INSPIRE Wiki in processtappen

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Bij het publiceren van INSPIRE IR’s en begeleidende documentatie wordt geen rekening gehouden met processtappen die een technisch data-beheerder of gis-operator moet ondernemen om de data conform INSPIRE te ontsluiten. De wiki gaat wel van het werkproces uit.
De Figuur 1 laat met de groene pijlen 5 opeenvolgende stappen zien die doorlopen moeten worden om aan de EU directive te voldoen. Per processtap wordt de bijbehorende documentatie weergegeven:

  • de EU Guidelines, Data Specs en andere docs (oranje) ;
  • de Nederlandse standaarden, die, zoals elders beschreven, INSPIRE ondersteunen  (blauw);
  • het onderste deel (grijs) somt de overeenkomstige testbeds en best practices op die in de toekomst bij elke processtap te vinden zijn.


Om het figuur zo overzichtelijk mogelijk te houden, is er voor gekozen om de wetteksten (IR’s - decisions en regulations) hier niet in op te nemen. 

Figuur 1: INSPIRE processtappen, EU documentatie en Nederlandse standaarden en best practises 2 


Overzicht2 aanp.png   


De vijf processtappen Wie, Data-Harmonisatie, Metadata, Services en Publiceren vormen de indeling van de rest van de wiki.Boven elk stap wordt de pijl als een soort voortgang weergegeven, zodat duidelijk is in welk deel van het proces iemand bezig is. Alle Documentatie

  • Overzicht van alle documentatie: Implementing Rules, Guidelines, andere documenten / materiaal vind je hier.

2 Doorklikken op een figuur opent een weergave op oorspronkelijke grootte.