FAQ Metadata

From Geonovum Wiki
Revision as of 10:04, 22 July 2013 by Thijsbrentjens (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} Deze pagina bevat enkele veelvoorkomende (technische) vragen over metadata van INSPIRE. '''''Metadata van datasets''''' '''Vraag: Trefwoord uit …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Deze pagina bevat enkele veelvoorkomende (technische) vragen over metadata van INSPIRE.

Metadata van datasets

Vraag: Trefwoord uit GEMET INSPIRE thema. Is een trefwoord verplicht in het metadata document?

Antwoord: voor datasets en dataset series die betrekking hebben op INSPIRE dient men de relevante thema’s te beschrijven zoals ze zijn gedefinieerd in annex I, II en III van de directive. Deze INSPIRE thema’s zijn te vinden in de thesaurus GEMET http://www.eionet.europa.eu/gemet. Voor INSPIRE datasets dient men voor het beschrijven van de relevante themas tenminste één trefwoord uit deze thesaurus over te nemen, voor overige datasets mag deze thesaurus gebruikt worden. Het is ook mogelijk zelf gedefinieerde trefwoorden, of trefwoorden uit een andere thesaurus in te vullen.

Voorbeeld:

<gmd:descriptiveKeywords>
<gmd:MD_Keywords>
<gmd:keyword>
<gco:CharacterString>Kadastrale percelen</gco:CharacterString>
</gmd:keyword>
...
</gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>


Vraag: Is thesaurus titel, datum en datum type verplicht (thesaurusName element)?

Antwoord:   Nee, het thesaurusName element is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de naam van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is

Voorbeeld:

Voorbeeld: <gmd:thesaurusName>
<gmd:CI_Citation>
<gmd:title>
<gco:CharacterString>GEMET - INSPIRE themes, version 1.0</gco:CharacterString>
</gmd:title>
<gmd:date>
<gmd:CI_Date>
<gmd:date>
<gco:Date>2008-06-01</gco:Date>
</gmd:date>
<gmd:dateType>
<gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="publication">publication</gmd:CI_DateTypeCode>
</gmd:dateType>
</gmd:CI_Date>
</gmd:date>
</gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurusName>