Metadata en Taal

From Geonovum Wiki
Revision as of 12:16, 7 June 2018 by Idevisser (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


In de invoeringsregels voor metadata is niets vastgelegd over de taal waarin metadata beschikbaar moet worden gesteld. Wél worden de in de bron (dataset en service) gebruikte taal en de metadata-taal vastgelegd. In de TechnicalGuidance staat beschreven hoe vrije tekstvelden in meerdere talen kunnen worden opgenomen.


INSPIRE laat open in welke taal de metadata wordt ingevoerd. Nederland heeft ervoor gekozen om de metadata in het Nederlands op te voeren, waarbij (dut) de waarde van de metadata-taal is.


Als er aanvullend voor een extra taal wordt gekozen, dient deze consequent gehanteerd te worden. Stelt u bijvoorbeeld de metadata ook in het Engels beschikbaar, dan dienen alle vrije tekstvelden in de metadata vertaald te worden. Denk daarbij ook aan de licentie zelf.


De Get Network Service Metadata respons van de netwerkdienst(de view en download service) moet alle metadata-elementen bevatten die zijn opgenomen in de ISO 19139-metadata in alle ondersteunde talen in die service.


De services zijn mono linguïstisch, voor elke ondersteunde taal zal er een ander document moeten zijn. Alle gerelateerde INSPIRE services documenten, zoals de tekst in de dataset, de legendatekst, de capability-documenten en de foutmeldingen, zullen eveneens in het Engels beschikbaar moeten zijn.


In de metadata werkt het anders en kan middels extra elementen vertalingen van alle string elementen worden toegevoegd.


Als er met meertaligheid wordt gewerkt, hou dan rekening met het volgende: - De metadata taal is dezelfde als de default taal van de services, in ons geval Nederlands. - Als je de metadata gaat vertalen zal dat voor alle vrije tekst elementen moeten gebeuren, niet voor enkele, denk daarbij ook aan de licenties van toegangsrestricties etc. - Voor elke ondersteunde taal in de service, moet ook een vertaling in de metadata aanwezig zijn. - Voor elke ondersteunde taal in de service, zijn aparte capability, legenda en foutmeldings documenten nodig.