Het INSPIRE Domain Model

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De Implementing Rules en haar begeleidende Technical Guidelines bieden meestal alleen inzicht in een bepaald onderdeel van de INSPIRE architectuur. Het overzicht in hoe INSPIRE geïntegreerd in elkaar steekt, komt door de afzonderlijke IR's niet helder naar voren. Het kan daardoor lastig zijn om in te zien wat precies de waarde is van een bepaald metadata-veld, codelijst of naamgevings-conventie. Om hier meer inzicht in te geven, hebben leden van de IOC Taskforce het zgn. INSPIRE Domain Model opgesteld; een diagram en begeleidend document dat juist de integratie van de onderdelen nagaat. Het oorspronkelijke document INSPIRE Domain Model kan je hier downloaden; hieronder wordt het INSPIRE Domain Model vereenvoudigd gepresenteerd. Het opnemen van het Domain Model in deze wiki heeft een informatieve achtergrond.


Het INSPIRE Domain Model is nuttig omdat dit een van de weinige INSPIRE documenten is waarin onderlinge relaties tussen de INSPIRE onderdelen besproken worden. Implementing Rules verwijzen alleen in textuele zin naar elkaar (“see also General Conceptual Model, section 5.1.3”) , de onderliggende technische verbanden worden niet vaak verhelderd.


Onderstaand figuur laat zien dat het INSPIRE Domain model uit een aantal blokken bestaat:

  • [Nationaal GeoRegister]: Het Nationaal GeoRegister is het nationale 'zoekportaal' voor ruimtelijke data. De INSPIRE Discovery Service, waarmee op INSPIRE data en thema's gezocht kan worden,  maakt deel uit van dit Portaal. Een 'zoekactie' doorzoekt de metadata die het NGR bevat (en de metadata die het metadata register op EU niveau bevat, maar dat komt in onderstaand figuur niet tot uitdrukking).
  • [Metadata]: Onderdeel van NGR zijn de registers de metadata. Het metadata-register bevat 2 typen metadata: metadata die de INSPIRE services beschrijven en metadata die datasets beschrijven. De metadata van services is ook 'gelinkt' (Operates) naar de metadata van de datasets die op deze manier vindbaar wordt. Ook wordt via de metadata toegang verschaft tot de services.
  • [Data]: In dit blok vallen de (fysieke) ruimtelijke dataset van een provider, maar ook de INSPIRE (sub)themas die hiermee beschreven worden;
  • [Services]: bestaat uit de download services en de view services.
    • De download service bestaat op haar beurt weer uit de mogelijkheid een dataset gecomprimeerd te downloaden (ook wel de direct download genoemd), en de mogelijkheid om features te downloaden via WFS.
    • De View Service maakt het mogelijk om ruimtelijke data die via de discovery service gevonden is, te bekijken.


Figuur 1: Vereenvoudigd INSPIRE Domain Model

Vereenvoudigd INSPIRE Domain Model




De relaties van het Domain Model worden in het oorspronkelijke stuk aan de hand van de Nederlandse dataset TOP10NL toegelicht. Ondanks het gebruik van deze Nederlandse dataset serie stroken sommige uitwerkingen helaas niet helemaal met de NL situatie. Deze onduidelijkheden worden in latere paragrafen besproken.