Karakterset van de bron

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
2 Metadata

2.1 Introductie Metadata

2.1.1 Wat is metadata?
2.1.2 Waarom metadata?
2.1.3 Wat kun je ermee?
2.1.4 Waar vind je metadata?
2.1.5 Toepassingen
2.1.6 Opdracht discovery

2.2 Metadata standaarden

2.2.1 Waarvoor is een standaard?
2.2.2 Standaarden voor geo informatie
2.2.3 Metadata standaarden
2.2.4 INSPIRE
2.2.5 Opdracht standaarden

2.3 Metadata in het werkproces

2.3.1 Hoe maak je metadata?
2.3.2 Hoe maak je metadata van services?
2.3.3 Waar in werkproces?
2.3.4 Tips voor inwinnen metadata
2.3.5 Publiceren van metadata
2.3.6 Harvesten
2.3.7 Valideren
2.3.8 Opdracht werkproces

2.4 Metadata elementen

2.4.0 Metadata elementen overzicht
2.4.1 Titel van de bron
2.4.2 Samenvatting
2.4.3 Status
2.4.4 Hiërarchieniveau
2.4.5 URL
2.4.6 Protocol
2.4.7 Naam
2.4.8 Unieke Identifier van de bron
2.4.9 Taal van de bron
2.4.10 Onderwerp
2.4.11 Trefwoord
2.4.12 Thesaurus
2.4.13 Thesaurus datum
2.4.14 Thesaurus datum type
2.4.15 Minimum x-coördinaat
2.4.16 Maximum x-coördinaat
2.4.17 Minimum y-coördinaat
2.4.18 Maximum y-coördinaat
2.4.19 Temporele dekking
2.4.20 Datum van de bron
2.4.21 Datum type van de bron
2.4.22 Niveau kwaliteitsbeschrijving
2.4.23 Algemene beschrijving herkomst
2.4.24 Toepassingsschaal
2.4.25 Resolutie
2.4.26 Code Referentiesysteem
2.4.27 Verantwoordelijke organisatie voor namespace referentiesysteem
2.4.28 Conformiteitindicatie met de specificatie
2.4.29 Verklaring
2.4.30 Specificatie
2.4.31 Specificatie datum
2.4.32 Specificatie datum type
2.4.33 Juridische toegangsrestricties
2.4.34 Overige beperkingen
2.4.35 Veiligheidsrestricties
2.4.36 Gebruiksbeperkingen
2.4.37 Verantwoordelijke organisatie bron
2.4.38 Verantwoordelijke organisatie bron: e-mail
2.4.39 Verantwoordelijke organisatie bron: rol
2.4.40 Metadata unieke identifier
2.4.41 Parent unieke identifier
2.4.42 Verantwoordelijke organisatie metadata
2.4.43 Verantwoordelijke organisatie metadata: rol
2.4.44 Verantwoordelijke organisatie metadata: e-mail
2.4.45 Metadata datum
2.4.46 Taal van de metadata
2.4.47 Metadata standaard naam
2.4.48 Metadata standaard versie
2.4.49 Opdracht metadata voor data

Metadata elementen nieuw in versie 1.3

Hiërarchieniveau naam
Karakterset van de bron
Temporeel referentiesysteem
Naam distributie formaat
Versie distributie formaat
Specificatie distributie formaat
Type waarde
Topologische samenhang

2.5 Metadata elementen voor services

2.5.0 Metadata elementen voor services overzicht
2.5.1 Resource Title
2.5.2 Resource abstract
2.5.3 Resource type
2.5.4 Resource locator
2.5.5 Connect Point Linkage
2.5.6 Coupled resource
2.5.7 Scoped Name
2.5.8 Coupling Type
2.5.9 Spatial data service type
2.5.10 Service Type Version
2.5.11 Operation Name
2.5.12 DCP
2.5.13 Keyword value
2.5.14 Originating controlled vocabulary
2.5.15 Geographic location
2.5.16 Temporal Reference
2.5.17 Spatial resolution
2.5.18 Degree
2.5.19 Specification
2.5.20 Constraints
2.5.21 Conditions applying to access and use
2.5.22 Responsible party
2.5.23 Responsible party role
2.5.24 Metadata point of contact
2.5.25 Metadata language
2.5.26 Metadata date
2.5.27 De link naar de metadata van de dataset en dataset series vanuit de service
2.5.28 Opdracht metadata voor services

Metadata elementen nieuw in versie 1.2

Protocol
Scope
Explanation
metadata identifier
Metadata standaard naam
Metadata standaard versie2.6 Wat je ook moet weten

2.6.1 Omgrenzende rechthoek
2.6.2 Referentiesysteem
2.6.3 Gebruiksvoorwaarden
2.6.4 Optionele set metadata van data
2.6.5 Meertaligheid metadata
2.6.6 Object- en attribuutinformatie
2.6.7 Richtlijnen voor sectoren
2.6.8 Metadata uitwisselen


Dit metadata element geeft de gebruikte karakterset aan. Dit zal bijna altijd ‘utf8’ zijn. De karakterset die gecodeerd is volgens de ISO/IEC 10646 standaard, zie tabel hieronder bij beschrijving, voldoet voor niet INSPIRE datasets. Utf8 en utf16 voldoen aan deze standaard.

Voor INSPIRE verplicht als voor de uitwisseling van de bron geen GML wordt gebruikt en de gebruikte karakterset geen utf8 is. Voor niet INSPIRE datasets is het verplicht als de waarde niet voldoet aan de ISO/IEC 10646 standaard.

in deze gevallen een van onderstaande waardes kiezen.


 

Naam Engelse naam Beschrijving
ucs2 ucs2 16-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646.
Ucs4 ucs4 32-bit fixed size Universal Character Set, based on ISO/IEC 10646.
Utf7 utf7 7-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
Utf8 utf8 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
Utf16 utf16 16-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646.
8859part1 8859part1 ISO/IEC 8859-1, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin alphabet No. 1.
8859part2 8859part2 ISO/IEC 8859-2, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 2: Latin alphabet No. 2.
8859part3 8859part3 ISO/IEC 8859-3, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 3: Latin alphabet No. 3.
8859part4 8859part4 ISO/IEC 8859-4, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 4: Latin alphabet No. 4.
8859part5 8859part5 ISO/IEC 8859-5, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 5: Latin/Cyrillic alphabet.
8859part6 8859part6 ISO/IEC 8859-6, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 6: Latin/Arabic alphabet.
8859part7 8859part7 ISO/IEC 8859-7, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 7: Latin/Greek alphabet.
8859part8 8859part8 ISO/IEC 8859-8, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 8: Latin/Hebrew alphabet.
8859part9 8859part9 ISO/IEC 8859-9, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 9: Latin alphabet No. 5.
8859part10 8859part10 ISO/IEC 8859-10, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets –Part 10: Latin alphabet No. 6.
8859part11 8859part11 ISO/IEC 8859-11, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets –Part 11: Latin/Thai alphabet.
(gereserveerd voor toekomstig gebruik) (reserved for future use) a future ISO/IEC 8-bit single-byte coded graphic character set (e.g. possibly 8859-12).
8859part13 8859part13 ISO/IEC 8859-13, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets –Part 13: Latin alphabet No. 7.
8859part14 8859part14 -ISO/IEC 8859-14, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic).
8859part15 8859part15 ISO/IEC 8859-15, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets –Part 15: Latin alphabet No. 9.
8859part16 8859part16 ISO/IEC 8859-16, Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets –Part 16: Latin alphabet No. 10.
Jis jis Japanese code set used for electronic transmission.
shiftJIS shiftJIS Japanese code set used on MS-DOS based machines.
eucJP eucJP Japanese code set used on UNIX based machines.
usAscii usAscii United states ASCII code set (ISO 646 US).
Ebcdic ebcdic Ibm mainframe code set.
eucKR eucKR Korean code set.
Big5 big5 Traditional Chinese code set used in Taiwan, Hong Kong of China and other areas.
GB2312 GB2312 Simplified Chinese code set.