Generic Conceptual Model

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:19, 12 September 2017 by Gtrouborst (talk | contribs) (Gtrouborst moved page Data Structuur INSPIRE thema’s to Datastructuur INSPIRE-thema's: spelling)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Om de data consistent te kunnen uitwisselen beschrijft INSPIRE voor elk Thema een datamodel van de gegevens die uitgewisseld moeten worden en beschrijft ook een bestandsformaat waarin de gegevens moeten worden uitgewisseld. Algemene specificaties (die voor alle thema's hetzelfde zijn) worden beschreven in het Generic Conceptual Model. Een data specificatie moet dus altijd gelezen worden in de context van het generieke model.

Alle data specificaties hebben dezelfde hoofdstukindeling met elk een vaste inhoud:

  • Management overview en hoofdstuk 1 Deze twee onderdelen geven samen een goed inzicht in het thema en geven ook goede indicaties van welke gegevens wel en niet bij het thema horen.
  • In hoofdstuk 5 wordt het feitelijke informatiemodel beschreven. Eerst wordt een UML diagram van alle klasses en attributen beschreven. Daarna wordt in de Feature Catalogue aanvullende details en definities gegevens.
  • Hoofdstuk 7 geeft extra informatie over data kwaliteit.
  • Hoofstuk 8 geeft extra informatie over meta-data specifiek voor dit thema.
  • Hoofdstuk 9 beschrijft het bestandsformaat waarin de gegevens uitgewisseld moeten worden. Meestal is dit GML en staat er een verwijzing naar het GML applicatie-schema waaraan de gegevens moeten voldoen.
  • Hoofdstuk 11 beschrijft visualisatieregels voor dit thema.
  • Annex A beschrijft een abstracte test suite die kan helpen om te testen of de uiteindelijke geleverde data conform de specificatie is.
  • Annex C beschrijft in 'Code List Values' toegestane lijstjes waardes voor veel van de in het model gebruikte attributen. Meer uitleg over codelijsten is te vinden in: Codelijsten.