INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:12, 2 March 2011 by Maho (talk | contribs) (Created page with 'Waar moeten de verplichte INSPIRE elementen terechtkomen in een Capabilities document?')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Waar moeten de verplichte INSPIRE elementen terechtkomen in een Capabilities document?