Difference between revisions of "Harmonised Spatial Data Service"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 22: Line 22:
 
[[image:Inoke_invil2.png |500 px]]
 
[[image:Inoke_invil2.png |500 px]]
  
Vereisten op  '''de service''' (kwaliteit en operaties) en output encoding, zie TG SDS
+
Voor de categorie harmonised zijn er vereisten op  '''de service''' zelf;
 +
 
 +
'''kwaliteit'''  "a harmonised spatial data service shall be available  98 % of the time."
 +
 
 +
 
 +
'''operaties''' "a harmonised spatial data service shall  include a Get Harmonised Spatial Data Service Metadata operation, similar to the Get Discovery/View/Download/Transformation Service Metadata Operations."
 +
 
 +
 
 +
'''output encoding''' "If a request to the spatial data service returns spatial objects in the scope of the [INS DIR], the returned data shall meet the requirements for encoding specified for these spatial objects in Art. 7 and the relevant annexes of [INS ISDSS]."
 +
 
 +
The INSPIRE data specifications Technical Guidelines contain default encoding rules for all spatial data themes  meet the requirements of [INS ISDSS].
 +
 
 +
zie TG SDS

Latest revision as of 12:43, 22 July 2016


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Spatial Data Services van de categorie harmonised moeten naast de vereiste elementen voor interoperable service metadata, voorzien worden van metadata over;


Invocation metadata

Invocation metadata is informatie over de operaties die een service kan uitvoeren. Deze informatie kan op twee verschillende manieren beschikbaar worden gesteld.

Optie 1: Alle operaties en de lijst van connect punten voor hen, samen met de informatie over de vereiste en optionele parameters voor elke operatie wordt geleverd door het access point van de dienst. Dit accespoint wordt ook in de SV_OperationMetadata opgenomen. de operaties die mogelijk zijn worden dan niet apart in de metadata beschreven.

Optie 2: Alle operaties en de lijst van connect punten voor hen, samen met de informatie over de vereiste en optionele parameters voor elke operatie wordt in de metadata beschreven via een SV_OperationMetadata element voor elke operatie.

In onderstaande tabel de invul instrucies voor optie 1

Invoke invul1.png

In onderstaande tabel de invul instrucies voor optie 2


Inoke invil2.png

Voor de categorie harmonised zijn er vereisten op de service zelf;

kwaliteit "a harmonised spatial data service shall be available 98 % of the time."


operaties "a harmonised spatial data service shall include a Get Harmonised Spatial Data Service Metadata operation, similar to the Get Discovery/View/Download/Transformation Service Metadata Operations."


output encoding "If a request to the spatial data service returns spatial objects in the scope of the [INS DIR], the returned data shall meet the requirements for encoding specified for these spatial objects in Art. 7 and the relevant annexes of [INS ISDSS]."

The INSPIRE data specifications Technical Guidelines contain default encoding rules for all spatial data themes meet the requirements of [INS ISDSS].

zie TG SDS