Difference between revisions of "Monitoring en Rapportage"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 76: Line 76:
 
<br>  
 
<br>  
  
 
+
<br>
  
 
Per service worden de volgende gegevens verzameld:<br>  
 
Per service worden de volgende gegevens verzameld:<br>  
  
 
+
<br>
  
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" width="600"
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" width="600"
Line 122: Line 122:
 
<br>  
 
<br>  
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
  

Revision as of 11:04, 12 April 2011


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


De Implementing Rule Monitoring en Rapporting is niet opgenomen in de processtappen die eerder in de wiki een leidraad voor dataproviders vormen. De achterliggende reden is dat deze IR in feite niet bijdraagt aan het (technische) proces dat dataproviders moeten doorlopen om (meta)data en services met de INSPIRE richtlijnen te harmoniseren. Buiten dat is de IR wel degelijk van belang en zullen dataproviders gegevens moeten leveren zodat ‘lidstaat Nederland’ aan deze IR kan voldoen.

De Implementing Rule Monitoring en Rapporting bestrijkt in dit opzicht twee aspecten van INSPIRE:

  • Rapportage van de verzameling ruimtelijke gegevens
  • Monitoring van de services


Ten behoeve van de monitoring van de voortgang van INSPIRE dient jaarlijks een rapportage verstrekt te worden aan de EU aan de hand van voorgeschreven indicatoren. Dit gebeurt op basis van informatie die aanwezig is in het INSPIRE-portaal (het Nationaal GeoRegister) aangevuld met gegevens van de data providers. Het betreft informatie over de INSPIRE data sets, de bijbehorende metadata en services. Aan de hand van aggregatie van de individuele gegevens per dataset wordt door Geonovum de uiteindelijke rapportage gemaakt.
Per dataset worden de volgende gegevens verzameld:

Indicator
voorwaarde
Wat is de naam van de dataset? (naam)
v
Is de bijbehorende metadata beschikbaar? (j/n) v
Is die metadata conform de INSPIRE-richtlijnen? (j/n) v*
Is de structuur van de dataset conform de INSPIRE-richtlijnen? (j/n) v*
Wat is de relevante oppervlak van de dataset? (km) v
Wat is de actuele (gerealiseerde) oppervlakte van de dataset? (km) dp
Is de dataset en bijbehorende metadata benaderbaar door een zoekdienst? (j/n) v
Is de dataset benaderbaar door een raadpleegdienst? (j/n) v
Is de dataset benaderbaar door een downloaddienst? (j/n) v
Hoeveel bijbehorende dataservices zijn er beschikbaar? (aantal) v
Per service worden de volgende gegevens verzameld:


Indicator
voorwaarde
Wat is de naam van de dataservice? (naam)
v
Is de bijbehorende metadata beschikbaar? (j/n) v
Is die metadata conform de INSPIRE-richtlijnen? (j/n) v*
Is de dataservice benaderbaar door een raadpleegdienst? (j/n) v
Wat is het adres van de dataservice? (url) v
Wat voor type netwerkdienst is de dataservice? (zoek/raadpleeg/download/transformatie/oproepdienst/overig) v
Is de netwerkdienst conform de INSPIRE-richtlijnen (j/n) v*
Hoe vaak werd de netwerkdienst gebruikt in afgelopen jaar? (aantal) dp


Werkwijze

  • Jaarlijks zal de data provider in december een vooringevulde spreadsheet + bijbehorende toelichting ontvangen van Geonovum.
  • De v- of v*-gegevens dienen slechts de eerste keer bij het beschikbaar komen van metadata of een dataservice te worden ingevuld en worden daarna jaarlijks ter verificatie aangeboden aan de data provider.
  • Voor de v*-gegevens dienen eenmalig de beschikbare validators te worden gebruikt om de conformiteit aan INSPIRE te toetsen.
  • De dp-gegevens dienen jaarlijks te worden ingevuld door de data provider. Wat betreft actuele oppervlak kan dat via de eigen Geo-beheersoftware, wat betreft gebruik netwerkdiensten door de inzet van digitale tellers.
  • Uiterlijk 1 februari dient de spreadsheet ingevuld te zijn met de gegevens van het jaar daarvoor en teruggezonden te worden aan Geonovum.


Op basis van de verzamelde spreadsheets zal Geonovum de jaarlijkse monitoringrapportage verzorgen voor de EU.