Difference between revisions of "Meertaligheid in een Capabilities document"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
 
<br>  
 
<br>  
  
#De client doet een initieel GetCapabilities request
+
1. De client doet een initieel GetCapabilities request  
  
<br> '''http://organisatie.dom/services/wms?request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0'''  
+
<br> '''http://organisatie.dom/services/wms?request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0'''
  
#De service antwoordt met een Capabilities document waarin de ondersteunde talen zijn weergegeven in de Extended Capabilities
+
 
 +
2. De service antwoordt met een Capabilities document waarin de ondersteunde talen zijn weergegeven in de Extended Capabilities  
  
 
&lt;inspire_vs:ExtendedCapabilities&gt;<br>…<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:SupportedLanguages&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:DefaultLanguage&gt;'''dut'''&lt;/inspire_common:DefaultLanguage&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:SupportedLanguage&gt;'''eng'''&lt;/inspire_common:SupportedLanguage&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;/inspire_common:SupportedLanguages&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:ResponseLanguage&gt;'''dut'''&lt;/inspire_common:ResponseLanguage&gt;<br>…<br>&lt;/inspire_vs:ExtendedCapabilities&gt;  
 
&lt;inspire_vs:ExtendedCapabilities&gt;<br>…<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:SupportedLanguages&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:DefaultLanguage&gt;'''dut'''&lt;/inspire_common:DefaultLanguage&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:SupportedLanguage&gt;'''eng'''&lt;/inspire_common:SupportedLanguage&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;/inspire_common:SupportedLanguages&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:ResponseLanguage&gt;'''dut'''&lt;/inspire_common:ResponseLanguage&gt;<br>…<br>&lt;/inspire_vs:ExtendedCapabilities&gt;  
  
#De client doet vervolgens een GetCapabilities request met een specifieke taal, bijvoorbeeld Engels ('''eng''') opgegeven als language parameter
+
3. De client doet vervolgens een GetCapabilities request met een specifieke taal, bijvoorbeeld Engels ('''eng''') opgegeven als language parameter  
  
 
'''http://organisatie.dom/services/wms?request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0&amp;language=eng'''  
 
'''http://organisatie.dom/services/wms?request=GetCapabilities&amp;service=WMS&amp;version=1.3.0&amp;language=eng'''  
  
#De service antwoordt door een Capabilities document te sturen in de gevraagde (ondersteunde) taal, waarbij de Title en Abstract elementen zijn weergegeven in de gevraagde taal en voor de operaties wordt verwezen naar een voor die taal specifieke URL. Een client gebruikt vervolgens die taalspecifieke URL, hieronder bijvoorbeeld een URL voor een taalspecifiek GetMap request
+
4. De service antwoordt door een Capabilities document te sturen in de gevraagde (ondersteunde) taal, waarbij de Title en Abstract elementen zijn weergegeven in de gevraagde taal en voor de operaties wordt verwezen naar een voor die taal specifieke URL. Een client gebruikt vervolgens die taalspecifieke URL, hieronder bijvoorbeeld een URL voor een taalspecifiek GetMap request  
  
 
&lt;WMS_Capabilities[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;Capability&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;Request&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;GetMap&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;DCPType&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;HTTP&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;Get&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;OnlineResource&nbsp;xlink:href="http://organisatie.dom/services/wms/'''eng'''/GetMap?" /&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;/Get&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;/HTTP&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;/DCPType&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;/GetMap&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &lt;/Request&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &lt;Capability&gt;[…]<br>&lt;/WMS_Capabilities&gt;<br>
 
&lt;WMS_Capabilities[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;Capability&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;Request&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;GetMap&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;DCPType&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;HTTP&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;Get&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;OnlineResource&nbsp;xlink:href="http://organisatie.dom/services/wms/'''eng'''/GetMap?" /&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;/Get&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;/HTTP&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;/DCPType&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;/GetMap&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &lt;/Request&gt;[…]<br>&nbsp;&nbsp; &lt;Capability&gt;[…]<br>&lt;/WMS_Capabilities&gt;<br>

Revision as of 08:34, 12 April 2011


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


 

Een Capabilities document kan maar in 1 taal worden opgesteld. Om meertaligheid te ondersteunen is het dus noodzakelijk om voor iedere ondersteunde taal 1 Capabilities document aan te maken. In ieder Capabilities document moeten de ondersteunde talen worden opgenomen in de inspire_vs:ExtendedCapabilities.

<inspire_vs:ExtendedCapabilities> ....     <inspire_common:SupportedLanguages>
        <inspire_common:DefaultLanguage>
                <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
        </inspire_common:DefaultLanguage>
    </inspire_common:SupportedLanguages>
    <inspire_common:ResponseLanguage>
        <inspire_common:Language>dut</inspire_common:Language>
    </inspire_common:ResponseLanguage>
.... </inspire_vs:ExtendedCapabilities>


Als een client een getCapabilities verzoek doet met een taal als parameter en de service ondersteunt deze taal dan heeft dat invloed op de volgende elementen:

  • Title elementen (WMS_Capabilities/Service/Title en ../Layer/Title)
  • Abstract elementen (WMS_Capabilities/Service/Abstract en ../Layer/Abstract)


De INSPIRE Network Services Regulation en de INSPIRE Regulation voor de interoperability van datasets en services stellen geen geen verplichtingen om meertaligheid te ondersteunen voor teksten die op een kaart worden getekend als respons op een GetMap request. Wel geeft het Technical Guidance document View services v3.0 een aanbeveling om op de volgende manier voor de ondersteuning van meertaligheid in Capabilities.


1. De client doet een initieel GetCapabilities request


http://organisatie.dom/services/wms?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0


2. De service antwoordt met een Capabilities document waarin de ondersteunde talen zijn weergegeven in de Extended Capabilities

<inspire_vs:ExtendedCapabilities>

    <inspire_common:SupportedLanguages>
        <inspire_common:DefaultLanguage>dut</inspire_common:DefaultLanguage>
        <inspire_common:SupportedLanguage>eng</inspire_common:SupportedLanguage>
    </inspire_common:SupportedLanguages>
    <inspire_common:ResponseLanguage>dut</inspire_common:ResponseLanguage>

</inspire_vs:ExtendedCapabilities>

3. De client doet vervolgens een GetCapabilities request met een specifieke taal, bijvoorbeeld Engels (eng) opgegeven als language parameter

http://organisatie.dom/services/wms?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0&language=eng

4. De service antwoordt door een Capabilities document te sturen in de gevraagde (ondersteunde) taal, waarbij de Title en Abstract elementen zijn weergegeven in de gevraagde taal en voor de operaties wordt verwezen naar een voor die taal specifieke URL. Een client gebruikt vervolgens die taalspecifieke URL, hieronder bijvoorbeeld een URL voor een taalspecifiek GetMap request

<WMS_Capabilities[…]
    <Capability>
    <Request>[…]
        <GetMap>[…]
            <DCPType>
               <HTTP>
                   <Get>
                       <OnlineResource xlink:href="http://organisatie.dom/services/wms/eng/GetMap?" />
                   </Get>
               </HTTP>
           </DCPType>
        </GetMap>[…]
     </Request>[…]
   <Capability>[…]
</WMS_Capabilities>