INSPIRE thema-specifieke metadata

From Geonovum Wiki
Revision as of 15:40, 5 July 2010 by Compukab (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

INSaandeslag 3.gif

 


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSPIRE-conforme metadata wordt in verschillende documenten beschreven. Er is de Implementing Rule INSPIRE Metadata Regulation, die in algemene termen beschrijft hoe de INSPIRE metadata zich tot de ISO’s 19115 en ISO 19119 verhoudt en welke metadata elementen er binnen INSPIRE gebruikt worden. Metadata elementen kunnen verplicht, conditioneel en optioneel zijn. Sommige metadata elementen zijn optioneel voor de ISO’s, maar zijn voor bepaalde thema’s verplicht of conditioneel. De data-specificaties van de betreffende thema’s geven aan welke elementen dit zijn (hoofdstuk 8:Dataset-level metadata).


Wat zijn Thema-specifieke verplichte of conditionele velden?
Tabel 6 geeft een overzicht van de metadata elementen die verplicht en thema-specifiek zijn. Hieruit valt af te lezen welke elementen voor welke thema’s verplicht of conditioneel zijn. Wanneer een element conditioneel is, staat de voorwaarde erbij vermeld waardoor het element verplicht wordt.

In de kolom Longname NL profiel wordt aangegeven wat de longname in het Nederlands profiel versie 1.2 is.

Het volgende metadataprofiel zal met deze informatie uitgebreid worden.


Table 6: overzicht thema-specifieke metadata – verplichte of conditionele velden
Metadata Voorwaarde Longname NL profiel NL profiel
Coordinate Reference System MD_Metadata.referenceSystemInfo> MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier> RS_Identifier.code Verplicht
Temporal Reference System Mandatory, if the spatial data set or one of its feature types contains temporal information that does not refer to the Gregorian Calendar or the Coordinated Universal Time. MD_Metadata.referenceSystemInfo> MD_ReferenceSystem.referenceSystemIdentifier> RS_Identifier.code Zelfde elementen als coordinate reference system
Encoding MD_Metadata.distributionInfo> MD_Distribution.distributionFormat> MD_Format.name Naam en versie zijn optioneel specificatie ISO 288 niet aanwezig
Character Encoding Mandatory, if a non-XML-based encoding is used that does not support UTF-8 MD_Metadata.characterSet Optioneel
Data Quality – Logical
Consistency – Topological
Consistency
Mandatory if the data set do not assure centreline topology (connectivity of
centrelines) for the transport network
MD_Metadata.dataQualityInfo> DQ_DataQuality.scope>DQ_Scope.level ISO 115 DQ_TopologicalConsistency niet aanwezig


Buiten de verplichte / conditionele metadata velden zijn erook nog optionele velden. Deze zijn onderdeel van ISO19115. Het is aan de dataprovider om deze op te nemen.