FAQ Download Services

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Deze pagina bevat enkele (veel)voorkomende technische vragen / issues en mogelijke oplossingen voor INSPIRE Download Services.


Vraag: Is WFS verplicht voor INSPIRE Download Services?

Antwoord: Nee, WFS is niet verplicht. Bij de implementatie van een Download Service beschrijfven de Technical Guidances verschillende opties waaruit de dataprovider kan kiezen:

Pre-defined dataset download services kunnen worden aangeboden als:

  • Atom (Atom Syndication Format) óf als:
  • ISO DIS 19142 – Web Feature Service, met beperkte filter mogelijkheid óf als:
  • Web Coverage Service óf als:
  • Sensor Observation Service


Direct access download services mogen worden aangeboden als:

  • ISO DIS 19142 – Web Feature Service met ISO DIS 19143 – Filter Encoding voor aanvullende filtermogelijkheden.
  • Web Coverage Service met processing mogelijkheid óf
  • Sensor Observation Service met extra bevragingsmogelijkheden.

Zie de pagina Download Service maken voor meer informatie.


Vraag: Is het nu al verplicht GML te leveren als (bestands)formaat voor (vector)gegevens via ATOM Download Services?

Antwoord: strikt genomen is GML pas verplicht voor INSPIRE zodra de data specificaties, inclusief de encoding regels per thema, verplicht zijn. Zie de INSPIRE Roadmap voor de deadlines per thema. INSPIRE heeft een lijst van te gebruiken media-types gepubliceerd op: http://inspire.ec.europa.eu/media-types/. Deze lijst bevat naast GML ook types voor gecomprimeerde bestanden, zoals Shapefiles of MapInfo TAB files in een ZIP betand, en types voor rasters (TIFF en ECW bijvoorbeeld).

Merk op: GML is voor Nederland als uitwisselingsformaat reeds verplicht voorgeschreven, zie de zogenaamde Pas-toe-of-Leg-Uit-lijst van geo-standaarden. Bij een implementatie via WFS wordt standaard GML geboden.


Vraag: Welke bestandsformaten zijn toegestaan bij Download Services?

INSPIRE heeft een lijst van te gebruiken media-types gepubliceerd op: http://inspire.ec.europa.eu/media-types/. Deze lijst bevat naast GML ook types voor gecomprimeerde bestanden, zoals Shapefiles of MapInfo TAB files in een ZIP betand, en types voor rasters (TIFF en ECW bijvoorbeeld).


Vraag: Wat zijn de verschillen tussen versie 3.1 en 3.0 van Download Services?

Zie de pagina Verschillen Download Services 3.1 tov 3.0


Vraag: Hoe ga ik om met wijzigingen in INSPIRE netwerkdiensten die ik al aanbiedt?
Wanneer u een wijziging doorvoert in uw dataset of service, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de metadata, atomfeeds en conformiteit van uw data en services. In het document wijzigingen en INSPIRE vindt u een praktische handreiking van de punten die u kunt controleren na een wijziging van uw INSPIRE-datasets en services. Lees meer in het document INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen.