Main Page

From Geonovum Wiki
Revision as of 13:36, 27 October 2009 by Mreuvers (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
De wiki is tot stand gekomen dankzij de medewerking en betrokkenheid van:

  • 52°North
  • Alterra
  • Conterra
  • Geodan IT
  • Interactive-instruments
  • Stichting Geonovum
  • Stichting Ruimte voor Geo Informatie (RGI)
  • Universiteiten: Dresden, TU Delft en Wageningen Universiteit