Invulinstructie

From Geonovum Wiki
Revision as of 15:12, 10 July 2019 by Idevisser (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De onderstaande tabel geeft invulinstructies, die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen. Let erop, dat er zowel verplichte ('Ja') als conditionele ('C') elementen in voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld een aantal elementen pas worden ingevuld wanneer de dataharmonisatie is voltooid. Voor prioritaire datasets is de aanvullende instructie over het opnemen van de trefwoorden in de metadata nu ook in de invulinstructies meegenomen.

Aandachtspunten

De elementen van Specificatie en trefwoorden worden meerdere keren opgenomen. Voor alle thema's is het opgeven van de conformiteit met de verordening verplicht. Daarnaast zijn er INSPIRE conformiteit vereisten opgenomen in Annex A van de dataspecificaties voor de Annex II en III thema's. Daarbij is uitgegaan van het opgeven van de conformiteit van (delen van) de technische specificatie.


 Tabel 8: Invulinstructie Metadata voor data
Metadata element Longname Inspire ver-plicht Omschrijving Waarde
URL

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.linkage

  Ja Voor INSPIRE wordt hier te minste de url van de view en de download service opgenomen. Als er meerdere datasets in één service worden ontsloten wordt hier ook de endpoint van elke dataset (zowel view als download) opgenomen.
http://inspirelab.geonovum.nl/test/rws/wms?request=GetCapabilities


Protocol

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.protocol

  Ja Verplicht als er een URL is opgegeven xlink:href="http://www.opengeospatial.org/standards/wms

  OGC:WMS

Applicatie Profiel

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.applicationProfile

  Ja Aanbevolen voor eenvoudigere data service koppeling INSPIRE, hiermee wordt aangegeven dat aan betreffende technische specificatie wordt voldaan.kies een waarde uit http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/download

 


Downloaddienst

Naam

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.name

  Ja Het is verplicht als het protocol één van de volgende waardes heeft. OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WMTS, OGC:WCS en INSPIRE:Atom.
  Gemeentegrenzen
Omschrijving

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.transfer

Options>MD_DigitalTransferOptions.onLine>

CI_OnlineResource.description

  Aanbevolen dit zowel voor endPoints als ook voor accessPoints op te nemen, is nog geen duidelijkheid voor de eenvoudigere data service koppeling INSPIRE
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint

  accessPoint

 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist dat de naam van het thema als trefwoord wordt opgenomen uit de GEMET INSPIRE themes thesaurus
 
  Hydrografie
Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor INSPIRE.

GEMET - INSPIRE themes,

version 1.0

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum van publicatie van de INSPIRE thema thesaurus 2008-06-01
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist voor monitoring dat een trefwoord voor ruimtelijke dekking wordt opgenomen uit de de codelijst http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national

  Nationaal

Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor ruimtelijke dekking van datasets INSPIRE.
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope

  Ruimtelijke dekking

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum van publicatie van de codelijst. 2019-05-22
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>MD_Data

Identification.descriptiveKeywords>

MD_Keywords.keyword

  Ja INSPIRE vereist voor prioritaire datasets dat een trefwoord wordt opgenomen uit de de codelijst http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/AirQualityMonitoringStationsData-dir-2008-50

  Monitoring stations (Richtlijn Luchtkwaliteit)

Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.title

  Ja Verplichte thesaurus voor prioritaire datasets INSPIRE. xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset

 INSPIRE prioritaire dataset

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_

Date.date

  Ja De datum van publicatie van de codelijst. 2018-04-04
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>MD_DataIdentification.

descriptiveKeywords>MD_Keywords.thesaurusName>

CI_Citation.date>CI_Date.dateType

  Ja Het datum type publicatie 
Overige beperkingen

MD_Metadata.identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints

  Ja

Voor INSPIRE moet een waarde uit codelijst ConditionsApplyingToAccessAndUse worden opgegeven

xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply

  Geen beperkingen

Overige beperkingen

MD_Metadata.identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints

  Ja

Voor INSPIRE moet ook een waarde uit codelijst LimitationsOnPublicAccess worden opgegeven

xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations

  Geen beperkingen

Ruimtelijk schema

MD_Metadata.identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType

  Ja

Voor INSPIRE moet ook een waarde uit codelijst SpatialRepresentationTypeCode worden opgegeven


  vector

Naam distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.name

  C

Het verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.

xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy/4.0/HydroBase.xsd

 Hydrography GML application schema

Versie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.version

  C

Het is verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.

version 3.0; GML, version 3.2.
Specificatie distributie formaat

MD_Metadata.distributionInfo>MD_Distribution.

distributionFormat>MD_Format.specification

  C

Het is verplicht als de dataset een geharmoniseerde INSPIRE dataset is.

 

xlink:href=http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/hy

 Data specificatie hydrografie

Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

   Ja

Hiermee word aangegeven dat de data volgens de INSPIRE verordening

is.

Voor as-is datasets op false zetten.

Voor alle thema's is dit verplicht om op te nemen.

VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

   Ja

 

Publicatiedatum van de Inspire verordening

   2010-12-08
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.dateType

  Ja publicatie
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.explanation

 Ja  
Indicatie van conformiteit met de specificatie  MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

   Ja Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten
vinkje true / false
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[2]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

  Ja Hiermee kan de conformiteit met de technische specificaties worden aangegeven
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/au

 Data specificatie administratieve eenheden

Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[2]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

  Ja Publicatiedatum van de versie van de INSPIRE Data Specificatie die gebruikt is.
2010-05-03
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.dateType

   Ja publicatie
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.explanation

  Ja
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

    Ja Zie annex A van de dataspecificaties voor de conformiteitsvereisten vinkje true / false
Type waarde

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_TopologicalConsistency.result>DQ_

QuantitativeResult.valueUnit

  C Verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.
  cm
Topologische samenhang

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_TopologicalConsistency.result>DQ_

QuantitativeResult.value

  C Verplicht voor INSPIRE datasets als voor netwerken de aansluiting van hartlijnen niet is verzekerd.
  3
 Rol organisatie metadata  MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role Ja Het betreft de rol van de organisatie. Inspire verplicht hier om contactpunt in te vullen.
   contactpunt