Difference between revisions of "Network Services"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
INSPIRE wordt gebaseerd op een geo-informatie infrastructuur (GII) die deels door de individuele lidstaten gebouwd en beheerd worden en deels door de dataproviders gebouwd moet worden. Figuur 2 geeft de services-archtectuur schematisch weer. Delen van de structuur worden ook aan de hand van het Domain Model beschreven (op verschillende plekken in de wiki). Het Domain model richt zicht echter alleen op discovery, raadpleeg, download diensten. Transformatie, invoke, register en externe diensten diensten worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten.  
 
INSPIRE wordt gebaseerd op een geo-informatie infrastructuur (GII) die deels door de individuele lidstaten gebouwd en beheerd worden en deels door de dataproviders gebouwd moet worden. Figuur 2 geeft de services-archtectuur schematisch weer. Delen van de structuur worden ook aan de hand van het Domain Model beschreven (op verschillende plekken in de wiki). Het Domain model richt zicht echter alleen op discovery, raadpleeg, download diensten. Transformatie, invoke, register en externe diensten diensten worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten.  
  
 +
<br>
  
 +
[[Image:inspire_sdi.gif]]
  
[[Image:inspire_sdi]]
+
<br>
 
 
 
 
  
 
De Network Services Architecture vallen in de volgende INSPIRE services uiteen:  
 
De Network Services Architecture vallen in de volgende INSPIRE services uiteen:  
  
 
- Discovery services / Zoekdienst o De discovery service is bedoeld om het zoeken, beoordelen (evalueren) en vinden van ruimtelijke data die via het netwerk van web services worden aangeboden, te ondersteunen o Het zoeken van data vindt plaats op basis van metadata van INSPIRE data en metadata van INSPIRE services o Ook het beschikbaar maken van ruimtelijke data en het linken van de data &amp; diensten o Voor INSPIRE wordt dit op lidstaat-niveau uitgevoerd; voor NL is dit het NationaalGeoRegister - View services / Raadpleegdienst o Weergeven van ruimtelijke data met pan, overlay, zoom functionaliteit o Regels over weergave en presentatie worden in dataspecificaties meegeleverd om over alle lidstaten heen dezelfde presentatie te kunnen houden. Deze regels zijn hiervoor juist basaal gehouden. o Legenda en relevante metadata moet zichtbaar zijn o Uitvoer op niveau van dataprovider - Download services o Downloaden van een complete dataset of deel ervan o Let op: de oorspronkelijke nationale data set verschilt van de geharmoniseerde INSPIRE-conforme variant. o Uitvoer op niveau van dataprovider - Transformation services / Verwerkingsdienst o Ondersteunende service die de andere services helpt met het bereiken van de beoogde consistentie en conformiteit van INSPIRE. o Valt uiteen in (a) schema translatie (b) coordinates translatie o Kan zowel op niveau data provider (schema transformatie dienst) als op lidstaten niveau (coordinate transformation dienst) een rol spelen o Alleen van coordinate translation is een IR en Technical Guidance document beschikbaar. - Invoke services / aanroep diensten o Ook wel orchestration genoemd o Het kunnen aanroepen van andere web-services, waarbij volgordelijkheid van belang is o Nog geen IR of Technical Guidance document - Registerdiensten o Worden (nog) niet door INSPIRE beschreven o Vormen een beheerde repository voor toegansrechten en huidige en oude applicatie-schema’s en registers voor codelijsten, namespaces etc. o INSPIRE Registry (EU) biedt nu alleen een Glossary en Feature Catalogue aan, wordt uitgebreid o Nog geen IR of Technical Guidance document - Externe (register-) diensten o Worden nog niet door INSPIRE beschreven o Nog geen IR of Technical Guidance document
 
- Discovery services / Zoekdienst o De discovery service is bedoeld om het zoeken, beoordelen (evalueren) en vinden van ruimtelijke data die via het netwerk van web services worden aangeboden, te ondersteunen o Het zoeken van data vindt plaats op basis van metadata van INSPIRE data en metadata van INSPIRE services o Ook het beschikbaar maken van ruimtelijke data en het linken van de data &amp; diensten o Voor INSPIRE wordt dit op lidstaat-niveau uitgevoerd; voor NL is dit het NationaalGeoRegister - View services / Raadpleegdienst o Weergeven van ruimtelijke data met pan, overlay, zoom functionaliteit o Regels over weergave en presentatie worden in dataspecificaties meegeleverd om over alle lidstaten heen dezelfde presentatie te kunnen houden. Deze regels zijn hiervoor juist basaal gehouden. o Legenda en relevante metadata moet zichtbaar zijn o Uitvoer op niveau van dataprovider - Download services o Downloaden van een complete dataset of deel ervan o Let op: de oorspronkelijke nationale data set verschilt van de geharmoniseerde INSPIRE-conforme variant. o Uitvoer op niveau van dataprovider - Transformation services / Verwerkingsdienst o Ondersteunende service die de andere services helpt met het bereiken van de beoogde consistentie en conformiteit van INSPIRE. o Valt uiteen in (a) schema translatie (b) coordinates translatie o Kan zowel op niveau data provider (schema transformatie dienst) als op lidstaten niveau (coordinate transformation dienst) een rol spelen o Alleen van coordinate translation is een IR en Technical Guidance document beschikbaar. - Invoke services / aanroep diensten o Ook wel orchestration genoemd o Het kunnen aanroepen van andere web-services, waarbij volgordelijkheid van belang is o Nog geen IR of Technical Guidance document - Registerdiensten o Worden (nog) niet door INSPIRE beschreven o Vormen een beheerde repository voor toegansrechten en huidige en oude applicatie-schema’s en registers voor codelijsten, namespaces etc. o INSPIRE Registry (EU) biedt nu alleen een Glossary en Feature Catalogue aan, wordt uitgebreid o Nog geen IR of Technical Guidance document - Externe (register-) diensten o Worden nog niet door INSPIRE beschreven o Nog geen IR of Technical Guidance document

Revision as of 09:55, 18 June 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 INSPIRE wordt gebaseerd op een geo-informatie infrastructuur (GII) die deels door de individuele lidstaten gebouwd en beheerd worden en deels door de dataproviders gebouwd moet worden. Figuur 2 geeft de services-archtectuur schematisch weer. Delen van de structuur worden ook aan de hand van het Domain Model beschreven (op verschillende plekken in de wiki). Het Domain model richt zicht echter alleen op discovery, raadpleeg, download diensten. Transformatie, invoke, register en externe diensten diensten worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten.


Inspire sdi.gif


De Network Services Architecture vallen in de volgende INSPIRE services uiteen:

- Discovery services / Zoekdienst o De discovery service is bedoeld om het zoeken, beoordelen (evalueren) en vinden van ruimtelijke data die via het netwerk van web services worden aangeboden, te ondersteunen o Het zoeken van data vindt plaats op basis van metadata van INSPIRE data en metadata van INSPIRE services o Ook het beschikbaar maken van ruimtelijke data en het linken van de data & diensten o Voor INSPIRE wordt dit op lidstaat-niveau uitgevoerd; voor NL is dit het NationaalGeoRegister - View services / Raadpleegdienst o Weergeven van ruimtelijke data met pan, overlay, zoom functionaliteit o Regels over weergave en presentatie worden in dataspecificaties meegeleverd om over alle lidstaten heen dezelfde presentatie te kunnen houden. Deze regels zijn hiervoor juist basaal gehouden. o Legenda en relevante metadata moet zichtbaar zijn o Uitvoer op niveau van dataprovider - Download services o Downloaden van een complete dataset of deel ervan o Let op: de oorspronkelijke nationale data set verschilt van de geharmoniseerde INSPIRE-conforme variant. o Uitvoer op niveau van dataprovider - Transformation services / Verwerkingsdienst o Ondersteunende service die de andere services helpt met het bereiken van de beoogde consistentie en conformiteit van INSPIRE. o Valt uiteen in (a) schema translatie (b) coordinates translatie o Kan zowel op niveau data provider (schema transformatie dienst) als op lidstaten niveau (coordinate transformation dienst) een rol spelen o Alleen van coordinate translation is een IR en Technical Guidance document beschikbaar. - Invoke services / aanroep diensten o Ook wel orchestration genoemd o Het kunnen aanroepen van andere web-services, waarbij volgordelijkheid van belang is o Nog geen IR of Technical Guidance document - Registerdiensten o Worden (nog) niet door INSPIRE beschreven o Vormen een beheerde repository voor toegansrechten en huidige en oude applicatie-schema’s en registers voor codelijsten, namespaces etc. o INSPIRE Registry (EU) biedt nu alleen een Glossary en Feature Catalogue aan, wordt uitgebreid o Nog geen IR of Technical Guidance document - Externe (register-) diensten o Worden nog niet door INSPIRE beschreven o Nog geen IR of Technical Guidance document