Difference between revisions of "Geometrie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
In het GCM en de dataspecificaties worden normatieve referenties opgenomen. Een hiervan is de [http://www.opengeospatial.org/standards/sfa OGC 06-103r3 - Implementing Specification for Geographic Information – Simple Feature Access Part 1: Common Architecture v1.2.0]. Hierin wordt de geometrie klassen gepresenteerd, waaruit de regels volgen die ‘valide’ geometrie beschrijven. Voorts vind je dit onderwerp in de Data Specifications van de verschillende thema’s terug als requirement terug in paragraaf '''5.2.1.6 Geographic Representations.'''<br>  
 
In het GCM en de dataspecificaties worden normatieve referenties opgenomen. Een hiervan is de [http://www.opengeospatial.org/standards/sfa OGC 06-103r3 - Implementing Specification for Geographic Information – Simple Feature Access Part 1: Common Architecture v1.2.0]. Hierin wordt de geometrie klassen gepresenteerd, waaruit de regels volgen die ‘valide’ geometrie beschrijven. Voorts vind je dit onderwerp in de Data Specifications van de verschillende thema’s terug als requirement terug in paragraaf '''5.2.1.6 Geographic Representations.'''<br>  
  
Dit betekent dat de geometrische objecten moeten voldoen aan de regels zoals deze door het OGC worden gesteld. In juli 2010 komt hiervoor via Geonovum een [[C:\Documents and Settings\sslaats\Bureaublad\test|interoperabiliteits-validatie dienst]] beschikbaar. Via deze dienst kunnen, vergelijkbaar met de metadata-validatiediensten die Geonovum operationeel heeft, een dataset van een dataprovider getest worden op haar ‘INSPIRE conformiteit’. Deze validatie test niet alleen de geometrie maar ook het applicatie schema.  
+
Dit betekent dat de geometrische objecten moeten voldoen aan de regels zoals deze door het OGC worden gesteld. Een  Geonovum [[http://www.geonovum.nl/wegwijzer/validatie|validatie service]] kan helpen bij het genereren van valide geometrien. Via deze dienst kunnen, vergelijkbaar met de metadata-validatiediensten die Geonovum operationeel heeft, een dataset van een dataprovider getest worden op haar ‘INSPIRE conformiteit’. Deze validatie test niet alleen de geometrie maar ook het applicatie schema.  
  
 
Wanneer je ''alleen ''de geometrie wilt valideren, zijn verschillende opties die conform de OGC regels testen: zowel open-source (bv. JavaTopologySuite (JTS)) als closed source tools zijn hiervoor geschikt.  
 
Wanneer je ''alleen ''de geometrie wilt valideren, zijn verschillende opties die conform de OGC regels testen: zowel open-source (bv. JavaTopologySuite (JTS)) als closed source tools zijn hiervoor geschikt.  

Revision as of 11:03, 23 December 2013


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 Welke eisen stelt INSPIRE m.b.t. ‘valide geometrieen’ van ruimtelijke objecten?

In het GCM en de dataspecificaties worden normatieve referenties opgenomen. Een hiervan is de OGC 06-103r3 - Implementing Specification for Geographic Information – Simple Feature Access Part 1: Common Architecture v1.2.0. Hierin wordt de geometrie klassen gepresenteerd, waaruit de regels volgen die ‘valide’ geometrie beschrijven. Voorts vind je dit onderwerp in de Data Specifications van de verschillende thema’s terug als requirement terug in paragraaf 5.2.1.6 Geographic Representations.

Dit betekent dat de geometrische objecten moeten voldoen aan de regels zoals deze door het OGC worden gesteld. Een Geonovum [service] kan helpen bij het genereren van valide geometrien. Via deze dienst kunnen, vergelijkbaar met de metadata-validatiediensten die Geonovum operationeel heeft, een dataset van een dataprovider getest worden op haar ‘INSPIRE conformiteit’. Deze validatie test niet alleen de geometrie maar ook het applicatie schema.

Wanneer je alleen de geometrie wilt valideren, zijn verschillende opties die conform de OGC regels testen: zowel open-source (bv. JavaTopologySuite (JTS)) als closed source tools zijn hiervoor geschikt.


Buiten de geometrische benadering van van 'valide objecten' zijn er ook specifieke regels gebonden aan bepaalde thema's.Cross-Boundary Harmonisation

Oftewel: het garanderen van de consistentie van ruimtelijke gegevens over lands-, regio en administratieve grenzen heen. Er kunnen verschillende typen fouten optreden; oa door:

  • het hanteren van verschillende classificaties aan beide kanten van de grens
  • het gebruik van een verschillend Level of Detail (LoD) bij dezelfde thematiek
  • verschillende interpretatie van de grens;
  • overlappende objecten en geometrische verschuivingen

Het onderstaande figuur geeft dit grafisch weer:

Crossboundary.png


Het verbeteren van grensoverstijgende onregelmatigheden kan alleen op basis van wederzijdse goedkeuring plaatsvinden. INSPIRE geeft op verschillende plaatsen aan welke zgn. edge matching technieken er gebruikt kunnen worden om met deze situaties om te gaan.

  • Annex B van D2.6 Methodology for the development of data specifications kent uitvoerige uitleg over verschillende situaties en welke oplossingen INSPIRE adviseert
  • Data Specificaties van Hydrography (paragraaf 10.2.7) kent ook specifieke aandacht voor grensoverschrijdende data-harmonisatie situaties. De Data Specifications van de andere thema's kennen geen specifieke aandacht voor dit onderwerp. Dat wil overigens niet zeggen dat de problematiek van cross-boundary harmonisation daar niet zal voorkomen. Protected Sites en Transport Networks zullen wel degelijk met edge-matching te maken kunnen krijgen.