Generic Conceptual Model

From Geonovum Wiki
Revision as of 12:53, 2 June 2010 by Sjorsslaats (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}}Image:INSaandeslag 2.gif Om de data consistent te kunnen uitwisselen geeft INSPIRE precies aan hoe de data structuur opgebouwd moet zijn. Onder ‘s…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSaandeslag 2.gif

Om de data consistent te kunnen uitwisselen geeft INSPIRE precies aan hoe de data structuur opgebouwd moet zijn. Onder ‘structuur’ wordt bedoeld het type ruimtelijke objecten (featureTypes) waaruit het thema bestaat, welke verplichte velden hier bij horen en van welk datatype een attribuut is (tekst, integer etc). Ook codelijsten en enumerations (=opsommingen) worden hier genoemd (link).
Binnen INSPIRE wordt de data-structuur van een thema in twee delen gebracht:

  1. Base Types. Dit zijn onderdelen die voor elk thema gelden. Ze worden gedefinieerd in het Generic Conceptual Model. Elk thema ‘erft’ de deze basis typen en haar kenmerken.
  2. Application Schemas. Hiermee worden de beschrijvingen van de specifieke thema’s bedoeld. Het zijn UML schema’s waarin in diagram-vorm het thema wordt opgebroken in featureTypes (een type ruimtelijk object, zoals gemeentegrenzen, of waterlichamen), en de attributen die hierbij horen.

In de wiki zullen de Base Types besproken worden, zij bevatten de informatie die voor alle schema’s van belang is. Voor de thema-specifieke informatie wordt naar de data-specificaties zelf verwezen.