Difference between revisions of "Inrichten organisatie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 25: Line 25:
 
'''Data en rollen'''  
 
'''Data en rollen'''  
  
Voorts is het belangrijk om na te gaan welke rollen er binnen een organisatie ten opzichte van een INSPIRE dataset te onderscheiden zijn. Deze rollen van het geo-ict vakgebied zullen terugkomen bij de processtappen die doorlopen moeten worden om de data van de provider 'INSPIRE conform' te maken. Vaak hebben meerdere mensen in verschillende hoedanigheden met een data-set te maken. Ook komt het vaak voor dat verschillende rollen weer bij één persoon belegd zijn (verschillende hoedanigheden). Welke hoedanigheden dat precies zijn en hoe deze zijn ingedeeld binnen een organisatie zal ook verschillen. Om een indruk te geven van de verschillende rollen in het stappenproces, kan je denken aan: <br>  
+
Voorts is het belangrijk om na te gaan welke rollen er binnen een organisatie ten opzichte van een INSPIRE dataset te onderscheiden zijn. Deze rollen van het geo-ict vakgebied zullen terugkomen bij de processtappen die doorlopen moeten worden om de data van de provider 'INSPIRE conform' te maken. Vaak hebben meerdere mensen in verschillende hoedanigheden met een dataset te maken. Ook komt het vaak voor dat verschillende rollen weer bij één persoon belegd zijn (verschillende hoedanigheden). Welke hoedanigheden dat precies zijn en hoe deze zijn ingedeeld binnen een organisatie zal ook verschillen. Om een indruk te geven van de verschillende rollen in het stappenproces, kan je denken aan: <br>  
  
 
*gis-operator:&nbsp;voert mutaties (edits) uit op een dataset (of dataset serie), beheert de dataset; <br>  
 
*gis-operator:&nbsp;voert mutaties (edits) uit op een dataset (of dataset serie), beheert de dataset; <br>  

Revision as of 15:00, 18 August 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


 

Processtap1.png


Deze wiki gaat vooral over de ‘Wat’ en Hoe vragen van INSPIRE:

 • Wat moet ik doen om mijn data conform INSPIRE te 'harmoniseren'?
 • Op welke manier moet ik mijn data ontsluiten?
 • Hoe liggen de relaties tussen alle onderdelen van INSPIRE?


Het is belangrijk om, voordat je de ‘Wat’ gaat invullen en aan de slag gaat, ook stil te staan bij de ‘Wie’ vraag.

In het kort: welke plek krijgt INSPIRE binnen onze organisatie, wie gaat wat doen?


Nederland heeft ervoor gekozen om dataproviders aan te wijzen (INSPIRE kent de term bronhouders niet). Met dataprovider wordt een organisatie in een lidstaat bedoeld die ruimtlijke data levert waarmee INSPIRE thema’s ‘gevuld’ zullen gaan worden.


Data en rollen

Voorts is het belangrijk om na te gaan welke rollen er binnen een organisatie ten opzichte van een INSPIRE dataset te onderscheiden zijn. Deze rollen van het geo-ict vakgebied zullen terugkomen bij de processtappen die doorlopen moeten worden om de data van de provider 'INSPIRE conform' te maken. Vaak hebben meerdere mensen in verschillende hoedanigheden met een dataset te maken. Ook komt het vaak voor dat verschillende rollen weer bij één persoon belegd zijn (verschillende hoedanigheden). Welke hoedanigheden dat precies zijn en hoe deze zijn ingedeeld binnen een organisatie zal ook verschillen. Om een indruk te geven van de verschillende rollen in het stappenproces, kan je denken aan:

 • gis-operator: voert mutaties (edits) uit op een dataset (of dataset serie), beheert de dataset;
 • metadata-redacteur: verantwoordelijk voor aanmaken metadata van een dataset aan, voert wijzigingen door;
 • (ruimtelijk) dba-er: database administrator van ruimtelijke databases;
 • gis-ontwikkelaar: verantwoordelijk voor web-services


Waar moet een dataprovider in algemene zin aan denken voordat ze data voor de INSPIRE richtlijn gaat harmoniseren en ontsluiten?

1. Opstellen van een team van medewerkers die INSPIRE gerelateerde verantwoordelijkheden gaan uitvoeren (met buiten waaronder bv stuurgroep, projectleiders, jurist)

 • Neem in acht dat niet per se alle kennis binnen de organisatie hoeft te liggen. Ook kan het wenselijk zijn om om andere redenen een deelproces uit te besteden;
 • Uitbesteding kan voor beheer (4) gevolgen hebben;

2. Nagaan van de verschillende rollen van de organistatie ten opzichte van de INSPIRE dataset.

 • De verschillende processtappen die in de wiki beschreven worden, kunnen onder verschillende functieprofielen vallen. Dat is afhankelijk van de dataprovider.
 • De profielen kunnen door meerdere personen uitgevoerd worden, maar vaak zullen er verschillende rollen bij één persoon liggen.
 • Ga na of er delen van het proces wegens kennis of tijd uitbesteed moeten worden;

4. Beheer. INSPIRE is niet een eenmalig, maar juist een doorlopend proces.Wanneer de processtappen doorlopen zijn en de dataprovider ‘conform INSPIRE’ opereert, is het zaak dat de ‘processtappen in de lijn gezet worden en activiteiten dat alle processtappen in beheer genomen worden.

 • Dit hoeven niet dezelfde personen zijn die de eerste keer deze processtappen doorlopen hebben;