Hoe maak je INSPIRE-conforme Metadata aan?

From Geonovum Wiki
Revision as of 15:06, 18 June 2010 by Aschijf (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

INSaandeslag 3.gif


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Metadata voor INSPIRE komt op twee nivo’s voor:

  • Metadata voor data en datasets
  • Metadata voor services


Het aanmaken van metadata en het publiceren ervan gebeurt via het Nederlands GeoRegister. Binnen het NGR is een metadata-editor beschikbaar, evenals de mogelijkheid om de metadata te uploaden naar het NL regsister.


Het is ook mogelijk om via standalone applicaties metadata aan te maken. Het is echter aan de dataprovider om na te gaan of deze metadata xml’s voldoen aan de INSPIRE richtlijnen (=valideren xml bestanden). De via deze weg aangemaakte metadata dient vervolgens ook bij het NGR gepubliceerd te worden.


Voor een procesplan van het aanmaken van metadata wordt naar de Nederlandse wiki metadata verwezen.

  • In paragraaf 2.3 van deze wiki wordt een procesbeschrijving gegeven van het aanmaken, publiceren, harvesten en valideren van metadata
  • In paragraaf 2.4 van deze wiki geeft een opsomming van metadata elementen met een korte beschrijving