Difference between revisions of "Leeswijzer"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
[[Image:Inspire.jpg|border|left]]  
 
[[Image:Inspire.jpg|border|left]]  
  
'''<br>'''  
+
'''<br>'''
  
<br>  
+
<br>
  
<br>  
+
<br>
  
Het doel van deze wiki is om een handleiding te bieden aan de beheerders van de dataproviders die daadwerkelijk met de INSPIRE richtlijn aan de slag gaan. Er worden INSPIRE specifieke onderwerpen besproken, vergeleken met verschillende Nederlandse standaarden, richting gegeven en af en toe wordt er – overbodig? - gewaarschuwd voor interpretatiefouten.  
+
Het doel van deze wiki is om een&nbsp;basis te bieden aan de dataproviders&nbsp;van INSPIRE. Hiermee kunnen de dataproviders&nbsp;daadwerkelijk met INSPIRE&nbsp;aan de slag. Aan de hand van processtappen, wordt naar de daarvoor benodigde richtlijnen uit de NL standaarden en de INSPIRE richtlijnen verwezen. Waar mogelijk zijn al uitwerkingen gegegeven.
  
<br>  
+
<br>
  
<br>  
+
<br>
  
<br>  
+
<br>
  
<br>'''Processtappen'''<br>De INSPIRE Implementing Rules zèlf kennen geen praktische volgorde.
+
<br>'''Processtappen'''&nbsp;
  
De wiki heeft dit verbeterd door haar opbouw op te hangen aan de verschillende processtappen die de (beheerders van) dataproviders zullen doorlopen. Deze volgorde wijkt overigens af van de zgn. [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44 Roadmap Inspire], omdat het werkproces op dataprovider nivo nou eenmaal een andere volgorde kent dan de implementatie van de INSPIRE richtlijn in zijn geheel op hoger nivo.  
+
De opbouw van de wiki&nbsp;is gebaseerd op&nbsp;de verschillende processtappen die de (beheerders van) dataproviders zullen doorlopen. Deze volgorde wijkt overigens af van de zgn. [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44 Roadmap Inspire], omdat het werkproces op dataprovider nivo nou eenmaal een andere volgorde kent dan de implementatie van de INSPIRE richtlijn in zijn geheel op hoger nivo. Aan de hand van werkprocessen, wordt per (deel)processtap aangegeven welke Nederlandse standaard daar betrekking op heeft, welke (delen van) de INSPIRE richtlijnen daar betrekking op heeft en of er in aanvulling op de NL standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden. Waar mogelijk zijn al uitwerkingen gegegeven. Boven aan de pagina&nbsp;is aangegeven&nbsp;op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft.<br>
  
<br>  
+
<br>
  
 
[[Image:OverzichtProces.png|350px]]  
 
[[Image:OverzichtProces.png|350px]]  
  
<br>  
+
<br>
  
'''Verwachtingsmanagement'''<br>  
+
'''Verwachtingsmanagement'''<br>
  
*Verwacht niet ‘alles’ over INSPIRE in deze wiki. De wiki moet keuzes maken naar de zaken die wel en zaken die niet aan bod komen. Er zitten ongetwijfeld onderwerpen bij die voor de één duidelijk zijn, terwijl de ander onderwerpen in de wiki mist. Voor de meest complete bron van informatie van de richtlijn verwijzen we naar de richtlijn zelf (plus bijbehorende documentatie) en de Nederlandse profielen en standaarden.<br>
+
*Verwacht niet ‘alles’ over INSPIRE in deze wiki. Insteek is om de informatie te geven om data volgens de INSPIRE richtlijnen beschikbaar te kunnen stellen. Er zitten ongetwijfeld onderwerpen bij die voor de één duidelijk zijn, terwijl de ander onderwerpen in de wiki mist. Voor de meest complete bron van informatie van de richtlijn verwijzen we naar de richtlijn zelf (plus bijbehorende documentatie) en de Nederlandse profielen en standaarden.
*Bijkomend punt: INSPIRE is volop in beweging. Dat betekent dat nog niet alles over INSPIRE&nbsp;gezegd is, en ook dat er met enige regelmaat Guidelines herzien worden. De wiki zal dus bijgehouden moeten worden om deze laatste versies in het verhaal te krijgen.
+
*Bijkomend punt: INSPIRE is volop in beweging. Dat betekent dat nog niet alles over INSPIRE&nbsp;gezegd is, en ook dat er met enige regelmaat Guidelines herzien worden. De wiki is dynamisch en wordt aangepast op de nieuwe guidelines.
  
 
*Het detail van de wiki slaat het software-niveau over. Het is geen ‘how to’ die uitlegt hoe je in specifieke software bepaalde functionaliteit oproept, of uitvoert. Er worden wel principes of 'mechanismen' aangegeven.<br>
 
*Het detail van de wiki slaat het software-niveau over. Het is geen ‘how to’ die uitlegt hoe je in specifieke software bepaalde functionaliteit oproept, of uitvoert. Er worden wel principes of 'mechanismen' aangegeven.<br>
  
<br>  
+
<br>
  
 
'''Taal en Terminologie'''  
 
'''Taal en Terminologie'''  
  
 
Er is voor gekozen om de de in INSPIRE gebruikte terminologie niet structureel te vertalen, omdat er vooral van de technische termen niet altijd een eenduidige vertaling is. Om verwarring te voorkomen is daarom gekozen om Engelse termen aan te houden. Juridische termen kennen een goede vertaling en worden vertaald waarna Nederlands gehanteerd wordt. Engelse en INSPIRE terminologie staan ''itallics''.
 
Er is voor gekozen om de de in INSPIRE gebruikte terminologie niet structureel te vertalen, omdat er vooral van de technische termen niet altijd een eenduidige vertaling is. Om verwarring te voorkomen is daarom gekozen om Engelse termen aan te houden. Juridische termen kennen een goede vertaling en worden vertaald waarna Nederlands gehanteerd wordt. Engelse en INSPIRE terminologie staan ''itallics''.

Revision as of 12:17, 12 July 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inspire.jpg
Het doel van deze wiki is om een basis te bieden aan de dataproviders van INSPIRE. Hiermee kunnen de dataproviders daadwerkelijk met INSPIRE aan de slag. Aan de hand van processtappen, wordt naar de daarvoor benodigde richtlijnen uit de NL standaarden en de INSPIRE richtlijnen verwezen. Waar mogelijk zijn al uitwerkingen gegegeven.

Processtappen 

De opbouw van de wiki is gebaseerd op de verschillende processtappen die de (beheerders van) dataproviders zullen doorlopen. Deze volgorde wijkt overigens af van de zgn. Roadmap Inspire, omdat het werkproces op dataprovider nivo nou eenmaal een andere volgorde kent dan de implementatie van de INSPIRE richtlijn in zijn geheel op hoger nivo. Aan de hand van werkprocessen, wordt per (deel)processtap aangegeven welke Nederlandse standaard daar betrekking op heeft, welke (delen van) de INSPIRE richtlijnen daar betrekking op heeft en of er in aanvulling op de NL standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden. Waar mogelijk zijn al uitwerkingen gegegeven. Boven aan de pagina is aangegeven op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft.


OverzichtProces.png


Verwachtingsmanagement

  • Verwacht niet ‘alles’ over INSPIRE in deze wiki. Insteek is om de informatie te geven om data volgens de INSPIRE richtlijnen beschikbaar te kunnen stellen. Er zitten ongetwijfeld onderwerpen bij die voor de één duidelijk zijn, terwijl de ander onderwerpen in de wiki mist. Voor de meest complete bron van informatie van de richtlijn verwijzen we naar de richtlijn zelf (plus bijbehorende documentatie) en de Nederlandse profielen en standaarden.
  • Bijkomend punt: INSPIRE is volop in beweging. Dat betekent dat nog niet alles over INSPIRE gezegd is, en ook dat er met enige regelmaat Guidelines herzien worden. De wiki is dynamisch en wordt aangepast op de nieuwe guidelines.
  • Het detail van de wiki slaat het software-niveau over. Het is geen ‘how to’ die uitlegt hoe je in specifieke software bepaalde functionaliteit oproept, of uitvoert. Er worden wel principes of 'mechanismen' aangegeven.


Taal en Terminologie

Er is voor gekozen om de de in INSPIRE gebruikte terminologie niet structureel te vertalen, omdat er vooral van de technische termen niet altijd een eenduidige vertaling is. Om verwarring te voorkomen is daarom gekozen om Engelse termen aan te houden. Juridische termen kennen een goede vertaling en worden vertaald waarna Nederlands gehanteerd wordt. Engelse en INSPIRE terminologie staan itallics.