Meertaligheid

From Geonovum Wiki
Revision as of 12:19, 29 August 2013 by Idevisser (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 
Doel van INSPIRE is dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. De vraag die nu speelt is hoe ver de afstemming moet gaan als het gaat om de taal van de dataset, netwerkdiensten en metadata. Voldoet daarin Nederlands of is het verplicht of wenselijk dit in het Engels of andere talen te ontsluiten.


Inspire richtlijn, invoeringsregels en Technical Guidances

De Inspire richtlijn zegt niets over de taal waarin gegevens beschikbaar moeten worden gesteld.

In de invoeringsregels voor metadata is niets vastgelegd over de taal waarin metadata beschikbaar moet worden gesteld. Wel worden de in de bron (dataset en service) gebruikte taal en de metadata taal vastgelegd. In de guideline is er een methode beschreven hoe de vrije tekst velden in meerdere talen op genomen kunnen worden.

De invoeringsregels voor interoperabiliteit van datasets en services zegt niets over de taal waarin de dataset vastgelegd moet worden. Zowel objecttypes, de attribuutnamen, mogelijke waarden en de namen van de layers zijn zgn. taalneutraal, de definities zijn in alle EU talen beschikbaar.

In de invoeringsregels voor netwerkdiensten is niets vastgelegd over de taal waarin de netwerkdiensten opgebouwd moeten zijn. Wel moet het mogelijk zijn om bij een verzoek aan een netwerkdienst op te vragen in welke talen de netwerkdienst beschrijving (capabilities) beschikbaar is. In de Technical Guidelines is beschreven hoe in de capabilities van de betreffende netwerkdienst het taal element op te nemen, voor de huidige, de ondersteunde en de standaard taal. Voor de ondersteunde talen zullen aparte netwerkdienst beschrijvingen (capabilities) gemaakt moeten worden in die taal. Om volledig meertalig te zijn zullen ook de legenda, de foutafhandelingen en response bij GetFeatureInfo als aparte documenten in de ondersteunde talen aanwezig moeten zijn.

Het mechanisme in metadata voor meertaligheid wijkt hier van af; daar kunnen meerdere talen in één document, de metadata XML, zijn gebruikt. Hoe de link tussen de capabilities en het meertalige metadata document voor een bepaalde taal tot stand moet komen is onduidelijk.


Aanbeveling

Veel van de informatie die beschikbaar wordt gesteld voor Inspire wordt vastgelegd met waarden uit codelijsten, (attribuutinfo en metadata) en gepresenteerd in voorgedefinieerde layers. De vrij in te vullen gegevens bevatten veelal datums en namen. Voor de beperkte informatie die overblijft, zou als dat nodig is gebruik gemaakt kunnen worden van technieken om vertalingen on-line uit te voeren. Deze technieken zijn de laatste jaren snel gegaan, zo kan google Nederlandse teksten goed vertalen naar Engels en andere talen.

Het meertalig beschikbaar stellen van Inspire gegevens is geen verplichting. Het volledig meertalig beschikbaar stellen van data, netwerkdiensten en metadata levert extra werk op. Gezien het feit, dat de Nederlandse politiek heeft gekozen voor een efficiente invoering van INSPIRE (kosten laag houden) is het raadzaam om alleen gegevens in de Nederlandse taal beschikbaar stellen voor Inspire. Op termijn kan bekeken worden of het alsnog nodig is om de gegevens in meerdere talen beschikbaar te stellen.