Main Page

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:46, 30 April 2018 by Yverdonk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Welkom op de startpagina van de Geonovum wiki

Geonovum heeft trainingsmateriaal over onder andere geo-standaarden en INSPIRE ontwikkeld en vastgelegd in deze wiki. Trainers en consultants kunnen dit materiaal gebruiken om cursussen en opleidingen mee in te vullen. De wiki voor de RO Standaarden richt zich juist op ondersteuning van de eindgebruikers in de ruimtelijke ordening praktijk.

Klik op een van onderstaande links om verder te gaan.