Eigenschappen tiling schema

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

 Een tiling schema kan de volgende kenmerken hebben:

  • een Coördinaat Referentie Systeem (CRS)
  • zoomniveaus, waarbij de schaal per zoomniveau vastligt, meestal uitgedrukt in resoluties (m / pixel). Vaak wordt de resolutie van een zoomniveau bepaald door de resolutie van het vorige zoomniveau te delen met een factor (bijvoorbeeld 2).
  • tilegrootte; de afmetingen van 1 tile, meestal vierkant bijvoorbeeld 256x256 pixels
  • een oorsprong voor de tiling of een ruimtelijke extent (de rechthoek die het totale (kaart)gebied begrenst).

In de Nederlandse richtlijn voor tiling zijn voor deze eigenschappen aanbevelingen gedaan. Hieronder volgt een korte toelichting per kenmerk.


CRS

Tile sets (getilede kaarten) met verschillende CRS'en kunnen niet zo maar over elkaar gelegd worden. Het CRS is daarom een belangrijke keuze. Veel webapplicaties met tiling maken (ook) gebruik van de Spherical Mercator projectie, die wereldwijd gebruikt kan worden. O.a. Google Maps en Bing Maps gebruiken deze projectie. Voor Nederlandse toepassingen ligt het Rijksdriehoekstelsel (RD, EPSG:28992) voor de hand. Voor gegevens op Nederlands grondgebied is het aan te bevelen deze projectie te gebruiken. Dit is in lijn met de Nederlandse WMS profielen en andere standaarden.


Zoomniveaus

Factoren die de resoluties bepalen kunnen zijn een vaste schaalfactor (sommige protocollen gebruiken alleen maar tiling schema's met schaalfactor 2), wat gebruikelijke schalen zijn voor applicaties (waar dus ook data voor beschikbaar is met voldoende nauwkeurigheid bijvoorbeeld), hoe groot is geheel Nederland in pixels (als applicaties opstarten met heel Nederland in beeld kan dit bepalend zijn voor de omvang van het kaartbeeld op het scherm)?


Het gebruik van een zoomfactor groter dan 2 kan ertoe leiden dat gebruikers bij in/uitzoomen van het ene naar het andere zoomniveau de context kwijt raken. Overgangen in kleine stappen zijn daarom aan te bevelen. Deze richtlijn maakt daarom gebruik van een zoomfactor 2.


De resolutie van het eerste zoomniveau (aangeduid met niveau 0) bepaalt hoe de resoluties van de volgende niveaus eruit zien. Voor Nederlandse toepassingen is het belangrijk om het eerste niveau dusdanig te kiezen dat heel Nederland beeldvullend te zien is op een bepaald zoomniveau, ook op kleinere schermen (denk aan mobiele devices) en dat het NCP past in het tile schema. De oorsprong is hiervoor ook van belang, zie verderop.


Tile grootte
Een tiling schema bevat meestal een afmeting van tiles. Afbeeldingen zijn doorgaans vierkant. De meest gebruikte grootte is 256 bij 256 pixels, maar ook 128 bij 128 pixels en 512 bij 512 pixels komen voor. De grootte is van belang voor het aantal afbeeldingen in een tile set (aan de serverkant) en voor de client om te weten hoeveel en welke afbeeldingen opgehaald dienen te worden. Technisch gezien kunnen verschillende tilesets die gebruik maken van verschillende
groottes door een client over elkaar gelegd worden (indien de client daarvoor functionaliteit biedt). Eenzelfde tile grootte is hiervoor niet noodzakelijk.


Een zelfde tile grootte kan wel handig zijn, bijvoorbeeld omdat/vanwege:

  • tiles indien gewenst (makkelijker) serverside gecombineerd kunnen worden, wat caching van gecombineerde tiles makkelijker maakt. Dit zou lastiger zijn bij verschillende tilegroottes;
  • het kaartbeeld onrustig kan worden tijdens het ophalen van de tiles als er verschillende tilegroottes gebruikt worden;
  • eenvoud van ontwikkelen en configuratie.

Deze richtlijn adviseert daarom gebruik te maken van eenzelfde tile grootte.


Voor mobiele devices lijken kleinere formaten zoals 128x128 pixels of kleiner handiger, omdat hiervoor minder dataverkeer nodig is om een kaartbeeld op te bouwen. Voor grotere schermen lijken juist grotere tiles nuttig om minder tiles op te hoeven halen. Dit betekent dat er minder (HTTP) requests verwerkt hoeven te worden. De verwachting is dat beperkingen voor mobiele devices zoals beperkt dataverkeer en bandbreedte steeds minder relevant worden.


Met technieken om tiles aan elkaar te plakken of op te knippen kan zonder geweld aan te doen aan de richtlijn alsnog redelijk eenvoudig met andere tile groottes gewerkt worden, indien dat nodig is.


Gebied: oorsprong / middelpunt en omvang
Om vergelijkbare redenen als bij de tilegrootte is een zelfde oorsprong van de tileset aan te bevelen. In aanvulling daarop kan het handig zijn de grenzen van het gebied vast te leggen.