FAQ Dataharmonisatie

From Geonovum Wiki
(Redirected from FAQ Data Harmonisatie)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Vraag: Als ik niet langer optreed als dataprovider voor een INSPIRE-thema, wat betekent dit dan voor mijn aanmerking?

In sommige gevallen kan een aangemerkte organisatie niet langer optreden als dataprovider voor een of meer INSPIRE-thema’s of onderdelen daarvan. In het processchema wijziging aanmerking dataproviders staat welke stappen er doorlopen moeten worden om de aanmerking te wijzigen.

processtappen wijzigingsverzoek aanmerkingsregister


Vraag: Wat doe ik met mijn as-is datasets nadat ik mijn data geharmoniseerd heb naar INSPIRE-data specificaties?

In het licht van de INSPIRE directive is het de bedoeling, dat de aanwezige rijke “as-is” data beschikbaar wordt gesteld. Over het algemeen zijn de as-is data 'rijker' gevuld dan die geharmoniseerd zijn voor INSPIRE. Er zijn twee opties om deze data dan beschikbaar te stellen:

- Zowel de 'rijke' as-is datasets én de 'arme' INSPIRE-datasets worden aangeboden via de gestandaardiseerde INSPIRE-netwerkdiensten of
- De ‘arme’ INSPIRE geharmoniseerde dataset wordt middels een extensie op het bestaande INSPIRE schema verrijkt met alle data uit de “as-is” dataset en wordt aangeboden via de gestandaardiseerde INSPIRE netwerkdiensten.

Kort gezegd komt het erop neer dat als de as-is dataset meer attributen heeft dan de INSPIRE dataset, de as-is dataset nog steeds wordt aangeboden als view- en download service met het vinkje INSPIRE aangevinkt. Het is dan weliswaar geen INSPIRE geharmoniseerde dataset maar biedt nog wel steeds meerwaarde voor de INSPIRE community.

Meer info is te vinden in het in december 2013 in de Klankbordgroep besproken stuk File:Bijlage 4.1 Memo INSPIRE Datasets 'as is' 4DEC2013 v2.pdf.

De verschillende mogelijkheden voor het aanbieden van as-is data ná harmonisatie en voor het aanbieden van geharmoniseerde data


Vraag: Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen en verbetervoorstellen over de data specificaties van mijn thema?

Meld je vragen, opmerkingen en verbetervoorstellen aan bij de verschillende Thematic Cluster Groups. Op deze wijze wordt je vraag gedeeld met, en wellicht beantwoordt door, de INSPIRE community voor dat thema cluster. De thematische clusters zijn de plek waar verbetervoorstellen moeten worden ingediend, zodat deze leiden tot aanpassingen in de dataspecificaties.


Vraag: Hoe maak ik extensies?

Op de extensions website vindt u allerlei praktische tips en trucs voor het maken van extensies