Difference between revisions of "Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden: GeoGedeeld"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}  
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}  
  
Artikel 17 van de INSPIRE richtlijn dicteert dat iedere lidstaat zelf maatregelen opstelt voor gebruik en uitwisselen van gegevens. Deze voorwaarde komt ook terug in de Nederlandse implementatiewet [zie excerpt 20100218 Raamwerk Geo Gedeeld.ppt]. Geonovum heeft hiervoor een eigen kader laten ontwikkelen: het GeoGedeeld Raamwerk. Het is gebaseerd op het Creative Commons principe en heeft als doel om de gebruiksvoorwaarden voor GeoInformatie te ‘harmoniseren’. <br>  
+
Artikel 17 van de INSPIRE richtlijn dicteert dat iedere lidstaat zelf maatregelen opstelt voor gebruik en uitwisselen van gegevens. Deze voorwaarde komt ook terug in de Nederlandse implementatiewet. Geonovum heeft hiervoor een eigen kader laten ontwikkelen: het GeoGedeeld Raamwerk. Het is gebaseerd op het Creative Commons principe en heeft als doel om de gebruiksvoorwaarden voor GeoInformatie te ‘harmoniseren’.<br>  
  
 
<br>  
 
<br>  

Revision as of 08:03, 26 May 2011

INSaandeslag 3.gif


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Artikel 17 van de INSPIRE richtlijn dicteert dat iedere lidstaat zelf maatregelen opstelt voor gebruik en uitwisselen van gegevens. Deze voorwaarde komt ook terug in de Nederlandse implementatiewet. Geonovum heeft hiervoor een eigen kader laten ontwikkelen: het GeoGedeeld Raamwerk. Het is gebaseerd op het Creative Commons principe en heeft als doel om de gebruiksvoorwaarden voor GeoInformatie te ‘harmoniseren’.


Status GeoGedeeld 
Een toelichting op de status van GG van mei 2010.
GG wordt op dit moment juridisch getoetst door de Landsadvocaat. 
Gekeken wordt onder andere naar de noodzaak om een disclaimer opnemen. 
De planning is dat op 1 juli GeoGedeeld in het GI-Beraad wordt geagendeerd en bekrachtigd. GeoGedeeld en de Creative Commons
Om bestaande gebruiksvoorwaarden meer transparant en consistent te maken is het raamwerk voor gebruiksvoorwaarden, Geo Gedeeld, ontwikkeld. Dit raamwerk Geo Gedeeld is gebaseerd op de principes van de Creative Commons .

 • Randvoorwaarde van de Creative Commons (CC) is dat het werk waar het betrekking op heeft, gratis beschikbaar moet zijn. Voor geo-informatie is dat niet per definitie het geval. Daarom is het raamwerk Geo Gedeeld ontwikkeld.
 • Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden van toepasssing op geo-informatie die niet door Creative Commons gedekt worden.


Hoe bepaal ik onder welke voorwaarden ik mijn data ter beschikking stel?

 • Er zijn verschillende doelgroepspecificaties te onderscheiden. Op basis van de doelgroepspecificatie kan de ‘beslisboom’ doorlopen worden.
  • Echter, er zijn een aantal INSPIRE organisaties die de gebruiksvoorwaarden afhankelijk maken van het gebruik. Deze organisaties hebben verschillende voorwaarden voor overheden, wetenschap en onderwijs, en commerciële partijen. En zelfs binnen deze groepen kunnen verschillende voorwaarden van toepassing zijn. Deze organisaties zullen de beslisboom per gebruiksgroep moeten doorlopen om de geschikte licentie voor de betreffende groep te vinden.
 • De aard van de te delen ruimtelijke data
  • Er zijn weinig kanttekeningen te plaatsen bij een publiek domein licentie voor de dataset Natura2000 (Protected Sites).
  • Maar wanneer gebruikers gegevens verzoeken die persoonsgegevens bevatten (bv. middels adresgegevens) zal dit verzoek niet altijd kunnen worden gehonoreerd vanwege de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Hetzelfde geldt voor andere weigeringsgronden om gegevens te delen (zie artikel 13 INSPIRE richtlijn)


Wat houdt toepassen van het GG raamwerk in?

 • vaststellen of, en zo ja, welke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op de INSPIRE-data en –diensten, waarvan zij dataprovider zijn. Ook als er geen gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, dient dit aangegeven te worden door te kiezen voor de publieke domein verklaring.
 • omzetten van bestaande gebruiksvoorwaarden voor deze data en –diensten naar de standaard gebruiksvoorwaarden van Geo Gedeeld met als resultaat een gebruikslicentie;
 • opnemen (link naar) Geo Gedeeld gebruikslicentie in de metadata van de INSPIRE-data en –diensten en andere relevante plekken waar zij beschikbaar worden gesteld.


Wanneer moeten de gebruiksvoorwaarden bepaald zijn?

In feite op het moment dat je aan de stappen die in deze wiki beschreven staan, begint. In de wiki komt namelijk alleen het implementeren aan bod, terwijl het bepalen van de GG licentie geen kwestie van implementeren is, maar van afweging binnen de organisatie.

 • Wanneer de metadata aangemaakt wordt, moeten de gebruikersvoorwaarden van de voor INSPIRE geharmoniseerde datasets bekend zijn.
 • Wanneer je op het punt staat de metadata in te vullen en er is nog geen beslissing en/of beleid geformuleerd op dit gebied, doet de data beheerder er goed aan zich tot de INSPIRE vertegenwoordiger van de organisatie of de INSPIRE stuurgroep te wenden.
 • Niet invullen van dit deel van de metadata heeft geen zin (verplicht metadata veld).


Welke Metadata elementen hebben betrekking op Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden?
Voor de specifieke elementen: zie Invulinstructie (versie 1.2)].


Is GG per dataset toepasbaar, of per INSPIRE feature type?

 • GeoGedeeld werkt per dataset.
 • voor niet substantiële delen van de databank kan geen databankrecht worden voorbehouden. Dit betekent dat indien een bepaald feature type geen kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van en databank is, er niet op basis van het databankrecht GG kan worden toegepast.


Relevante documentatie over GeoGedeeld

 • Website van Geonovum; in ieder geval voor de duur van het INSPIRE praogramma
 • Document/Memo ‘Toelichting op Raamwerk Geo Gedeeld’ (op te vragen bij Geonovum). Deze toelichting zal na 1 juli op de website van Geonovum worden geplaatst.
 • Bijlage 6 van het NL metadataprofiel 1.2 is verouderd. De nieuwe versie van de beslisboom bestaat uit 7 GG-licentievormen. Ze komen na 1 juli beschikbaar en zullen in deze wiki opgenomen worden. 


Titel Opmerking
Toelichting op Raamwerk GeoGedeeld Later op website beschikbaar
Nederlands Metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.2