Metadata van services maken

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Zoals op de wiki pagina van de processtap Metadata aangegeven wordt, worden er binnen INSPIRE 2 typen metadata gebruikt:

  • Metadata voor de INSPIRE services
  • Metadata voor de datasets: zie de processtap Metadata


In onderstaande paragraaf wordt alleen naar de eerste mogelijkheid gekeken: metadata voor services.

Metadata voor datasets is in de voorgaande processtap uitvoerig beschreven.


Metadata voor Services


Elke OGC service heeft een capabilities document dat tijdens het ontwikkelen van de service aangemaakt wordt. Het is een beschrijving van de informatie-inhoud van de dienst. Buiten de informatie van de service zelf (bv request parameters), bevat de capabilities ook metadata over de geserveerde kaarten (waaronder Layer en Style definities). Het is dit XML-document dat als antwoord op het GetCapabilities request door de server terug aan de client gegeven wordt. In dit capabilities document worden automatisch enkele, en niet alle voor INSPIRE verplichte, metadata elementen toegevoegd. Het automatisch gegenereerde document is dus niet volledig en dient aangevuld te worden met de voor INSPIRE verplichte en conditionele velden, alvorens het ‘gepubliceerd’ wordt. Het aanvullen kan door de capabilities uit te breiden met de verplichtte elementen, of door te verwijzen naar  het XML bestand waar alle metadata elementen in beschreven zijn. Met ‘metadata publiceren’ worden de acties bedoeld die dit document als XML bestand aan het repository van het nationale register toegevoegd wordt (het NGR).