FAQ Metadata

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:01, 30 August 2017 by RRombouts1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Deze pagina bevat enkele veelvoorkomende (technische) vragen over metadata van INSPIRE.

Metadata van datasets


Vraag: Is mijn metadata conform INSPIRE als mijn metadata ISO 19115 volgt?

Antwoord: INSPIRE volgt  bestaande internationale standaarden, maar metadata die volledig conform ISO 19115 is, voldoet niet aan de INSPIRE Implementing Rule Metadata. Op een aantal elementen is INSPIRE strikter dan de ISO : het zijn delen waarin de wetgeving bepaalde MD informatie verplicht stelt.


Vraag: Welke validator moet gebruikt worden voor de INSPIRE conformiteittoetsen?

Antwoord: Voor de INSPIRE conformiteittoetsen voor metadata kan men gebruik maken van de Geonovum validators.


Vraag: Waarom kan ik mijn metadata niet in het EU INSPIRE portaal terugvinden?

Antwoord: Alleen metadata met de aanduiding categorie INSPIRE word doorgeleverd aan de EU voor INSPIRE.  In Publiceren_Inspire_aanduiding is beschreven hoe dat dat uitgevoerd kan worden.


Vraag: Trefwoord uit GEMET INSPIRE thema. Is een trefwoord verplicht in het metadata document?

Antwoord: Voor datasets en dataset series die onder INSPIRE vallen, dient men de thema’s, waar de data onder valt, op te nemen. Deze INSPIRE thema’s zijn te vinden in de thesaurus GEMET http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes. Voor INSPIRE  tenminste één trefwoord uit deze thesaurus over nemen. Het is ook mogelijk daarnaast zelf gedefinieerde trefwoorden, of trefwoorden uit een andere thesaurus in te vullen.

Voorbeeld:

<gmd:descriptiveKeywords>
   <gmd:MD_Keywords>
      <gmd:keyword>
          <gco:CharacterString>infoMapAccessService</gco:CharacterString>
     </gmd:keyword>
   </gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>

<gmd:descriptiveKeywords>
   <gmd:MD_Keywords>
       <gmd:keyword>
          <gco:CharacterString>Beschermde gebieden</gco:CharacterString>
       </gmd:keyword>
       <gmd:thesaurusName>
           <gmd:CI_Citation>
                <gmd:title>
                     <gco:CharacterString>GEMET - INSPIRE themes, version 1.0</gco:CharacterString>
                </gmd:title>
       .......
   </gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>


Vraag: Is thesaurus titel, datum en datum type verplicht (thesaurusName element)?

Antwoord:   Nee, het thesaurusName element is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voor de INSPIRE thema’s. Het bevat de naam van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is

Voorbeeld:

<gmd:thesaurusName>
   <gmd:CI_Citation>
      <gmd:title>
        <gco:CharacterString>GEMET - INSPIRE themes, version 1.0</gco:CharacterString>
      </gmd:title>
      <gmd:date>
         <gmd:CI_Date>
             <gmd:date>
                  <gco:Date>2008-06-01</gco:Date>
             </gmd:date>
             <gmd:dateType>
                 <gmd:CI_DateTypeCode              

codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/

resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="publication">publication</gmd:CI_DateTypeCode>
             </gmd:dateType>
         </gmd:CI_Date>
      </gmd:date>
   </gmd:CI_Citation>
</gmd:thesaurusName>

Vraag: Is het mogelijk ook zelf gedefinieerde trefwoorden in te vullen?

Antwoord: Het is ook mogelijk zelf gedefinieerde trefwoorden, of trefwoorden uit een andere thesaurus in te vullen. Als de trefwoorden uit een thesaurus komen, dient thesaurus, datum en datum type gemeld te worden.

Voorbeeld:

<gmd:descriptiveKeywords>
    <gmd:MD_Keywords>
      <gmd:keyword>
         <gco:CharacterString>Ruimtegebruik</gco:CharacterString>
      </gmd:keyword>
      <gmd:keyword>
         <gco:CharacterString>Planologie</gco:CharacterString>
      </gmd:keyword>
   </gmd:MD_Keywords>

Vraag: is de metadata taal een verplicht element?

Antwoord: Ja, het metadata taal element is verplicht. In dit element wordt vastgelegd in welke taal de metadata is beschreven. Gebruik hiervoor alleen de drie-letter codes van 639-2/B (bibliographic codes), zoals gedefinieerd op http://www.loc.gov/standards/iso639-2/. Voor Nederlands is de code dut.

Voorbeeld:
<gmd:language>
   <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="dut">Nederlands</gmd:LanguageCode>
</gmd:language>

Metadata van services


Vraag: Welke validator moet gebruikt worden voor de INSPIRE conformiteittoetsen?

Antwoord: Voor de conformiteittoetsen voor metadata kan men gebruik maken van de Geonovum validators. Gebruik de validators met de toevoeging plus INSPIRE voor de INSPIRE conformiteitstoetsen.