Invulinstructie (versie 1.2)

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:49, 2 June 2010 by Sjorsslaats (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} De onderstaande tabel geeft invulinstructies die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen. De voorbeelden waren tijdens het schrijven van versie 1…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


De onderstaande tabel geeft invulinstructies die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen. De voorbeelden waren tijdens het schrijven van versie 1.2 van het metadataprofiel nog niet bekend en zullen in versie 1.3 opgenomen worden in het profiel.  


Tabel 8: Invulinstructie Metadata
Metadata element Longname Inspire ver-plicht Voorwaarde Waarde
Rol organisatie metadata [MD Metadata.identificationInf o>MD DataIdentification.point OfContact>CI ResponsibleParty.role Ja Het betreft de rol van de organisatie. Inspire verplicht hier om contactpunt in te vullen.
Naam van Thesaurus MD Metadata.identificationInf o>MD DataIdentification.descriptiveKeywords>MD Keywords.thesaurusName>CICitation. title Ja Verplichte thesaurus voor INSPIRE. Er mag met meerdere thesaurussen worden gewerkt en worden opgegeven, maar de GEMET thesaurus is verplicht.
Thesaurus Datum MD Metadata.identificationInf o>MD DataIdentification.descriptiveKeywords>MD Keyword s.thesaurusName>CI Citation. date>CI_Date.date Ja De datum waarop de thesaurus is gecreëerd, gepubliceerd of gewijzigd.
Thesaurus Datum Type MD Metadata.identificationInf o>MD DataIdentification.descriptiveKeywords>MD Keywords.thesaurusName>CI Citation. date>CI_Date.dateType Ja De datum die op de GEMET site staat is de datum van laatste wijziging. Hier moet dus revisie worden ingevuld.
Specificatie Titel MD Metadata.dataQualitylnfo >DQ DataQuality.report> DQ DomainConsistency.result >DQ ConformanceResult.specification>CI_Citation.title Ja

De dataspecificaties kunnen in de toekomst veranderen. Let erop dat de specifieke notatie gebruikt wordt. Voorbeeld:


D2.8.I.5 Data Specification on Addresses –
Draft Guidelines


D2.8.I.5; waarbij I is hoofdletter i

Specificatie Datum MD Metadata.dataQualitylnfo >DQ DataQuality.report> DQ DomainConsistency.result >DQ ConformanceResult.specification>CI_Citation.title Ja Publicatiedatum van de versie van de INSPIRE Data Specificatie die gebruikt is. Zie INSPIRE website. Voorbeeld: 2010-05-03
SpecificatieDatum Type MD Metadata.dataQualitylnfo >DQ DataQuality.report> DQ DomainConsistency.result >DQ ConformanceResult.specification>CI Ja Voorbeeld: Publicatie
Verklaring MD Metadata.dataQualityInfo >DQ DataQuality.report> DQ DomainConsistency.result >DQ ConformanceResult.explanation Ja
Indicatie van conformiteit met de specificatie MD Metadata.dataQualityInfo>DQ DataQuality.report> DQ DomainConsistency.result >DQ ConformanceResult.pass Ja Voorbeeld: vinkje true / false