Nederlandse Dataproviders

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 Nederlandse Dataproviders
Tabel 2 geeft een overzicht van de Nederlandse dataproviders en de INSPIRE thema’s (en subthema’s) die zij zullen gaan leveren. In het Geonovum document 20100315 Rapport Nederlandse INSPIRE-data – dataspecs v1.1.doc wordt deze informatie naar nivo van FeatureType uitgesplitst. Het document is bij Geonovum op te vragen (het is nog niet te downloaden).


Tabel 2: Thema’s, subthema’s en dataproviders Annex I
Thema INSPIRE Thema / Sub Thema Dataprovider NL
1 Systemen voor verwijzing d.m.v. coördinaten Kadaster en Rijkswaterstaat
2 Geografisch Rastersysteem Geen. Het is geen dataset.
3 Geografische Namen Kadaster
4 Administratieve Eenheden

Grenzen Rijk, provincies, gemeenten Kadaster

Waterschapsgrenzen Unie van Waterschappen en Waterschapshuis
5 Adressen Kadaster
6 Kadastrale Percelen Kadaster
7 Vervoersnetwerken

Wegen Rijkswaterstaat, het Kadaster en RDW

Spoorwegen Kadaster (ook namens Prorail), knooppunt model

Water Rijkswaterstaat, Kadaster en Dienst Hydrografie

Luchtvaart

Kabelbanen Kadaster
8 Hydrografie

Kust- en oeverlijnen Kadaster

Deelstroomgebieden Waterschappen

Waterlopen en kunstwerken Kadaster, Rijkswaterstaat en waterschappen

Watervlakten Kadaster

Waterkering Rijkswaterstaat en waterschappen

KRW-elementen Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies

Netwerkelementen Rijkswaterstaat
9 Beschermde gebieden LNV


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)


Provincies


Bron: 20100315 Rapport Nederlandse INSPIRE-data – dataspecs v1.0.doc