INSPIRE - voor wie?

From Geonovum Wiki
Revision as of 20:51, 20 June 2010 by Aschijf (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Waarom INSPIRE ook alweer?

Een wettelijke verplichting heeft een maatschappelijke achtergrond. Waarom is INSPIRE van belang, en voor wie? Het kunnen uitwisselen van informatie is op zichzelf niet nieuw. Maar verschillen in definities en meetmethoden zijn een barrière voor de bruikbaarheid van gegevens uit een andere EU-lidstaat. Bij ruimtelijke informatie komt daar een geometrie-component (coordinaat-systemen) bij die deze uitwisseling bemoeilijkt. INSPIRE heeft als doel de kwaliteit ruimtelijke informatie op elkaar af te stemen, zodat ze over grenzen heen bruikbaar is.


  • Het is een voorwaarde voor het opstellen en uitvoeren van EU-beleid, maar heeft ook positieve effecten op het opstellen van lokale, regionaal en nationaal beleid van een lidstaat.
  • Dataproviders (overheidsinstanties) zijn niet alleen beheerders / leveranciers, maar ook gebruikers van geo-informatie. Veel INSPIRE thema’s behoren tot (delen van) basisregistraties en zullen voor dataproviders makkelijk voorhanden zijn.
  • De uitwisseling van gegevens tussen dataproviders via webservices binnen een lidstaat is een efficiënter dan de huidige uitwisselingstechnieken.
  • Ook is de geo-informatie niet alleen voor beleidsmakers beschikbaar, maar ook voor burgers.


Use Cases en Be Inspire-d

  • In de bijlage B van data specificatie van Protected Sites worden, aan de hand van 5 user-cases, praktische toepassingen van INSPIRE uitgewerkt. Deze varieren van de zgn. 'naievely query' tot en met het downloaden van data voor expert GIS-toepassingen.
  • In de film Be Inspire-d, gemaakt in opdracht van Geonovum, komt aan bod hoe INSPIRE regionaal en lokaal beleid kan ondersteunen.