INSPIRE ID

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:55, 22 July 2010 by Aschijf (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

De definities van de Base Types worden niet in de thema-specifieke Specificaties van Annex I gedefinieerd. Ze komen uit het Generic Conceptual Model, en worden van daaruit geïmporteerd naar het specifieke schema. In UML taal: het Base Types package wordt naar het thema-specifieke package overerfd.

Het figuur onder illustreert dit. Het beschrijft het INSPIRE thema AdministrativeUnits, dat van verschillende andere delen afhankelijk is. Elk deel in het figuur is een package. Elk package bevat een applicatie schema; een schema waarin de structuur van de ruimtelijke data gedefinieerd wordt (datastructuur). Linksboven staat het applicatieschema AdministratuveUnits (Administratieve Eenheden), wat bestaat uit de objecttypen AdministrativeBoundaries, AdministrativeHierarchyLevel, AdministrativeUnit (etc).

De stippellijn (met open pijlpunt) geeft aan waar het package AdministrativeUnits afhankelijk van is:

  • de BaseTypes uit het Generic Conceptual Model
  • het FeatureType NUTSRegion uit StatisticalUnits, een thema uit Annex III
  • Geographical Names, een thema uit Annex I


De kenmerken die met deze objecten (eigenlijk: packages) meekomen, worden naar het thema AdministrativeUnints (AU) geïmporteerd, en komen op deze manier uiteindelijk ook in het applicatieschema van AdministrativeUnits terecht.

Figuur: Packages voor het INSPIRE thema AdministrativeUnits

Package.jpg


Het ‘echte’ importeren van deze packages vind in de (XSD) code plaats: in het applicatieschema wordt met het namespace element naar de INSPIRE registry gelinkt waar deze applicatieschemas staan. Zo worden ze in het huidige schema bruikbaar.


Voorbeeldcode; zoals het importeren packages in de header van een XSD eruit ziet: