Namespace register

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSPIRE-namespace register

Het INSPIRE namespace register bevat een lijst van reeds geregistreerde namespaces door Nederlandse INSPIRE dataproviders.

Voor het registreren van namespaces is een account nodig. Geonovum verstrekt deze accounts. Voor registratie, neem contact op met Geonovum.

Na inloggen kunt u voor uw gegevensbron een nieuwe namespace registreren.

Kijk hier voor een overzicht van de huidige geregistreerde namespaces.

Doel

Een namespace heeft als belangrijkste doel, dat het de ruimte definieert waar binnen de localId uniek is.

De namespace wordt per dataset ingericht. De namespace is onderdeel van het INSPIRE ID en moet derhalve ook in de data voorkomen.

Om te voorkomen, dat verschillende dataproviders dezelfde namespace gebruiken, en om consistentie te verkrijgen, is er in Nederland (en Europa) een zogenaamd Namespace Register opgezet. De namespace wordt geregistreerd in het nationale namespace register. Uiteindelijk zal dit nationale namespace register het INSPIRE External Object Identifier Namespaces Register gaan vullen. Dit register is nog in de maak, maar zal onderdeel worden van het INSPIRE Registry

Richtlijnen voor namespaces

De volgende lexicografische spelregels (restricties) gelden voor de INSPIRE namespace:

   Gebruik alleen de volgende karakters in de namespace code: {"a"-"z","0"-"9", "-"}.
   Gebruik alleen lowercase letters in de namespace code.
   Gebruik geen diacrieten in de namespace code, dus geen umlaut bijvoorbeeld.
   Begin namespace code met een letter.
   Gebruik minimaal 3 karakters. Lange namespace codes zijn niet wenselijk.