Difference between revisions of "INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC_aandeslagINSPIRE}} Een&nbsp;Technical Guidance document beschrijft hoe een lidstaat de Implementing Rules zou kunnen&nbsp;implementeren. Voor de View Services beschrijft het document "Technical Guidance View Services"&nbsp;de, niet bindende,&nbsp;technische eisen&nbsp;waaraan een service moet voldoen als een lidstaat zich wil conformeren aan de Technical Guidance View Services. De beschrijving van de implementation requirements en implementation recommendations is gebaseerd op de ISO 19128 (WMS 1.3.0) standaard.<br>  
+
{{TOC_aandeslagINSPIRE}} {{TOC_INSPIRE|seg3=akt}}
 +
<br>
 +
 
 +
Het Technical Guidance document beschrijft hoe een lidstaat de Implementing Rules zou kunnen implementeren. Voor de View Services beschrijft het document [http://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1 Technical Guidance View Services]" de, niet bindende, technische eisen waaraan een service moet voldoen als een lidstaat zich wil conformeren aan de Technical Guidance View Services. De beschrijving van de Implementation Requirements en Implementation Recommendations is gebaseerd op de ISO 19128 (WMS 1.3.0) standaard.<br>  
  
 
<br>  
 
<br>  
  
Het Technical Guidance document View Services beschrijft&nbsp;2 scenario's om de verplichte INSPIRE elementen op te nemen in een ISO 19128 (WMS 1.3.0) Capabilities document:<br>
+
Het Technical Guidance document View Services beschrijft 2 scenario's om de verplichte INSPIRE elementen op te nemen in een ISO 19128 (WMS 1.3.0) Capabilities document:  
 +
#Verplichte WMS elementen opnemen met een ''minimale uitbreiding'' voor INSPIRE elementen als ExtendedCapabilities 
 +
#Verplichte WMS elementen opnemen aangevuld met ''alle INSPIRE verplichte elementen'', deel via een mapping als ISO 19128 WMS elementen en deels als ExtendedCapabilities elementen.
 +
 
  
#Verplichte WMS elementen opnemen met een minimale uitbreiding voor INSPIRE elementen als ExtendedCapabilities <br>
+
== Scenario 1 - In aanvulling op de verplichte WMS elementen worden de volgende INSPIRE elementen opgenomen als Extended Capabilities ==
#Verplichte WMS elementen opnemen aangevuld met alle INSPIRE verplichte elementen, deel via een mapping als ISO19128 WMS elementen en deels als ExtendedCapabilities elementen.
 
  
<br>'''Scenario 1 - In aanvulling op de verplichte WMS elementen worden de volgende INSPIRE elementen opgenomen als ExtendedCapabilities:'''&nbsp;<br>
 
  
De volledige INSPIRE metadata worden opgenomen in een apart metadata voor services document dat beschikbaar wordt gesteld via een Discovery Service. <br> &nbsp;[[Image:Scenario1.png]] <br>Scenario 1: Metadata voor services document is de bron voor metadata  
+
De volledige INSPIRE metadata worden opgenomen in een apart metadata voor services document, dat beschikbaar wordt gesteld via een Discovery Service. <br>  
 +
[[Image:Scenario1.png]] <br>Scenario 1: Metadata-voor-services document is de bron voor metadata  
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 16: Line 21:
 
Het Capabilities document bevat (naast de verplichte WMS elementen) ook de volgende INSPIRE elementen  
 
Het Capabilities document bevat (naast de verplichte WMS elementen) ook de volgende INSPIRE elementen  
  
*Een verwijzing (MetadataURL) naar een INSPIRE metadata voor services document<br>
+
#Een verwijzing (MetadataURL) naar een INSPIRE metadata-voor-services document;
*De ondersteunde default taal (eventueel aangevuld met aanvullend ondersteunde talen)<br>
+
#De ondersteunde default taal (eventueel aangevuld met aanvullende ondersteunde talen);
*De default respons taal
+
#De default respons taal.
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 43: Line 48:
 
<br>  
 
<br>  
  
'''MetadataURL (M)''' Dit element wordt opgenomen als inspire_vs:MetadataURL element in de extended Capabilities en bevat een verwijzing, het GetRecordById request met als argument het Id (element fileIdentifier van het metadata voor services document),&nbsp;naar het metadata voor services document dat is gepubliceerd in een catalog service.&nbsp;
+
'''ad 1) MetadataURL (M)''' Dit element wordt opgenomen als inspire_vs:MetadataURL element in de extended Capabilities en bevat een verwijzing, het GetRecordById request met als argument het Id (element fileIdentifier van het metadata-voor-services document), naar het metadata-voor-services document dat is gepubliceerd in een catalog service. <br> &lt;inspire_common:MetadataUrl&gt; &nbsp;&nbsp; &nbsp;
<br> &lt;inspire_common:MetadataUrl&gt;  
+
 
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URL&gt;"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&amp;amp;Request=GetRecordById&amp;amp;Version=2.0.2&amp;amp;id=C2DFBDBC-5092-11E0-BA8E-B62DE0D72085&amp;amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;amp;elementSetName=full"&lt;/inspire_common:URL&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:MediaType&gt;application/vnd.iso.19139+xml&lt;/inspire_common:MediaType&gt;<br> &lt;/inspire_common:MetadataUrl&gt;  
+
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URL&gt;"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&amp;Request=GetRecordById&amp;Version=2.0.2&amp;id=C2DFBDBC-5092-11E0-BA8E-B62DE0D72085&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full"&lt;/inspire_common:URL&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:MediaType&gt;application/vnd.iso.19139+xml&lt;/inspire_common:MediaType&gt;<br> &lt;/inspire_common:MetadataUrl&gt;  
  
 
<br>  
 
<br>  
  
'''SupportedLanguages (M)'''  
+
'''ad 2) SupportedLanguages (M)'''  
  
 
Zie beschrijving onder scenario 2  
 
Zie beschrijving onder scenario 2  
Line 55: Line 60:
 
<br>  
 
<br>  
  
'''ResponseLanguage (M)'''  
+
'''ad 3) ResponseLanguage (M)'''  
  
 
Zie beschrijving onder scenario 2  
 
Zie beschrijving onder scenario 2  
Line 61: Line 66:
 
<br>  
 
<br>  
  
'''Scenario 2 - Alle INSPIRE&nbsp;elementen opgenomen in het Capabilities document:'''<br>
 
  
Het Capabilities document gaat hiermee fungeren als de bron om een metadata voor services document&nbsp; te genereren. Het gegenereerde metadata voor services document wordt via een Discovery Service beschikbaar gesteld.  
+
== Scenario 2 - Alle INSPIRE elementen opgenomen in het Capabilities document ==
 +
 
 +
Het Capabilities document gaat hiermee fungeren als de bron om een metadata-voor-services document te genereren. Het gegenereerde metadata-voor-services document wordt via een Discovery Service beschikbaar gesteld.  
  
 
[[Image:Scenario 2.png]] <br> Scenario 2: Het Capabilities document is de bron voor de metadata <br>  
 
[[Image:Scenario 2.png]] <br> Scenario 2: Het Capabilities document is de bron voor de metadata <br>  
Line 205: Line 211:
 
Hieronder een voorbeeld van een link naar het Capabilities document:  
 
Hieronder een voorbeeld van een link naar het Capabilities document:  
  
&lt;inspire_common:ResourceLocator&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URL&gt;'''http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wms/services?request=GetCapabilities&amp;amp;service=wms&amp;amp;version=1.3.0'''&lt;/inspire_common:URL&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:MediaType&gt;'''application/vnd.ogc.wms_xml'''&lt;/inspire_common:MediaType&gt;<br> &lt;/inspire_common:ResourceLocator&gt;  
+
&lt;inspire_common:ResourceLocator&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URL&gt;'''http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wms/services?request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0'''&lt;/inspire_common:URL&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:MediaType&gt;'''application/vnd.ogc.wms_xml'''&lt;/inspire_common:MediaType&gt;<br> &lt;/inspire_common:ResourceLocator&gt;  
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 222: Line 228:
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....  
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....  
  
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;MetadataURL type="ISO19115:2003 "&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Format&gt;text/xml&lt;/Format&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href='''"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&amp;amp;Request=GetRecordById&amp;amp;Version=2.0.2&amp;amp;id=f002bfc5-7d87-46b6-819e-8415422b65c9&amp;amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;amp;elementSetName=full "''' xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/MetadataURL&gt; <br>  
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;MetadataURL type="ISO19115:2003 "&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Format&gt;text/xml&lt;/Format&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href='''"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&amp;Request=GetRecordById&amp;Version=2.0.2&amp;id=f002bfc5-7d87-46b6-819e-8415422b65c9&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full "''' xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/MetadataURL&gt; <br>  
  
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....  
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....  
Line 301: Line 307:
 
<br>  
 
<br>  
  
'''Conformity (M)'''  
+
'''[[Conformity (M)]]'''  
  
 
Hiermee&nbsp;wordt aangegeven of een service '''conformant''', '''notConformant'''&nbsp;is aan de&nbsp;implementing rules van de INSPIRE richtlijn. Als dit niet bekend is dan moet&nbsp;een&nbsp;waarde '''notEvaluated''' op&nbsp;worden gegeven. Dit kan worden aangegeven in het element inspire_common:Conformity in de inspire_vs:ExtendedCapabilities.  
 
Hiermee&nbsp;wordt aangegeven of een service '''conformant''', '''notConformant'''&nbsp;is aan de&nbsp;implementing rules van de INSPIRE richtlijn. Als dit niet bekend is dan moet&nbsp;een&nbsp;waarde '''notEvaluated''' op&nbsp;worden gegeven. Dit kan worden aangegeven in het element inspire_common:Conformity in de inspire_vs:ExtendedCapabilities.  
  
&lt;!-- Voldoet deze service aan de INSPIRE richtlijn --&gt;<br>&lt;inspire_common:Conformity&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireDirective_dut"&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:Title&gt;Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire)&lt;/inspire_common:Title&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:DateOfPublication&gt;2007-04-25&lt;/inspire_common:DateOfPublication&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:URI&gt;OJ:L:2007:108:SOM:NL:HTML&lt;/inspire_common:URI&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:ResourceLocator&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:URL&gt;http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:NL:HTML&lt;/inspire_common:URL&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:MediaType&gt;text/html&lt;/inspire_common:MediaType&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/inspire_common:ResourceLocator&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/inspire_common:Specification&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;inspire_common:Degree&gt;'''notEvaluated'''&lt;/inspire_common:Degree&gt;<br>&lt;/inspire_common:Conformity&gt;&nbsp;  
+
&lt;!-- Voldoet deze service aan de INSPIRE richtlijn --&gt;<br> &lt;inspire_common:Conformity&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut"&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:Title&gt;VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens&lt;/inspire_common:Title&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:DateOfPublication&gt;2010-12-08&lt;/inspire_common:DateOfPublication&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URI&gt;OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF&lt;/inspire_common:URI&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:ResourceLocator&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URL&gt;http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF&lt;/inspire_common:URL&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:MediaType&gt;application/pdf&lt;/inspire_common:MediaType&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;/inspire_common:ResourceLocator&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;/inspire_common:Specification&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:Degree&gt;'''notEvaluated'''&lt;/inspire_common:Degree&gt;<br> &lt;/inspire_common:Conformity&gt;  
  
 
&nbsp;  
 
&nbsp;  
Line 311: Line 317:
 
'''Conditions for Access and Use (M)'''  
 
'''Conditions for Access and Use (M)'''  
  
Voor het aangeven van beperkingen voor de toegang en gebruik wordt het element wms:Fees gebruikt. Dit is een vrij tekst veld. Als de service kosteloos is te gebruiken dan wordt hiervoor de tekst "'''no conditions apply'''" gebruikt. Als het onbekend is of er kosten zijn verbonden aan het gebruik van de service dan wordt de waarde "'''conditions unknown'''" gebruikt.  
+
Voor het aangeven van beperkingen voor de toegang en gebruik wordt het element wms:Fees gebruikt. Dit is een vrij tekst veld. Als de service kosteloos is te gebruiken dan wordt hiervoor de tekst "'''Geen gebruiksbeperkingen'''" (no conditions apply)&nbsp;gebruikt. Als het onbekend is of er kosten zijn verbonden aan het gebruik van de service dan wordt de waarde "'''Onbekend'''" (conditions unknown) gebruikt.  
  
&lt;Fees&gt;'''no conditions apply'''&lt;/Fees&gt;  
+
&lt;Fees&gt;'''Geen gebruiksbeperkingen'''&lt;/Fees&gt;  
  
 
&nbsp;  
 
&nbsp;  
Line 319: Line 325:
 
'''Limitations on Public Access (M)'''  
 
'''Limitations on Public Access (M)'''  
  
Om aan te geven of er restricties gelden voor het gebruik van de service wordt het element wms:AccessConstraints gebruikt. Als er geen beperkingen gelden dan wordt hier "None" ingevuld. Als er wel beperkingen gelden dan wordt hiervoor de codelijst MD_RestrictionCode gebruikt uit ISO 19115, Annex B – Data Dictionary, Section 5.24.  
+
Om aan te geven of er restricties gelden voor het gebruik van de service wordt het element wms:AccessConstraints gebruikt. Als er geen beperkingen gelden dan wordt hier "'''Geen beperkingen'''" ingevuld. Als er wel beperkingen gelden dan wordt hiervoor de codelijst MD_RestrictionCode gebruikt uit ISO 19115, Annex B – Data Dictionary, Section 5.24.  
  
&lt;!-- Als er geen gebruiksrestricties zijn: None --&gt;<br>&lt;!-- Anders een waarde uit de codelijst MD_RestrictionCode: --&gt;<br>&lt;!-- copyright, patent, patentPending, trademark, license, intellectualPropertyRights, restricted, otherRestrictions --&gt;<br>&lt;AccessConstraints&gt;'''None'''&lt;/AccessConstraints&gt;  
+
&lt;!-- Als er geen gebruiksrestricties zijn: Geen beperkingen (None) --&gt;<br>&lt;!-- Anders een waarde uit de codelijst MD_RestrictionCode: --&gt;<br>&lt;!-- copyright, patent, patentPending, trademark, license, intellectualPropertyRights, restricted, otherRestrictions --&gt;<br>&lt;AccessConstraints&gt;'''Geen beperkingen'''&lt;/AccessConstraints&gt;  
  
 
&nbsp;  
 
&nbsp;  
Line 365: Line 371:
 
'''Metadata voor de Layers elementen in het Capabilities document'''  
 
'''Metadata voor de Layers elementen in het Capabilities document'''  
  
Een aantal parameters die in de INSPIRE Network Services Regulation worden voorgeschreven voor&nbsp;een INSPIRE View Service zijn gemapped naar sub-elementen van wms:Layer. In de onderstaande tabel&nbsp;is die mapping weergegeven.&nbsp;  
+
Een aantal parameters die in Annex III van de INSPIRE Network Services Regulation worden voorgeschreven voor&nbsp;een INSPIRE View Service zijn gemapped naar sub-elementen van wms:Layer. In de onderstaande tabel&nbsp;is die mapping weergegeven.&nbsp;  
  
 
{| width="704" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 704px; height: 304px;"
 
{| width="704" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 704px; height: 304px;"
Line 441: Line 447:
 
'''Geographic Bounding Box'''  
 
'''Geographic Bounding Box'''  
  
Voor GeographicBoundingBox wordt het element wms:Layer/wms:BoundingBox gebruikt. Hierin worden de coordinaten voor alle ondersteunde Coordinaat Referentie Ssystemen van de minimum bounding box beschreven.  
+
Voor GeographicBoundingBox wordt het element wms:Layer/wms:BoundingBox gebruikt. Hierin worden de coordinaten voor alle ondersteunde Coordinaat Referentie Systemen van de minimum bounding box beschreven.  
  
 
&lt;BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.99" miny="50.51" maxx="7.63" maxy="53.79"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.51" miny="2.99" maxx="53.79" maxy="7.63"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="2.99" miny="50.51" maxx="7.63" maxy="53.79"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3073712" miny="3851511" maxx="3405160" maxy="4138318"/&gt; <br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2652344" miny="3532708" maxx="3004189" maxy="3837437"/&gt; <br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="10000" miny="305000" maxx="280000" maxy="619000"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="499705" miny="5604132" maxx="805311" maxy="5960224"/&gt; <br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="86512" miny="5606077" maxx="397932" maxy="5967089" /&gt; <br>  
 
&lt;BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.99" miny="50.51" maxx="7.63" maxy="53.79"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.51" miny="2.99" maxx="53.79" maxy="7.63"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="2.99" miny="50.51" maxx="7.63" maxy="53.79"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3073712" miny="3851511" maxx="3405160" maxy="4138318"/&gt; <br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2652344" miny="3532708" maxx="3004189" maxy="3837437"/&gt; <br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="10000" miny="305000" maxx="280000" maxy="619000"/&gt;<br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="499705" miny="5604132" maxx="805311" maxy="5960224"/&gt; <br> &lt;BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="86512" miny="5606077" maxx="397932" maxy="5967089" /&gt; <br>  
Line 451: Line 457:
 
Het element wms:Layer/wms:MetadataURL wordt gebruikt om een verwijzing op te nemen naar het metadata document bij de dataset die via deze Layer wordt gevisualiseerd. Dit element wordt gevuld met een GetRecordById request naar een catalog service waarmee dit metadata document kan worden opgehaald of een directe link naar een ISO19115/19139 metadata document.  
 
Het element wms:Layer/wms:MetadataURL wordt gebruikt om een verwijzing op te nemen naar het metadata document bij de dataset die via deze Layer wordt gevisualiseerd. Dit element wordt gevuld met een GetRecordById request naar een catalog service waarmee dit metadata document kan worden opgehaald of een directe link naar een ISO19115/19139 metadata document.  
  
&lt;MetadataURL type="ISO19115:2003 "&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Format&gt;text/xml&lt;/Format&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href='''"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&amp;amp;Request=GetRecordById&amp;amp;Version=2.0.2&amp;amp;id=f002bfc5-7d87-46b6-819e-8415422b65c9&amp;amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;amp;elementSetName=full"''' xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/&gt;<br>&lt;/MetadataURL&gt;  
+
&lt;MetadataURL type="ISO19115:2003 "&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Format&gt;text/xml&lt;/Format&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href='''"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&amp;Request=GetRecordById&amp;Version=2.0.2&amp;id=f002bfc5-7d87-46b6-819e-8415422b65c9&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full"''' xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/&gt;<br>&lt;/MetadataURL&gt;  
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 457: Line 463:
 
'''Unique Resource Identifier'''  
 
'''Unique Resource Identifier'''  
  
De Unique Resource Identifier geeft de unieke identificatie weer van de brond (dataset) waarop de Layer is gebaseerd. Een Unique Resource Identifier wordt samengesteld door twee elementen te combineren, te weten wms:AuthorityURL en wms:Identifier. Het element wms:AuthorityURL kan op meerdere plekken worden gedefinieerd in het Capabilities document. Dat kan op het hoogste niveau onder wms:Layer of in een wms:Layer element daaronder (wms:Layer/wms:Layer). De eerste methode kan worden gebruikt om 1 keer voor alle Layers 1 AuthorityURL aan te geven. Alle onderliggende wms:Layer elementen worden dan verondersteld gebruikt te maken van deze AuthorityURL. De tweede methode kan worden gebruikt om per wms:Layer een unieke AuthorityURL op te nemen. Het laatste geval kan zich voordoen als een service is gemaakt die Layers bevat waarmee datasets van verschillende Data Providers worden gevisualiseerd. Het Technical Guidance document raadt aan om voor het element wms:Identifier een [[UUID, NEN3610ID|UUID]] te gebruiken om de dataset mee te identificeren.&nbsp;.  
+
De Unique Resource Identifier geeft de unieke identificatie weer van de bron (dataset) waarop de Layer is gebaseerd. Een Unique Resource Identifier wordt samengesteld door twee elementen te combineren, te weten wms:AuthorityURL en wms:Identifier. Het element wms:AuthorityURL kan op meerdere plekken worden gedefinieerd in het Capabilities document. Dat kan op het hoogste niveau onder wms:Layer of in een wms:Layer element daaronder (wms:Layer/wms:Layer). De eerste methode kan worden gebruikt om 1 keer voor alle Layers 1 AuthorityURL aan te geven. Alle onderliggende wms:Layer elementen worden dan verondersteld gebruikt te maken van deze AuthorityURL. De tweede methode kan worden gebruikt om per wms:Layer een unieke AuthorityURL op te nemen. Het laatste geval kan zich voordoen als een service is gemaakt die Layers bevat waarmee datasets van verschillende Data Providers worden gevisualiseerd. Het Technical Guidance document raadt aan om voor het element wms:Identifier een [[UUID, NEN3610ID|UUID]] te gebruiken om de dataset mee te identificeren.&nbsp;.  
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 512: Line 518:
 
'''Styles'''  
 
'''Styles'''  
  
Hiervoor wordt het element wms:Layer/wms:Style gebruikt. Voor een Style moet in ieder geval een Title (wms:Title, hier wordt een voor mensen leesbare naam opgenomen) en een Unique Identifier (wms:Name) worden opgenomen. Voor ieder INSPIRE thema moet in ieder geval een Style '''inspire_common:DEFAULT''' worden opgenomen. Deze default Style moet zijn gedefinieerd op basis van het hoofdstuk Portrayal uit de dataspecificaties voor dat thema. Als er geen opmaak is gedefinieerd in de dataspecificatie voor het betreffende thema dan wordt de volgende opmaak aangehouden voor de '''inspire_common:Default''' Style&nbsp;:  
+
Hiervoor wordt het element wms:Layer/wms:Style gebruikt. Voor een Style moet in ieder geval een Title (wms:Title, hier wordt een voor mensen leesbare naam opgenomen) en een Unique Identifier (wms:Name) worden opgenomen. Voor ieder INSPIRE thema moet in ieder geval een Style '''inspire_common:DEFAULT''' worden opgenomen. Deze default Style moet zijn gedefinieerd op basis van het hoofdstuk Portrayal uit de dataspecificaties voor dat thema. De Wiki-pagina [[Portrayal]] bevat hier meer informatie over. Als er geen opmaak is gedefinieerd in de dataspecificatie voor het betreffende thema dan wordt de volgende opmaak aangehouden voor de '''inspire_common:Default''' Style&nbsp;:  
  
 
Punten: grijs vierkant, 6 pixels  
 
Punten: grijs vierkant, 6 pixels  
Line 524: Line 530:
 
Voor de Style moet ook een URL worden opgenomen die verwijst naar een legenda in de taal die is gedefinieerd als inspire_common:DefaultLanguage voor de service in inspire_vs:ExtendedCapabilities. Hiervoor wordt het element wms:LegendURL gebruikt.  
 
Voor de Style moet ook een URL worden opgenomen die verwijst naar een legenda in de taal die is gedefinieerd als inspire_common:DefaultLanguage voor de service in inspire_vs:ExtendedCapabilities. Hiervoor wordt het element wms:LegendURL gebruikt.  
  
&lt;Style&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Name&gt;'''inspire_common:DEFAULT'''&lt;/Name&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Title&gt;'''Beschermde gebieden'''&lt;/Title&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;LegendURL&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Format&gt;image/png&lt;/Format&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href="'''http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wms/services?request=GetLegendGraphic&amp;amp;version=1.3.0&amp;amp;width=25&amp;amp;height=25&amp;amp;format=image/png&amp;amp;layer=PS.ProtectedSite&amp;amp;style=inspire_common:DEFAULT'''" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/LegendURL&gt;<br>&lt;/Style&gt;  
+
&lt;Style&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Name&gt;'''inspire_common:DEFAULT'''&lt;/Name&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Title&gt;'''Beschermde gebieden'''&lt;/Title&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;LegendURL&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;Format&gt;image/png&lt;/Format&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href="'''http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wms/services?request=GetLegendGraphic&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0&amp;width=25&amp;height=25&amp;format=image/png&amp;layer=PS.ProtectedSite&amp;style=inspire_common:DEFAULT'''" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/&gt;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/LegendURL&gt;<br>&lt;/Style&gt;  
  
 
'''Dimension Pairs'''  
 
'''Dimension Pairs'''  
Line 536: Line 542:
 
Coupled Resource geeft een verwijzing die toegang biedt tot de dataset die in deze Layer wordt gevisualiseerd. Dit kan een verwijzing zijn naar bijvoorbeeld een zip bestand dat kan worden gedownload of naar een download service waarmee&nbsp;toegang tot deze dataset wordt geboden. Hiervoor wordt het element wms:Layer/wms:DataURL gebruikt.  
 
Coupled Resource geeft een verwijzing die toegang biedt tot de dataset die in deze Layer wordt gevisualiseerd. Dit kan een verwijzing zijn naar bijvoorbeeld een zip bestand dat kan worden gedownload of naar een download service waarmee&nbsp;toegang tot deze dataset wordt geboden. Hiervoor wordt het element wms:Layer/wms:DataURL gebruikt.  
  
&lt;!-- Voorbeeld van een verwijzing naar de onderliggende dataset (FeatureType) in de PGR download service--&gt;<br>&lt;DataURL&gt;<br>&nbsp; &lt;Format&gt;'''text/xml'''&lt;/Format&gt;<br>&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href="'''http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wfs/services?Service=WFS&amp;amp;Request=GetFeature&amp;amp;Version=1.1.0&amp;amp;TypeName=PS.ProtectedSite.AW'''" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/&gt;<br>&lt;/DataURL&gt;  
+
&lt;!-- Voorbeeld van een verwijzing naar de onderliggende dataset (FeatureType) in de PGR download service--&gt;<br>&lt;DataURL&gt;<br>&nbsp; &lt;Format&gt;'''text/xml'''&lt;/Format&gt;<br>&nbsp; &lt;OnlineResource xlink:href="'''http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wfs/services?Service=WFS&amp;Request=GetFeature&amp;Version=1.1.0&amp;TypeName=PS.ProtectedSite.AW'''" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/&gt;<br>&lt;/DataURL&gt;  
  
 
<br>  
 
<br>  

Latest revision as of 12:52, 11 September 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie

Het Technical Guidance document beschrijft hoe een lidstaat de Implementing Rules zou kunnen implementeren. Voor de View Services beschrijft het document Technical Guidance View Services" de, niet bindende, technische eisen waaraan een service moet voldoen als een lidstaat zich wil conformeren aan de Technical Guidance View Services. De beschrijving van de Implementation Requirements en Implementation Recommendations is gebaseerd op de ISO 19128 (WMS 1.3.0) standaard.


Het Technical Guidance document View Services beschrijft 2 scenario's om de verplichte INSPIRE elementen op te nemen in een ISO 19128 (WMS 1.3.0) Capabilities document:

 1. Verplichte WMS elementen opnemen met een minimale uitbreiding voor INSPIRE elementen als ExtendedCapabilities
 2. Verplichte WMS elementen opnemen aangevuld met alle INSPIRE verplichte elementen, deel via een mapping als ISO 19128 WMS elementen en deels als ExtendedCapabilities elementen.


Scenario 1 - In aanvulling op de verplichte WMS elementen worden de volgende INSPIRE elementen opgenomen als Extended Capabilities

De volledige INSPIRE metadata worden opgenomen in een apart metadata voor services document, dat beschikbaar wordt gesteld via een Discovery Service.
Scenario1.png
Scenario 1: Metadata-voor-services document is de bron voor metadata


Het Capabilities document bevat (naast de verplichte WMS elementen) ook de volgende INSPIRE elementen

 1. Een verwijzing (MetadataURL) naar een INSPIRE metadata-voor-services document;
 2. De ondersteunde default taal (eventueel aangevuld met aanvullende ondersteunde talen);
 3. De default respons taal.


INSPIRE metadata elementen ISO 19128 WMS elementen Extended Capabilities
MetadataURL
inspire_vs:MetadataURL
SupportedLanguages
inspire_vs:SupportedLanguages
ResponseLanguage
inspire_vs:ResponseLanguage


ad 1) MetadataURL (M) Dit element wordt opgenomen als inspire_vs:MetadataURL element in de extended Capabilities en bevat een verwijzing, het GetRecordById request met als argument het Id (element fileIdentifier van het metadata-voor-services document), naar het metadata-voor-services document dat is gepubliceerd in een catalog service.
<inspire_common:MetadataUrl>     

    <inspire_common:URL>"http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&id=C2DFBDBC-5092-11E0-BA8E-B62DE0D72085&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full"</inspire_common:URL>
    <inspire_common:MediaType>application/vnd.iso.19139+xml</inspire_common:MediaType>
</inspire_common:MetadataUrl>


ad 2) SupportedLanguages (M)

Zie beschrijving onder scenario 2


ad 3) ResponseLanguage (M)

Zie beschrijving onder scenario 2Scenario 2 - Alle INSPIRE elementen opgenomen in het Capabilities document

Het Capabilities document gaat hiermee fungeren als de bron om een metadata-voor-services document te genereren. Het gegenereerde metadata-voor-services document wordt via een Discovery Service beschikbaar gesteld.

Scenario 2.png
Scenario 2: Het Capabilities document is de bron voor de metadata

 • Waar een mapping naar WMS elementen mogelijk is, worden INSPIRE elementen gemapped naar de wms elementen
 • Waar geen mapping naar WMS elementen mogelijk is, worden de INSPIRE elementen opgenomen als ExtendedCapabilities in het Capabilities document


INSPIRE metadata elementen M/C ISO 19128 WMS elementen Extended Capabilities
Resource Title M wms:Title
Resource Abstract M wms:Abstract
Resource Type M
inspire_vs:ResourceType
Resource Locator C
inspire_vs:ResourceLocator
Coupled Resource C wms:Layer/wms:MetadataURL
Spatial Data Service Type M
inspire_vs:SpatialDataServiceType
Keyword M wms:Keyword inspire_vs:Keyword; inspire_vs:MandatoryKeyword
Geographic Bounding Box M wms:EX_GeographicBoundingBox
Temporal Reference M
inspire_vs:TemporalReference
Spatial Resolution C wms:Abstract
Conformity M
inspire_vs:Conformity
Conditions for Access and Use M wms:Fees
Limitations on Public Access M wms:AccessConstraints
Responsible Organisation M wms:ContactInformation
Metadata Point of Contact M
inspire_common:MetadataPointOfContact
Metadata Date M
inspire_common:MetadataDate
Metadata Language M
inspire_common:SupportedLanguages


Resource Title (M)

Dit element wordt opgenomen als wms:Title element en geeft een karakteristieke naam aan de Service


Resource Abstract (M)

Dit element wordt opgenomen als wms:Abstract element en geeft een korte beschrijving van de inhoud van de Service


Resource Type (M) 

Dit element heeft een vaste waarde 'service':

<inspire_vs:ExtendedCapabilities>

    ....

    <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>

    ....

</inspire_vs:ExtendedCapabilities>


Resource Locator (C)

Definieert een link naar de View service. Dit kan zijn:

• Een link naar het Capabilities document van de View Service;
• Een link naar een WSDL document dat de View Service beschrijft (SOAP Binding);
• Een link naar een web pagina met instructies om de service te benaderen;
• Een link naar een toepassing waarmee de View service direct kan worden benaderd.


Hieronder een voorbeeld van een link naar het Capabilities document:

<inspire_common:ResourceLocator>
    <inspire_common:URL>http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wms/services?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0</inspire_common:URL>
    <inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.wms_xml</inspire_common:MediaType>
</inspire_common:ResourceLocator>


Coupled Resource (C)

Coupled Resource geeft informatie over de datasets waarop de View service werkt. Dit element wordt ingevuld als wms:MetadataURL (een link naar de metadata van de dataset waarop een Layer is gedefinieerd) voor iedere Layer in de View Service. De MetadataURL kan op 2 manieren worden ingevuld:

 1. De MetadataURL bevat een link naar een metadata document dat beschikbaar is in een Discovery Service, waarbij gebruik wordt gemaakt van de GetRecordByID operatie van de Discovery Service om het document op te halen op basis van het <fileIdentifier> element (gevuld met een UUID) van dat document.
 2. De MetadataURL bevat een directe link naar een ISO19115/19139 metadata document.


<Layer>

    ....

    <MetadataURL type="ISO19115:2003 ">
    <Format>text/xml</Format>
    <OnlineResource xlink:href="http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&id=f002bfc5-7d87-46b6-819e-8415422b65c9&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full " xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/>
    </MetadataURL>

    ....

</Layer>


Spatial Data Service Type (M)

Dit element heeft een vaste waarde 'view' en wordt ingevuld als inspire_common:SpatialDataServiceType element onder inspire_vs:ExtendedCapabilities

<inspire_vs:ExtendedCapabilities>

    <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>

</inspire_vs:ExtendedCapabilities>


Keyword (M)

Er is 1 keyword verplicht. Dat is het keyword om de classificatie van de service te duiden (classificationOfSpatialDataService). Daarnaast kunnen nog andere keywords worden opgenomen. Keywords kunnen op meerdere manieren worden ingevuld:

 1. met het wms:Keyword onder het wms:Service element en
 2. in de inspire_vs:ExtendedCapabilities met de elementen inspire_common:Keyword en inspire_common:MandatoryKeyword. Het verplichte keyword voor de classificatie van de service is er een uit de lijst die in Part D.4 uit INS MD te vinden is. Voor een View Service is dat in ieder geval "infoMapAccessService".


1) gebruik wms:Keyword

Als een  Keyword afkomstig is uit een Thesaurus kan het attribuut "vocabulary" worden gebruikt om aan te geven uit welke thesaurus dat keyword afkomstig is.

<!-- Het verplichte keyword voor de classificatie van de service -->

<Keyword vocabulary="ISO">infoMapAccessService</Keyword>


2) gebruik inspire_vs:ExtendedCapabilities elementen

Voor het verplichte keyword voor de "Classification of Spatial Data Services" wordt het element inspire_common:MandatoryKeyword gebruikt. Dit is een element van het type classificationOfSpatialDataService. 

<!-- Verplicht keyword voor de classificatie van de service -->

<inspire_common:MandatoryKeyword>
    <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
</inspire_common:MandatoryKeyword>


Voor de overige keywords wordt het element inspire_common:Keyword gebruikt. Dit laatste element heeft ook sub-elementen om aan te geven uit welke thesaurus een keyword afkomstig is.


<!-- keyword: INSPIRE thema zoals gedefinieerd in de GEMET Thesaurus -->
<inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_dut">
    <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
        <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
        <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
    </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
    <!-- INSPIRE thema -->
    <inspire_common:KeywordValue>Beschermde gebieden</inspire_common:KeywordValue>
</inspire_common:Keyword>


GeographicBoundingBox (M)

Voor GeographicBoundingBox wordt het element wms:EX_GeographicBoundingBox gebruikt.

<EX_GeographicBoundingBox>
    <westBoundLongitude>2.99</westBoundLongitude>
    <eastBoundLongitude>7.63</eastBoundLongitude>
    <southBoundLatitude>50.51</southBoundLatitude>
    <northBoundLatitude>53.79</northBoundLatitude>
</EX_GeographicBoundingBox>


Temporal Reference (M)

Voor Temporal Reference wordt het element inspire_common:TemporalReference in inspire_vs:ExtendedCapabilities gebruikt. Binnen dit element moet minimaal 1 van de sub-elementen inspire_common:DateOfCreation, inspire_common:DateOfLastRevision of inspire_common:DateOfPublication worden ingevuld, waarbij de voorkeur uitgaat naar inspire_common:DateOfLastRevision.

<inspire_common:TemporalReference>
    <inspire_common:DateOfCreation>2011-05-01</inspire_common:DateOfCreation>
    <inspire_common:DateOfLastRevision>2011-05-01</inspire_common:DateOfLastRevision>
    <inspire_common:DateOfPublication>2011-05-01</inspire_common:DateOfPublication>
</inspire_common:TemporalReference>


Spatial Resolution (C)

Dit element kan niet worden beschreven in ISO19119. Daarom worden restricties voor Spatial Resolution, als deze er zijn, kwalitatief beschreven in wms:Abstract


Conformity (M)

Hiermee wordt aangegeven of een service conformant, notConformant is aan de implementing rules van de INSPIRE richtlijn. Als dit niet bekend is dan moet een waarde notEvaluated op worden gegeven. Dit kan worden aangegeven in het element inspire_common:Conformity in de inspire_vs:ExtendedCapabilities.

<!-- Voldoet deze service aan de INSPIRE richtlijn -->
<inspire_common:Conformity>
    <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut">
        <inspire_common:Title>VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens</inspire_common:Title>
        <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
        <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URI>
        <inspire_common:ResourceLocator>
            <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URL>
            <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
        </inspire_common:ResourceLocator>
    </inspire_common:Specification>
    <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
</inspire_common:Conformity>

 

Conditions for Access and Use (M)

Voor het aangeven van beperkingen voor de toegang en gebruik wordt het element wms:Fees gebruikt. Dit is een vrij tekst veld. Als de service kosteloos is te gebruiken dan wordt hiervoor de tekst "Geen gebruiksbeperkingen" (no conditions apply) gebruikt. Als het onbekend is of er kosten zijn verbonden aan het gebruik van de service dan wordt de waarde "Onbekend" (conditions unknown) gebruikt.

<Fees>Geen gebruiksbeperkingen</Fees>

 

Limitations on Public Access (M)

Om aan te geven of er restricties gelden voor het gebruik van de service wordt het element wms:AccessConstraints gebruikt. Als er geen beperkingen gelden dan wordt hier "Geen beperkingen" ingevuld. Als er wel beperkingen gelden dan wordt hiervoor de codelijst MD_RestrictionCode gebruikt uit ISO 19115, Annex B – Data Dictionary, Section 5.24.

<!-- Als er geen gebruiksrestricties zijn: Geen beperkingen (None) -->
<!-- Anders een waarde uit de codelijst MD_RestrictionCode: -->
<!-- copyright, patent, patentPending, trademark, license, intellectualPropertyRights, restricted, otherRestrictions -->
<AccessConstraints>Geen beperkingen</AccessConstraints>

 

Responsible Organisation (M)

Voor Responsible Organisation, de organisatie die verantwoordelijk is voor de View Service, wordt het element wms:ContactInformation gebruikt en daarbinnen het element wms:ContactPersonPrimary, waarbij een wms:ContactPerson en een wms:ContactOrganization worden ingevuld. De rol van de Responsible Organization wordt aangeven in het element wms:ContactPosition waarbij een code uit de codelijst CI_RoleCode wordt gebruikt. Voor het element wms:ContactElectronicMailAddress wordt bij voorkeur een functioneel email adres binnen de organisatie gebruikt.

<ContactInformation>
<!-- Verantwoordelijke organisatie voor de service -->
    <ContactPersonPrimary>
        <ContactPerson>Functioneel beheerder Provinciaal Georegister</ContactPerson>
        <ContactOrganization>GBO provincies</ContactOrganization>
    </ContactPersonPrimary>
    <!-- Een waarde uit de codelijst CI_RoleCode: -->
    <!-- resourceProvider, custodian, owner, user, distributor, originator, pointOfContact, principalInvestigator, processor, publisher, author -->
    <ContactPosition>pointOfContact</ContactPosition>
    <ContactElectronicMailAddress>provinciaalgeoregister@gbo-provincies.nl</ContactElectronicMailAddress>
</ContactInformation>

 

Metadata Point of Contact (M)

De INSPIRE Metadata implementing rule vereist dat ook de organisatie die verantwoordelijk is voor de metadata van de View Service wordt geidentificeerd. Omdat in ISO19128 maar 1  organisatie kan worden opgegeven onder het element wms:ContactInformation wordt voor Metadata Point of Contact het element inspire_common:MetadataPointOfContact in de inspire_vs:ExtendedCapabilities gebruikt.

<inspire_common:MetadataPointOfContact>
    <inspire_common:OrganisationName>GBO-provincies</inspire_common:OrganisationName>
    <inspire_common:EmailAddress>provinciaalgeoregister@gbo-provincies.nl</inspire_common:EmailAddress>
</inspire_common:MetadataPointOfContact>

 

Metadata Date (M)

De datum waarop de metadata is aangemaakt. Hiervoor wordt het element inspire_common:MetadataDate in de inspire_vs:ExtendedCapabilities gebruikt.

<inspire_common:MetadataDate>2011-05-01</inspire_common:MetadataDate>

 

Metadata Language (M)

Voor Metadata Language wordt het element inspire_common:SupportedLanguages in inspire_vs:ExtendedCapabilities gebruikt. Binnen dit element moet exact 1 inspire_common:DefaultLanguage element worden opgenomen om de standaard taal van de service weer te geven. Voor de aanduiding van de taal moet de 3 letter code voor die taal worden gebruikt zoals gedefinieerd in de codelijst van ISO 639-2/B (bibliographic codes). Met het element inspire_common:ResponseLanguage wordt de taal van het Capabilities document aangeduid. Volgens het Technical Guidance document zou dit element moeten overeenkomen met de taal die als language parameter bij het GetCapabilities request is gebruikt. Omdat een Capabilities document maar 1 taal kan worden opgesteld (voor de ondersteuning van meerdere talen is per taal een Capabilities document nodig), komt de waarde van dit element in de praktijk dus overeen met de waarde van inspire_common:DefaultLanguage. 


<inspire_common:SupportedLanguages>
    <inspire_common:DefaultLanguage>
        <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
    </inspire_common:DefaultLanguage>
</inspire_common:SupportedLanguages>
<inspire_common:ResponseLanguage>
    <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
</inspire_common:ResponseLanguage>


In de toekomst zal meertaligheid ook worden ondersteund in de OGC standaarden. Daarin zal de codering van de taal plaatsvinden op basis van IETF RFC 4646 in plaats van ISO 639-2/B.Het Technical Guidance document bevat een tabel met daarin de vertaling van de ISO 639-2/B codes naar IETF RFC 4646 codes en voorziet in de toekomst ook een mogelijke wijziging van de huidige codes naar de IETRF RFC 4646 codes.

 

Metadata voor de Layers elementen in het Capabilities document

Een aantal parameters die in Annex III van de INSPIRE Network Services Regulation worden voorgeschreven voor een INSPIRE View Service zijn gemapped naar sub-elementen van wms:Layer. In de onderstaande tabel is die mapping weergegeven. 

INSPIRE metadata elementen ISO 19128 WMS elementen van wms:Layer
Resource Title wms:Title
Resource Abstract wms:Abstract
Keyword wms:KeywordList
Geographic Bounding Box wms:BoundingBox
Unique Resource Identifier wms:Identifier + wms:AuthorityURL
Name wms:Name
Coordinate Reference Systems wms:CRS
Styles wms:Style
Legend URL wms:Style/wms:LegendURL
Dimension Pairs wms:Dimension[@name,@units]
Link to metadata of the corresponding spatial dataset wms:MetadataURL
Coupled Resource wms:DataURLResource Title

De Resource Title bevat de geharmoniseerde naam die is vastgelegd in de INSPIRE richtlijn en wordt ingevuld in het element wms:Layer/wms:Title in de taal die is weergegeven als de inspire_common:DefaultLanguage in de inspire_vs:ExtendedCapabilities.

<Layer>
    ....
    <Title>Beschermde gebieden</Title>

    ....

</Layer>


Resource Abstract

De Resource Abstract geeft een korte beschrijving van de laag en wordt ingevuld in het element wms:Layer/wms:Abstract in de taal die is weergegeven als de inspire_common:DefaultLanguage in de inspire_vs:ExtendedCapabilities.


Keyword

Keywords kunnen worden opgenomen in wms:Keyword elementen onder wms:Layer/wms:KeywordList. Voor de keywords die afkomstig zijn uit een thesaurus kan de naam van de thesaurus worden opgenomen in het attribuut vocabulary

<KeywordList>
    <!-- Keyword uit een controlled vocabulary -->
    <Keyword vocabulary="PGR Thesaurus">Landschap</Keyword>

    <!-- Keyword niet afkomstig uit een controlled vocabulary -->

    <Keyword>geomorfologie</Keyword>
</KeywordList>

Geographic Bounding Box

Voor GeographicBoundingBox wordt het element wms:Layer/wms:BoundingBox gebruikt. Hierin worden de coordinaten voor alle ondersteunde Coordinaat Referentie Systemen van de minimum bounding box beschreven.

<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="2.99" miny="50.51" maxx="7.63" maxy="53.79"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.51" miny="2.99" maxx="53.79" maxy="7.63"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="2.99" miny="50.51" maxx="7.63" maxy="53.79"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3073712" miny="3851511" maxx="3405160" maxy="4138318"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2652344" miny="3532708" maxx="3004189" maxy="3837437"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:28992" minx="10000" miny="305000" maxx="280000" maxy="619000"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="499705" miny="5604132" maxx="805311" maxy="5960224"/>
<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="86512" miny="5606077" maxx="397932" maxy="5967089" />


Link to metadata on the spatial dataset

Het element wms:Layer/wms:MetadataURL wordt gebruikt om een verwijzing op te nemen naar het metadata document bij de dataset die via deze Layer wordt gevisualiseerd. Dit element wordt gevuld met een GetRecordById request naar een catalog service waarmee dit metadata document kan worden opgehaald of een directe link naar een ISO19115/19139 metadata document.

<MetadataURL type="ISO19115:2003 ">
    <Format>text/xml</Format>
    <OnlineResource xlink:href="http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/nl/csw?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&id=f002bfc5-7d87-46b6-819e-8415422b65c9&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/>
</MetadataURL>


Unique Resource Identifier

De Unique Resource Identifier geeft de unieke identificatie weer van de bron (dataset) waarop de Layer is gebaseerd. Een Unique Resource Identifier wordt samengesteld door twee elementen te combineren, te weten wms:AuthorityURL en wms:Identifier. Het element wms:AuthorityURL kan op meerdere plekken worden gedefinieerd in het Capabilities document. Dat kan op het hoogste niveau onder wms:Layer of in een wms:Layer element daaronder (wms:Layer/wms:Layer). De eerste methode kan worden gebruikt om 1 keer voor alle Layers 1 AuthorityURL aan te geven. Alle onderliggende wms:Layer elementen worden dan verondersteld gebruikt te maken van deze AuthorityURL. De tweede methode kan worden gebruikt om per wms:Layer een unieke AuthorityURL op te nemen. Het laatste geval kan zich voordoen als een service is gemaakt die Layers bevat waarmee datasets van verschillende Data Providers worden gevisualiseerd. Het Technical Guidance document raadt aan om voor het element wms:Identifier een UUID te gebruiken om de dataset mee te identificeren. .


 <!-- Codespace om de authority uniek mee te identificeren-->
<AuthorityURL name="NL.IPO">
    <OnlineResource xlink:href="http://www.ipo.nl" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
</AuthorityURL>

<!-- Verwijzing naar de onderliggende dataset die wordt gevisualiseerd door deze Layer -->

<Identifier authority="NL.IPO">
    ca94a0cb-7561-4a10-a7d6-b840e56c33ff
</Identifier>


Name

Dit is de geharmoniseerde naam voor INSPIRE thema's die wordt gebruikt voor communicatie tussen computers, in tegenstelling tot Title dat wordt gebruikt als 'naam' voor de Layer die voor mensen begrijpelijk is. Hiervoor wordt het element wms:Name gebruikt, waarbij de volgende conventie wordt aangehouden: THEME.LayerName, met het INSPIRE theme in hoofdletters  en LayerName in Pascal schrijfwijze (Eerste Letter Van Een Woord In Hoofdletters) zonder spaties. Voor services waarin meerdere SubLayers zijn opgenomen, kan deze schrijfwijze worden uitgebreid tot THEME.LayerName.SubLayerName

Thema Voorbeeld
Geografische Namen GN.GeographicalNames
Administratieve Eenheden AU.AdministrativeUnit
Adressen AD.Address
Kadastrale Percelen CP.CadastralParcel
Transport Netwerken TN.RoadTransportNetwork.RoadArea
Hydrografie HY.Network
Beschermde Gebieden PS.ProtectedSite


Coordinate Reference Systems (CRS)

Minimaal moeten de geografische Coordinaat Referentie Systemen (WGS84 en ETRS89) worden opgegeven. Voor ieder CRS wordt een wms:CRS element gebruikt. 

<!-- Verplicht voor WGS 84 buiten Europa -->
<CRS>CRS:84</CRS>
<!-- Verplicht: WGS 84 Wereld -->
<CRS>EPSG:4326</CRS>
<!-- Verplicht CRS: ETRS89 Geografisch binnen Europa-->
<CRS>EPSG:4258</CRS>


Styles

Hiervoor wordt het element wms:Layer/wms:Style gebruikt. Voor een Style moet in ieder geval een Title (wms:Title, hier wordt een voor mensen leesbare naam opgenomen) en een Unique Identifier (wms:Name) worden opgenomen. Voor ieder INSPIRE thema moet in ieder geval een Style inspire_common:DEFAULT worden opgenomen. Deze default Style moet zijn gedefinieerd op basis van het hoofdstuk Portrayal uit de dataspecificaties voor dat thema. De Wiki-pagina Portrayal bevat hier meer informatie over. Als er geen opmaak is gedefinieerd in de dataspecificatie voor het betreffende thema dan wordt de volgende opmaak aangehouden voor de inspire_common:Default Style :

Punten: grijs vierkant, 6 pixels

Lijnen: zwarte doorgetrokken lijn, 1 pixel

Vlakken: zwarte doorgetrokken lijn, 1 pixel met een grijze vulling.

Naast de inspire_common:Default Style kunnen nog aanvullende Style elementen worden opgenomen voor andere visualisaties.

Voor de Style moet ook een URL worden opgenomen die verwijst naar een legenda in de taal die is gedefinieerd als inspire_common:DefaultLanguage voor de service in inspire_vs:ExtendedCapabilities. Hiervoor wordt het element wms:LegendURL gebruikt.

<Style>
    <Name>inspire_common:DEFAULT</Name>
    <Title>Beschermde gebieden</Title>
    <LegendURL>
        <Format>image/png</Format>
        <OnlineResource xlink:href="http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wms/services?request=GetLegendGraphic&service=WMS&version=1.3.0&width=25&height=25&format=image/png&layer=PS.ProtectedSite&style=inspire_common:DEFAULT" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
    </LegendURL>
</Style>

Dimension Pairs

Dit element wordt alleen gebruikt als de Layer afhankelijk is van tijd of hoogte. In dat geval wordt het element wms:Dimension gebruikt. Als een laag volledig is gedefinieerd door de beide assen van het CRS, dan wordt dit element niet ingevuld.


Coupled Resource

Coupled Resource geeft een verwijzing die toegang biedt tot de dataset die in deze Layer wordt gevisualiseerd. Dit kan een verwijzing zijn naar bijvoorbeeld een zip bestand dat kan worden gedownload of naar een download service waarmee toegang tot deze dataset wordt geboden. Hiervoor wordt het element wms:Layer/wms:DataURL gebruikt.

<!-- Voorbeeld van een verwijzing naar de onderliggende dataset (FeatureType) in de PGR download service-->
<DataURL>
  <Format>text/xml</Format>
  <OnlineResource xlink:href="http://www.provinciaalgeoregister.nl/pgr-wfs/services?Service=WFS&Request=GetFeature&Version=1.1.0&TypeName=PS.ProtectedSite.AW" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/>
</DataURL>


<!-- Voorbeeld van een verwijzing naar de onderliggende dataset (download locatie voor een gezipte GML) -->
<DataURL>
<Format>application/zip</Format>
    <OnlineResource xlink:href="http://www.provinciaalgeoregister.nl/downloads/NL.IPO.PS.ProtectedSite.EHS.zip" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple"/>
</DataURL>