FAQ View Services

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Deze pagina bevat enkele (veel)voorkomende technische vragen / issues en mogelijke oplossingen voor INSPIRE View Services.

Vraag: Moeten voor een zogenaamde Category Layer de verplichte Layer metadata elementen (eg. Resource Abstract, Resource KeywordList, Unique Resource Identifier) ook aanwezig zijn?

Antwoord:  Volgens de TG 3.0 voor view services, moet een Category Layer een naam hebben (eis 49). Daarnaast gelden de algemene eisen van WMS, die INSPIRE overneemt. In de paragraaf "7.2.4.8 Inheritance of layer properties" van de WMS 1.3.0 specificatie is aangegeven per element wat wel en wat niet overgeorven kan worden.

De ETF tool voor het testen zal dit gaan volgen (controle en eventuele uitbreiding hierop in najaar 2013).


Vraag: Kunnen Layer elementen die kinderen van een Category Layer zijn, de verplichten Layer metadata elementen vanuit de parent Category Layer overerven? Of moeten alle Layer metadata (verplichte) elementen herhaald worden voor elke Layer kind van de parent Category Layer?

Antwoord: INSPIRE volgt de WMS 1.3.0 specificatie voor overerving van deze elementen. In de paragraaf "7.2.4.8 Inheritance of layer properties" van de WMS 1.3.0 specificatie is aangegeven per element wat wel en wat niet overgeorven kan worden. Zie ook het antwoord bij de vraag hierboven.


Vraag: Is default styling verplicht voor de View Services deadline?

Antwoord: Default styling is gedefinieerd in de View services TG (zie TG View service v3.0 paragraaf 4.2.3.3.4.8, eis 43 en 44). Dit is dus altijd verplicht voor View Services, ook al is het nog niet vereist aan de dataspecificaties te voldoen.

Zolang de portrayal zoals vastgelegd in de data specificaties (nog) niet verplicht is, moeten service providers tenminste de default styling uit View Services toepassen (requirement in de Technical Guidance voor View services).


Vraag: Moet elke Layer een Style met naam (Style Unique Identifier) "inspire_common:DEFAULT" hebben of is "inspire_common:DEFAULT" alleen een placeholder voor een Style Unique Identifier van de INSPIRE default style en kan je ook een andere naam kiezen voor de (default) stijl?

Antwoord: navraag bij het JRC/INSPIRE levert het volgende antwoord op: het betreft inderdaad een placeholder, de naam van de Style hoeft dus niet persé "inspire_common:DEFAULT" te zijn.


Vraag: Moeten service providers ook de in dataspecificaties gedefinieerde layernames en layertitles in de services opnemen?

Antwoord: Layernames en layertitles zijn NIET verplicht voor de deadline van View Services, omdat ze in de dataspecificaties gedefinieerd zijn. Zodra aan de dataspecificaties voldaan moet worden, zijn de layer names en layer titles wel verplicht conform de dataspecificaties. Zie de INSPIRE Roadmap voor de deadlines voor view/download services en dataharmonisatie per Annex.


Vraag: Is de portrayal specificatie uit de Dataspecificaties verplicht als alleen een View Service nog vereist is?

Antwoord: Portrayal is onderdeel van de data specificaties en verplicht vanaf de deadline voor dataspecificaties. Als (alleen) een View Service geleverd moet worden, is de Portrayal specificatie nog niet verplicht. Zie de INSPIRE Roadmap voor de deadlines per Annex. Op de Wiki-pagina Portrayal staat meer informatie over visualisatie bij View Services.


Vraag: Hoe ga ik om met wijzigingen in INSPIRE netwerkdiensten die ik al aanbiedt?
Wanneer u een wijziging doorvoert in uw dataset of service, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de metadata, atomfeeds en conformiteit van uw data en services. In het document wijzigingen en INSPIRE vindt u een praktische handreiking van de punten die u kunt controleren na een wijziging van uw INSPIRE-datasets en services. Lees meer in het document INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen.