Koppeling Data en Services

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


INSaandeslag 4.gif


De View services, maken het mogelijk de data te evalueren: ze geven een visuele representatie van de 'echte' data die ze ontsluit. INSPIRE verplicht het ontsluiten van de metadata bestanden in een discovery service. In Nederland is het nationaal georegister ook de discovery service voor INSPIRE. Het Nationaal georegister, maakt het mogelijk deze metadata te doorzoeken. Buiten dat de services-metadata een beschrijving geeft van de view service, kent het nog een hele andere functionaliteit binnen de infrastructuur: metadata speelt een cruciale rol in het toegankelijk maken van de dataset zelf. De metadata van de service 'linkt' naar de metadata van de dataset.

Onderstaand figuur laat de koppeling van data en services via metadata die aangeboden wordt in eende Discovery Service zien. In de service metadata wordt via het element operatesOn vastgelegd middels de unieke identifier van de bron, op welke dataset de service betrekking heeft. Ook word in dit element de koppeling gelegd naar de metadata van die dataset. 

In de metadata van de dataset word de koppeling naar de service gelegd door het element URL. Dit element komt overeen met het element  Resource locator in deservice metadata.


Figuur 1: Relatie tussen metadata service en de metadata van datasets

Relatie metadata data service.png

De services metadata (ISO 19119) bevat ook enkele optionele elementen die gebruikt kunnen worden bij het binden: 

  • identifier (naar de unieke identifier van de dataset TOP10NL),
  • ScopedName (naar de layer of featuretype AU.NUTSRegion)
  • OperationName (GetMap of GetFeature)

Daarmee, is het mogelijk de precieze link tussen een operatie (geïdentificeerd door zijn naam), een dataset instance (geïdentificeerd door zijn identifier) en ScopedName (layer name (WMS) of featureTypeName (WFS)) te beschrijven. 

Figuur 2: Relatie tussen View en Discovery services en metadata sets, inclusief operations

Koppeling dataset service.png