Invulinstructie voor services

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


INSaandeslag 3.gif

De onderstaande tabel geeft invulinstructies die van belang zijn bij INSPIRE metadata elementen voor services. Let erop dat er zowel verplichte als conditionele elementen in voorkomen.

Aandachtspunten bij enkele Metadata elementen:

De elementen Specificatie Titel, Specificatie Datum, Specificatie Datum Type, Verklaring en Indicatie van conformiteit worden meerdere keren opgenomen. Voor alle services is het opgeven van de conformiteit met de verordening  interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens sinds 2014 verplicht. Daarnaast dient men   de conformiteit met de verordening netwerkdiensten op te nemen. Aanbevolen wordt om de conformiteit met de technische specificaties,voor view en download etc. op te nemen. 

 Tabel 8: Invulinstructie Metadata voor services
Metadata element Longname Inspire ver-plicht Voorwaarde Waarde
 Trefwoord

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.keyword


  Ja

Voor INSPIRE services dient er op z’n minst één keyword de categorie of subcategorie te bevatten uit deel D.4 van de commissie regulation 1205/2008

aanbevolen word om ook de naam van het thema als trefwoord op  te nemen uit de GEMET INSPIRE themes thesaurus

   infoMapAccessService

en

Hydrografie

Naam van Thesaurus

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.thesaurusName>CI_

Citation.title

  C Verplichte thesaurus voor INSPIRE. Er mag met meerdere thesaurussen worden gewerkt en worden opgegeven.

GEMET - INSPIRE themes,

version 1.0

Thesaurus Datum

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.thesaurusName>CI_

Citation.date>CI_Date.date

  C De datumvan publicatie 2008-06-01
Thesaurus Datum Type

MD_Metadata.identificationInfo>SV_Service

Identification.descriptiveKeywords>MD_

Keywords.thesaurusName>CI_

Citation.date>CI_

Date.dateType

  C Het datum type publicatie 
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

title

   ja

Hiermee word aangegeven dat de metadata volgens de INSPIRE  verordening

is.

Voor alle services is dit verplicht om op te nemen.

   VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[1]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.date

   ja

Voor alle INSPIRE metadata 

Publicatiedatum van de Inspire verordening

  2010-12-08
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.specification>CI_Citation.

date>CI_Date.dateType

  ja

Voor alle INSPIRE metadata

Voorbeeld: publicatie

 
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.explanation

 ja  Voor alle INSPIRE metadata
  conform verordening
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report[*]>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

   ja

Voor alle INSPIRE metadata


Voorbeeld: vinkje true / false

 
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_Domain

Consistency.result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.title   ja

daarnaast de conformiteit met de verordening  netwerk diensten ook opnemen


 

   VERORDENING (EG) Nr. 976/2009 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_DomainConsistency.

result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.date

   ja


 Publicatiedatum van de Inspire verordening 

 

Voorbeeld:

2009-10-19

  2009-10-19
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_Data

Quality.report>DQ_DomainConsistency.result>

DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.dateType

   ja


Voorbeeld: publicatie

  Publication
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.

explanation

   ja  Het is alleen verplicht als de service een INSPIRE bron is.
 
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

   ja

Het is alleen verplicht als de service een INSPIRE bron is.

  true
Specificatie Titel

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_Domain

Consistency.result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.title  

Aanbevolen wordt de conformiteit met de technische specificaties  (view, download etc) op te nemen


 

   Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services
Specificatie Datum

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_

DataQuality.report>DQ_DomainConsistency.

result>DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.date

  


 Publicatiedatum van de Inspire technische specificatie 

 

Voorbeeld:

2013-04-04

  2013-04-04
SpecificatieDatum Type

MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_Data

Quality.report>DQ_DomainConsistency.result>

DQ_ConformanceResult.

specification>CI_Citation.date>CI_Date.dateType

   


Voorbeeld: publicatie

  Publication
Verklaring

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.

explanation

    Het is aanbevolen als de service een INSPIRE bron is.
 
Indicatie van conformiteit met de specificatie

 MD_Metadata.dataQualityInfo>DQ_DataQuality.

report>DQ_DomainConsistency.result>DQ_

ConformanceResult.pass

  

Het is alleen verplicht als de service een INSPIRE bron is.

  true
 Rol organisatie metadata

 MD_Metadata.contact>CI_ResponsibleParty.role


  Ja Het betreft de rol van de organisatie. Inspire verplicht hier om contactpunt in te vullen.     pointOfContact