Generic Conceptual Model

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:01, 20 November 2017 by Wlooijen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Om de data consistent te kunnen uitwisselen beschrijft INSPIRE voor elk Thema een datamodel van de gegevens die uitgewisseld moeten worden en beschrijft ook een bestandsformaat waarin de gegevens moeten worden uitgewisseld. Algemene specificaties (die voor alle thema's hetzelfde zijn) worden beschreven in het Generic Conceptual Model. Een data specificatie moet dus altijd gelezen worden in de context van het generieke model.

Overzicht hoofdstukindeling GCM

Hoofdstukken 1 t/m 7 beschrijven de uitgangspunten, principes en terminologie van INSPIRE
In hoofdstuk 8 t/m 14 wordt het feitelijke INSPIRE datamodel beschreven
Hoofdstukken 15 t/m 17 beschrijven de data transformatie, de beschrijving van de data en services en d te gebruiken registers
Hoofdstuk 18 beschrijft de randvoorwaarden voor de metadata
Hoofdstuk 19 beschrijft de onderhoudsprocedures
Hoofdstukken 20 t/m 25 beschrijven de zaken die te maken met de data kwaliteit, data consistentie en data representatie
Hoofdstuk 26 beschrijft de conformiteitseisen
Annex A beschrijft een generieke abstracte test suite die kan helpen om te testen of de uiteindelijke geleverde data conform de specificatie is
Annex B t/m G zijn informatieve annexen die het volgende beschrijven:
- Annex B: Consistentie tussen data;
- Annex C: Voorvoegsels voor klassenamen;
- Annex D: Object verwijzingen;
- Annex E: Voorbeelden van life-cycle informatie;
- Annex F: Voorbeeld van een extensie;
- Annex G: Code lijst principes.

Data specificaties

Op deze locatie zijn de data specificaties per thema te vinden.

Globaal bevatten de data specificaties per thema een overzicht van de technische richtlijnen om een INSPIRE dataset te maken.

Op deze locatie kun je interactief door de data specificaties bladeren.

De volgende dataspecificaties zijn er:
Annex I data specifications
D2.8.I.1 Data Specification on Coordinate Reference Systems – Technical Guidelines
D2.8.I.2 Data Specification on Geographical Grid Systems – Technical Guidelines
D2.8.I.3 Data Specification on Geographical Names – Technical Guidelines
D2.8.I.4 Data Specification on Administrative Units – Technical Guidelines
D2.8.I.5 Data Specification on Addresses – Technical Guidelines
D2.8.I.6 Data Specification on Cadastral Parcels – Technical Guidelines
D2.8.I.7 Data Specification on Transport Networks – Technical Guidelines
D2.8.I.8 Data Specification on Hydrography – Technical Guidelines
D2.8.I.9 Data Specifications on Protected Sites - Technical Guidelines
Annex II data specifications
D2.8.II.1 Data Specification on Elevation – Technical Guidelines
D2.8.II.2 Data Specification on Land Cover – Technical Guidelines
D2.8.II.3 Data Specification on Orthoimagery – Technical Guidelines
D2.8.II.4 Data Specification on Geology – Technical Guidelines
Annex III data specifications
D2.8.II/III.7 Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines
D2.8.III.1 Data Specification on Statistical Units – Technical Guidelines
D2.8.III.10 Data Specification on Population Distribution – Technical Guidelines
D2.8.III.11 Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines
D2.8.III.12 Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines
D2.8.III.13-14 Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features – Technical Guidelines
D2.8.III.15 Data Specification on Oceanographic geographical features – Technical Guidelines
D2.8.III.16 Data Specification on Sea Regions – Technical Guidelines
D2.8.III.17 Data Specification on Bio-geographical Regions – Technical Guidelines
D2.8.III.18 Data Specification on Habitats and Biotopes – Technical Guidelines
D2.8.III.19 Data Specification on Species Distribution – Technical Guidelines
D2.8.III.2 Data Specification on Buildings – Technical Guidelines
D2.8.III.20 Data Specification on Energy Resources – Technical Guidelines
D2.8.III.21 Data Specification on Mineral Resources – Technical Guidelines
D2.8.III.3 Data Specification on Soil – Technical Guidelines
D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Technical Guidelines
D2.8.III.5 Data Specification on Human Health and Safety – Technical Guidelines
D2.8.III.6 Data Specification on Utility and Government Services – Technical Guidelines
D2.8.III.8 Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines
D2.8.III.9 Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Technical Guidelines