Difference between revisions of "Invulinstructie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Aandachtspunten)
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
<br>  
 
<br>  
  
{| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left"
+
{| width="350" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left"
 
|+ &nbsp;'''Tabel 8: Invulinstructie Metadata''' '''voor data'''  
 
|+ &nbsp;'''Tabel 8: Invulinstructie Metadata''' '''voor data'''  
 
|-
 
|-
 
! width="50" scope="col" | Metadata element  
 
! width="50" scope="col" | Metadata element  
! width="175" scope="col" | Longname  
+
! width="75" scope="col" | Longname  
 
! width="50" scope="col" | Inspire ver-plicht  
 
! width="50" scope="col" | Inspire ver-plicht  
! width="200" scope="col" | Voorwaarde
+
! width="75" scope="col" | Omschrijving
! width="100" scope="col" | Waarde
+
! width="50" scope="col" | Waarde
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | URL  
 
! scope="row" | URL  
Line 27: Line 27:
 
CI_OnlineResource.linkage  
 
CI_OnlineResource.linkage  
  
| &nbsp; C
+
| &nbsp; Ja
| Het is voor INSPIRE verplicht als er een link is naar meer informatie over de bron en / of er een link is die toegang geeft tot gerelateerde services, ook al is die service voorzien van metadata.  
+
| Voor INSPIRE wordt hier te minste de url van de view en de download service opgenomen. Als er meerdere datasets in één service worden ontsloten wordt hier ook de endpoint van elke dataset (zowel view als download) opgenomen.
 
|  
 
|  
[http://wms.nitg.tno.nl/OneGeology http://wms.nitg.tno.nl/]
+
http://inspirelab.geonovum.nl/test/rws/wms?request=GetCapabilities
  
[http://wms.nitg.tno.nl/OneGeology OneGeology]?
 
  
 
|-
 
|-
Line 43: Line 42:
 
CI_OnlineResource.protocol  
 
CI_OnlineResource.protocol  
  
| &nbsp; C
+
| &nbsp; Ja
 
| Verplicht als er een URL is opgegeven  
 
| Verplicht als er een URL is opgegeven  
| &nbsp; OGC:WMS
+
| xlink:href="http://www.opengeospatial.org/standards/wms
 +
&nbsp;
 +
OGC:WMS
 +
|-
 +
! scope="row" | Applicatie Profiel
 +
|
 +
MD_Metadata.distributionInfo&gt;MD_Distribution.transfer
 +
 
 +
Options&gt;MD_DigitalTransferOptions.onLine&gt;
 +
 
 +
CI_OnlineResource.applicationProfile
 +
 
 +
| &nbsp; Ja
 +
| Aanbevolen voor eenvoudigere data service koppeling INSPIRE, hiermee wordt aangegeven dat aan betreffende technische specificatie wordt voldaan.
 +
| xlink:href="https://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1
 +
&nbsp;
 +
INSPIRE view
 +
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Naam  
 
! scope="row" | Naam  
Line 55: Line 71:
 
CI_OnlineResource.name  
 
CI_OnlineResource.name  
  
| &nbsp; C
+
| &nbsp; Ja
| Verplicht gesteld voor de OGC:WMS, OGC:WFS en OGC:WCS. Dus in ieder geval voor view services.  
+
| Het is verplicht als het protocol één van de volgende waardes heeft. OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WMTS, OGC:WCS en INSPIRE:Atom.  
 
| &nbsp; Gemeentegrenzen
 
| &nbsp; Gemeentegrenzen
 
|-
 
|-
! scope="row" | Karakterset van de bron
+
! scope="row" | Omschrijving
 
|  
 
|  
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.  
+
MD_Metadata.distributionInfo&gt;MD_Distribution.transfer
 +
 
 +
Options&gt;MD_DigitalTransferOptions.onLine&gt;
 +
 
 +
CI_OnlineResource.description
 +
 
 +
| &nbsp;
 +
| Aanbevolen dit zowel voor endPoints als ook voor accessPoints op te nemen, is nog geen duidelijkheid voor de eenvoudigere data service koppeling INSPIRE
  
characterSet
+
|xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint
 +
&nbsp;
 +
accessPoint
  
| &nbsp;&nbsp; C
 
| Voor INSPIRE verplicht als voor de uitwisseling van de bron geen GML wordt gebruikt en de gebruikte karakterset geen utf8 is.
 
| &nbsp; utf16
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | &nbsp;Trefwoord  
 
! scope="row" | &nbsp;Trefwoord  
Line 90: Line 112:
  
 
| &nbsp; Ja  
 
| &nbsp; Ja  
| Verplichte thesaurus voor INSPIRE. Er mag met meerdere thesaurussen worden gewerkt en worden opgegeven, maar de GEMET INSPIRE themes thesaurus is verplicht.
+
| Verplichte thesaurus voor INSPIRE.
 
|  
 
|  
 
GEMET - INSPIRE themes,  
 
GEMET - INSPIRE themes,  
Line 108: Line 130:
  
 
| &nbsp; Ja  
 
| &nbsp; Ja  
| De datum die op de GEMET site staat.
+
| De datum van publicatie van de INSPIRE thema thesaurus
 
| 2008-06-01
 
| 2008-06-01
 
|-
 
|-
Line 122: Line 144:
 
| Het&nbsp;datum type  
 
| Het&nbsp;datum type  
 
| publicatie&nbsp;
 
| publicatie&nbsp;
 +
|-
 +
! scope="row" | &nbsp;Trefwoord
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_Data
 +
 +
Identification.descriptiveKeywords&gt;
 +
 +
MD_Keywords.keyword
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| INSPIRE vereist voor monitoring dat een trefwoord voor ruimtelijke dekking wordt opgenomen uit de de codelijst http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/<br>&nbsp;<br>
 +
| xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
 +
&nbsp; Nationaal
 +
 +
|-
 +
! scope="row" | Naam van Thesaurus
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.
 +
 +
descriptiveKeywords&gt;MD_Keywords.thesaurusName&gt;
 +
 +
CI_Citation.title
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| Verplichte thesaurus voor ruimtelijke dekking van datasets INSPIRE. 
 +
|  xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
 +
&nbsp; Ruimtelijke dekking
 +
 +
|-
 +
! scope="row" | Thesaurus Datum
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.
 +
 +
descriptiveKeywords&gt;MD_Keywords.thesaurusName&gt;
 +
 +
CI_Citation.date&gt;CI_
 +
 +
Date.date<br>
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| De datum van publicatie van de codelijst.
 +
| 2018-04-04
 +
|-
 +
! scope="row" | Thesaurus Datum Type
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.
 +
 +
descriptiveKeywords&gt;MD_Keywords.thesaurusName&gt;
 +
 +
CI_Citation.date&gt;CI_Date.dateType
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| Het&nbsp;datum type
 +
| publicatie&nbsp;
 +
 +
|-
 +
! scope="row" | &nbsp;Trefwoord
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_Data
 +
 +
Identification.descriptiveKeywords&gt;
 +
 +
MD_Keywords.keyword
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| INSPIRE vereist voor prioritaire datasets dat een trefwoord wordt opgenomen uit de de codelijst http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset<br>&nbsp;<br>
 +
| xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/AirQualityMonitoringStationsData-dir-2008-50
 +
&nbsp; Monitoring stations (Richtlijn Luchtkwaliteit)
 +
|-
 +
! scope="row" | Naam van Thesaurus
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.
 +
 +
descriptiveKeywords&gt;MD_Keywords.thesaurusName&gt;
 +
 +
CI_Citation.title
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| Verplichte thesaurus voor prioritaire datasets INSPIRE. 
 +
| xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset
 +
&nbsp;INSPIRE prioritaire dataset
 +
 +
|-
 +
! scope="row" | Thesaurus Datum
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.
 +
 +
descriptiveKeywords&gt;MD_Keywords.thesaurusName&gt;
 +
 +
CI_Citation.date&gt;CI_
 +
 +
Date.date<br>
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| De datum van publicatie van de codelijst.
 +
| 2018-04-04
 +
|-
 +
! scope="row" | Thesaurus Datum Type
 +
|
 +
MD_Metadata.identificationInfo&gt;MD_DataIdentification.
 +
 +
descriptiveKeywords&gt;MD_Keywords.thesaurusName&gt;
 +
 +
CI_Citation.date&gt;CI_Date.dateType
 +
 +
| &nbsp; Ja
 +
| Het&nbsp;datum type
 +
| publicatie&nbsp;
 +
 +
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Naam distributie formaat  
 
! scope="row" | Naam distributie formaat  
Line 131: Line 263:
 
| &nbsp; C  
 
| &nbsp; C  
 
|  
 
|  
Het is alleen verplicht als de dataset een geharmoniseerde&nbsp;INSPIRE bron is.  
+
Het verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.  
  
Deze informatie is te vinden in de INSPIRE dataspecificaties in hoofdstuk 9.x Encoding
+
| xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy/4.0/HydroBase.xsd">
 
+
&nbsp;Hydrography GML application schema
| Hydrography GML application schema
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Versie distributie formaat  
 
! scope="row" | Versie distributie formaat  
Line 145: Line 276:
 
| &nbsp; C  
 
| &nbsp; C  
 
|  
 
|  
Het is alleen verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE bron is.  
+
Het is verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.  
 
 
Deze informatie is te vinden in de INSPIRE dataspecificaties in hoofdstuk 9.x Encoding
 
  
 
| version 3.0; GML, version 3.2.
 
| version 3.0; GML, version 3.2.
Line 159: Line 288:
 
| &nbsp; C  
 
| &nbsp; C  
 
|  
 
|  
Het is alleen verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE bron is.  
+
Het is verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.  
  
Deze informatie is te vinden in de INSPIRE dataspecificaties in hoofdstuk 9.x Encoding&nbsp;  
+
&nbsp;  
  
| voorbeeld: D2.8.I.8 Data Specification on Hydrography –<br>Guidelines<br>verwijzingen naar andere dataspecificaties staan [http://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Generic_Conceptual_Model hier]
+
| xlink:href=http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy
 +
&nbsp;Data specificatie hydrografie
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Specificatie Titel  
 
! scope="row" | Specificatie Titel  
Line 175: Line 305:
 
title  
 
title  
  
| &nbsp;&nbsp; ja
+
| &nbsp;&nbsp; Ja
 
|  
 
|  
Hiermee word aangegeven dat de metadata volgens de INSPIRE &nbsp;verordening  
+
Hiermee word aangegeven dat de data volgens de INSPIRE verordening  
  
 
is.  
 
is.  
Line 185: Line 315:
 
Voor&nbsp;'''alle'''&nbsp;'''thema's''' is dit verplicht om op te nemen.  
 
Voor&nbsp;'''alle'''&nbsp;'''thema's''' is dit verplicht om op te nemen.  
  
| &nbsp;&nbsp; VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens<br>
+
| &nbsp;VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens<br>
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Specificatie Datum  
 
! scope="row" | Specificatie Datum  
Line 197: Line 327:
 
date&gt;CI_Date.date  
 
date&gt;CI_Date.date  
  
| &nbsp;&nbsp; ja
+
| &nbsp;&nbsp; Ja
 
|  
 
|  
Voor alle&nbsp;INSPIRE metadata&nbsp;  
+
&nbsp;  
  
 
Publicatiedatum van de Inspire verordening<br>  
 
Publicatiedatum van de Inspire verordening<br>  
Line 215: Line 345:
 
date&gt;CI_Date.dateType  
 
date&gt;CI_Date.dateType  
  
| &nbsp;&nbsp;ja
+
| &nbsp;&nbsp;Ja
 
|  
 
|  
Voor alle INSPIRE metadata
+
| publicatie<br>  
 
 
Voorbeeld: publicatie<br>  
 
 
 
| &nbsp;
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Verklaring  
 
! scope="row" | Verklaring  
Line 231: Line 357:
 
ConformanceResult.explanation  
 
ConformanceResult.explanation  
  
| &nbsp;ja
+
| &nbsp;Ja
| &nbsp;Voor alle INSPIRE metadata<br>
+
|
 
| &nbsp;
 
| &nbsp;
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Indicatie van conformiteit met de specificatie  
 
! scope="row" | Indicatie van conformiteit met de specificatie  
|  
+
| &nbsp;MD_Metadata.dataQualityInfo&gt;DQ_DataQuality.  
&nbsp;MD_Metadata.dataQualityInfo&gt;DQ_DataQuality.  
 
  
 
report[*]&gt;DQ_DomainConsistency.result&gt;DQ_  
 
report[*]&gt;DQ_DomainConsistency.result&gt;DQ_  
Line 243: Line 368:
 
ConformanceResult.pass  
 
ConformanceResult.pass  
  
| &nbsp;&nbsp; ja
+
| &nbsp;&nbsp; Ja
|  
+
| Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten  
Voor alle INSPIRE metadata
+
| vinkje true / false
 
 
Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten  
 
  
Voorbeeld: vinkje true / false<br>
 
 
| &nbsp;
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Specificatie Titel  
 
! scope="row" | Specificatie Titel  
Line 263: Line 383:
 
title  
 
title  
  
| &nbsp; C
+
| &nbsp; Ja
|  
+
| Hiermee kan de conformiteit met de technische specificaties worden aangegeven  
Het is alleen verplicht als de dataset een&nbsp;INSPIRE bron is.
+
|xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au
 
+
&nbsp;Data specificatie administratieve eenheden
Hiermee kan de conformiteit met de technische specificaties worden aangegeven<br><br>'''INSPIRE&nbsp;Data Specification on Addresses –<br>Guidelines'''
 
 
 
| &nbsp;
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Specificatie Datum  
 
! scope="row" | Specificatie Datum  
Line 281: Line 398:
 
date&gt;CI_Date.date  
 
date&gt;CI_Date.date  
  
| &nbsp; C
+
| &nbsp; Ja
|  
+
| Publicatiedatum van de versie van de INSPIRE Data Specificatie die gebruikt is.
Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is.
+
|2010-05-03
 
 
Publicatiedatum van de versie van de INSPIRE Data Specificatie die gebruikt is. Zie INSPIRE website. Voorbeeld: 2010-05-03<br>
 
 
 
| &nbsp;
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | SpecificatieDatum Type  
 
! scope="row" | SpecificatieDatum Type  
Line 299: Line 412:
 
date&gt;CI_Date.dateType  
 
date&gt;CI_Date.dateType  
  
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;C
+
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ja
 
|  
 
|  
Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is. <br>
+
| publicatie
 
 
Voorbeeld: publicatie<br>
 
 
 
| &nbsp;
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Verklaring  
 
! scope="row" | Verklaring  
Line 315: Line 424:
 
ConformanceResult.explanation  
 
ConformanceResult.explanation  
  
| &nbsp;&nbsp;C
+
| &nbsp;&nbsp;Ja
| &nbsp;&nbsp;Het is alleen verplicht als&nbsp;de dataset een INSPIRE bron is.<br>
+
|  
| &nbsp;
+
|  
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Indicatie van conformiteit met de specificatie  
 
! scope="row" | Indicatie van conformiteit met de specificatie  
Line 327: Line 436:
 
ConformanceResult.pass  
 
ConformanceResult.pass  
  
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; C
+
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ja
|  
+
| Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten  
Het is alleen verplicht als de dataset een INSPIRE bron is. <br>
+
| vinkje true / false
 
 
Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten  
 
 
 
Voorbeeld: vinkje true / false<br>
 
 
 
| &nbsp;
 
 
|-
 
|-
 
! scope="row" | Type waarde  
 
! scope="row" | Type waarde  

Revision as of 14:26, 11 June 2019


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De onderstaande tabel geeft invulinstructies, die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen. Let erop, dat er zowel verplichte ('Ja') als conditionele ('C') elementen in voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een aantal elementen pas worden ingevuld wanneer de dataharmonisatie is voltooid. Voor prioritaire datasets is er een aanvullende instructie over het opnemen van de trefwoorden in de metadata.

Aandachtspunten

De elementen Specificatie Titel, Specificatie Datum, Specificatie Datum Type, Verklaring en Indicatie van Conformiteit worden meerdere keren opgenomen. Voor alle thema's is het opgeven van de conformiteit met de verordening verplicht. Daarnaast zijn er INSPIRE conformiteit vereisten opgenomen in Annex A van de dataspecificaties voor de Annex II en III thema's. Daarbij is uitgegaan van het opgeven van de conformiteit van (delen van) de technische specificatie.


 Tabel 8: Invulinstructie Metadata voor data
Metadata element Longname Inspire ver-plicht Omschrijving Waarde
URL

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.linkage

  Ja Voor INSPIRE wordt hier te minste de url van de view en de download service opgenomen. Als er meerdere datasets in één service worden ontsloten wordt hier ook de endpoint van elke dataset (zowel view als download) opgenomen.

http://inspirelab.geonovum.nl/test/rws/wms?request=GetCapabilities


Protocol

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.protocol

  Ja Verplicht als er een URL is opgegeven xlink:href="http://www.opengeospatial.org/standards/wms

  OGC:WMS

Applicatie Profiel

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.applicationProfile

  Ja Aanbevolen voor eenvoudigere data service koppeling INSPIRE, hiermee wordt aangegeven dat aan betreffende technische specificatie wordt voldaan. xlink:href="https://inspire.ec.europa.eu/documents/technical-guidance-implementation-inspire-view-services-1

  INSPIRE view

Naam

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.name

  Ja Het is verplicht als het protocol één van de volgende waardes heeft. OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WMTS, OGC:WCS en INSPIRE:Atom.   Gemeentegrenzen
Omschrijving

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.description

  Aanbevolen dit zowel voor endPoints als ook voor accessPoints op te nemen, is nog geen duidelijkheid voor de eenvoudigere data service koppeling INSPIRE xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint

  accessPoint

 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist dat de naam van het thema als trefwoord wordt opgenomen uit de GEMET INSPIRE themes thesaurus
 
  Hydrografie
Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor INSPIRE.

GEMET - INSPIRE themes,

version 1.0

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum van publicatie van de INSPIRE thema thesaurus 2008-06-01
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist voor monitoring dat een trefwoord voor ruimtelijke dekking wordt opgenomen uit de de codelijst http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/
 
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national

  Nationaal

Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor ruimtelijke dekking van datasets INSPIRE. xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope

  Ruimtelijke dekking

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum van publicatie van de codelijst. 2018-04-04
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist voor prioritaire datasets dat een trefwoord wordt opgenomen uit de de codelijst http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset
 
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/AirQualityMonitoringStationsData-dir-2008-50

  Monitoring stations (Richtlijn Luchtkwaliteit)

Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor prioritaire datasets INSPIRE. xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset

 INSPIRE prioritaire dataset

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum van publicatie van de codelijst. 2018-04-04
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 


Naam distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.name

  C

Het verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.

xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy/4.0/HydroBase.xsd">

 Hydrography GML application schema

Versie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.version

  C

Het is verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.

version 3.0; GML, version 3.2.
Specificatie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.specification

  C

Het is verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.

 

xlink:href=http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy

 Data specificatie hydrografie

Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

   Ja

Hiermee word aangegeven dat de data volgens de INSPIRE verordening

is.

Voor as-is datasets op false zetten.

Voor alle thema's is dit verplicht om op te nemen.

 VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

   Ja

 

Publicatiedatum van de Inspire verordening

   2010-12-08
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.dateType

  Ja publicatie
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.explanation

 Ja  
Indicatie van conformiteit met de specificatie  MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

   Ja Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten vinkje true / false
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[2]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

  Ja Hiermee kan de conformiteit met de technische specificaties worden aangegeven xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au

 Data specificatie administratieve eenheden

Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[2]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

  Ja Publicatiedatum van de versie van de INSPIRE Data Specificatie die gebruikt is. 2010-05-03
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.dateType

   Ja publicatie
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.explanation

  Ja
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

    Ja Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten vinkje true / false
Type waarde

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_TopologicalConsistency.result>DQ_

QuantitativeResult.valueUnit

  C Verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.   cm
Topologische samenhang

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_TopologicalConsistency.result>DQ_

QuantitativeResult.value

  C Verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.   3
 Rol organisatie metadata  MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role Ja Het betreft de rol van de organisatie. Inspire verplicht hier om contactpunt in te vullen.    contactpunt