: van te voren klaargezet. Het bestand mag gecomprimeerd worden.
Met predefined part of dataset wordt bedoeld dat er met deze download een geografisch deel van een INSPIRE thema geleverd kan worden. Het hoeft dus niet altijd een download van de dataset voor heel Nederland te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een download per provincie of ander deelgebied zijn.

De aanbieder bepaalt hoe de dataset opgedeeld wordt; de client kan geen eigen selecties / filters toepassen.

 • Meest simpele oplossing die toegang tot de data zelf oplevert
 • De Atom feed beschrijft waar de data te downloaden is, op welke datum die gepubliceerd is en legt relaties met metadata records.
 • De pre-defined dataset kent een metadata record dat via de discovery service gevonden kan worden.

Een nadere toelichting op deze wijze van aanbieden van een dataset staat op de pagina Download Service via Atom feed.


2. Web Feature Service en Filter Encoding implementatie van een Pre-defined Dataset Download Service

Een dataset kan via Web Feature Services ook in zijn geheel gedownload worden. De gebruiker (client) kan via het WFS-protocol gegevens downloaden, maar kan nog niet uitgebreid filters / eigen selecties toepassen. Voor deze methode hoeft een Web Feature Service namelijk een beperkt deel van de volledige WFS-standaard te ondersteunen. Deze vorm is een opstap naar een volledige Direct Access implementatie met Web Feature Services.

 • een Web Feature Service (WFS) op basis van ISO DIS 19142 Geographic Information – Web Feature Service, ook wel WFS 2.0
 • downloaden van gehele dataset of voorgedefinieerd deel ervan
 • beperkte query mogelijkheid
 • requests via HTTP GET

Een nadere toelichting van deze methode staat op de pagina Download Service Pre-defined Datasets via WFS.

Interactie tussen een client en een Basic WFS

Interactie tussen een client en een Basic WFS


3. Web Feature Service en Filter Encoding implementatie van Direct Access Download Service
Met de direct acces download is het mogelijk om meer controle over de download te krijgen, dan de pre-difened download het geval is. Zo kunnen er downloads samengesteld worden op basis van een ruimtelijke query, op basis van een periode of op basis van een specifieke query naar attribuutinformatie van ruimtelijke objecten.


 • een Web Feature Service (WFS) op basis van ISO DIS 19142 Geographic Information – Web Feature Service, ook wel WFS 2.0
 • de functionaliteit van een Pre-defined dataset Download Service via WFS (zie methode 2) , uitgebreid met ondersteuning voor:
 •  "Ad Hoc Query" op basis van Filter encoding (ISO 19143, Filter encoding 2.0)
 • standaard, ruimtelijke en temporele filters
 • XPath
 • enkele Stored Queries, bijvoorbeeld om datasets in een ander Coördinaat Referentie Stelsel (CRS) op te vragen

Een nadere toelichting van deze methode staat op de pagina Download Service Direct Access via WFS.


Verhouding tot het Nederlands WFS profiel op WFS 2.0 / ISO 19142

Sinds medio 2010 heeft Nederland een eigen WFS profiel op ISO 19142 / WFS 2.0. Het Nederlands WFS Profiel is op bijna alle punten strenger dan INSPIRE voor Pre-defined datasets; zo vereist INSPIRE bij de query implementation minder classes dan in het Nederlands profiel verplicht zijn. Echter, INSPIRE heeft in de Technical Guidance van Download Services een eis toegevoegd die niet in het Nederlands profiel staat.

 • INSPIRE vereist Temporal Filter, het Nederlands profiel stelt dat optioneel. INSPIRE kan temporele filters vragen, omdat de data specificaties temporele elementen voorschrijven. Het Nederlands profiel kan dat niet, omdat niet alle datasets in Nederland temporele gegevens bevatten.
 • Nederlands profiel (mei 2010) versie 1.0 loopt hiermee synchroon
 • Echter, voor INSPIRE wordt data wordt aangeboden in:

o ETRS89 (EPSG:4248) voor de Europese plaat

o WGS84, EPSG:4326 voor mondiale toepassingen

o De Technical Guidance zelf gaat niet in op het SOAP Framework. Het NL WFS Profiel doet dat wel, ook in relatie tot INSPIRE:

 • Conformance class SOAP uit ISO DIS 19142 en WSDL beschikbaar zoals beschreven in annex E van ISO DIS 19142


Filter encoding
Voor de Filter Encoding wordt ISO DIS 19143 gebruikt; dat is dezelfde als in het Nederlands Profiel.

Het Nederlands profiel is strenger in haar FE implementatie dan de pre-defined WFS implementatie en kent verschillende conformance classes die verplicht zijn binnen haar Profiel en optioneel zijn binnen INSPIRE. De direct access Download Service via WFS bevat dezelfde conformance classes als het Nederlands Profiel, maar is iets strenger door ook temporele filters en XPath ondersteuning te vereisen.

Raster data: Web Coverage Services

Vanaf 16 december 2016 is er een Technical Guidance om coverage data via Web Coverage Services te publiceren. De Technical Guidance is te downloaden via de website van INSPIRE. Deze Technical Guidance neemt als basis voor een Download service de OGC WCS 2.0 specificatie. De INSPIRE operaties worden gemapped op de WCS operaties. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld, over onder andere:

 • de te gebruiken (metadata) elementen in het Capabilities document
 • ondersteuning van de INSPIRE Extended Capabilities, o.a. voor talen in de Capabilities
 • hoe Direct Access in te vullen via de processing extension van WCS
 • Quality of Service voor de verschillende operaties.


Sensor data: Sensor Observation Services

Vanaf 16 december 2016 is er ook een Technical Guidance om sensor data via Sensor Observation Services te publiceren. De Technical Guidance is te downloaden via de website van INSPIRE. Deze Technical Guidance neemt als basis voor een Download service de OGC specificaties voor Sensor Observation Service en ISO 19143 Filter Encoding. De INSPIRE operaties worden gemapped op de SOS operaties en de Filter encoding classes. Daarnaast worden aanvullende eisen gesteld, over onder andere:

 • de te gebruiken (metadata) elementen in het Capabilities document
 • ondersteuning van de INSPIRE Extended Capabilities, o.a. voor talen in de Capabilities
 • gebruik van de GetObservationByID opeartie om Direct Access in te vullen
 • Quality of Service voor de verschillende operaties.

Valideren

Net als bij de andere services, is het belangrijk bij het opzetten van een Download Service te toetsen. Op de valideer pagina van Geonovum staan de momenteel beschikbare toets en validatie mogelijkheden. Voor WCS en SOS zijn op dit moment nog geen validators beschikbaar.